top of page

Değnek Onlusu

Son yokuş

Sayısal Değeri:  10

Elementi:  Ateş

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • Sıkıntı

 • Direnç

 • Yorgunluk

 • Son engel

 • Meşguliyet

 • Son durak

 • Efor sarf etmek

 • Sınırları zorlamak

 • Sonuna yaklaşmak

 • Baskı altında çalışmak

 • Kapasitenin zorlanması

 

Ters:

 • Budamak

 • Bırakmak

 • Başarısızlık

 • Elden çıkarmak

 • Yarıda bırakmak

 • Sınavı geçememek

 • Bir engele takılmak

 • Yükün hafifletilmesi

 • Yolun sonunda vazgeçmek

 • Kaldıracağından fazlasını almak

 

Getirdiği mesajlar:

 

DÜZ:

 • Ha gayret

 • Asla pes etme

 • Biraz daha dayan

 • Yüzüp kuyruğuna geldin

 • Son durağa yaklaşıyorsun

 • Aslında daha kolay bir yol var

 • Hepsini atlattın bunu da atlatırsın

 • Sabreden derviş muradına ermiş

 • Süreç yavaş da ilerlese sonuç yakındır

 • Bu son engeli de aşarsan gerisi kolay olacak

 

TERS:

 • Tembelliği bırak

 • Hayatı daha planlı yaşa

 • Sabırsızlık insana kaybettirir

 • Başarı uzun vadede gelecek

 • Hiçbir şey için çok geç değildir

 • Hala yapabileceğin bir şeyler var

 • Kısa kestirme yollar aramaktan vazgeç

 • Suçu hep başkalarına atmaktan vazgeç

 • Tek ihtiyacın olan son bir hamle yapmak

 • Ertelemek yerine sorunu çözmek adına bir şeyler yap

Değnek Onlusu Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

 

Düz:

Meşgul, Yorgun, borçlu, çalışkan, azimli, inanmış, mukavemetli, iradeli bitkin, yoğun, başı kalabalık, dermansız, bıkkın, bezmiş, güçlü, dayanıklı, plansız, stresli, yavaş ilerleyen, her zorluğun üstesinden gelebilecek kişi, yolun sonuna gelmiş, son sınavına girecek, mezun olmak üzere, zorluk yaşayan, angarya iş yapan, sorumlulukları olan, baskı altında, maddi zorluklar altında ezilen, kazandığı masraflarına yetmeyen, bütün iş sırtına yüklenmiş, fiziksel olarak zorlayıcı bir iş yapan, yüzüp kuyruğuna gelmiş, iş üstünde, amacına yakınlaşmış, her şeyi kafasına takan.

 

Ters:

​Rahat, tembel, tasasız, yorulmuş, sabırsız, güçsüz, iradesiz, yavaş, mukavemetsiz, bahane arayan, hazıra konmak isteyen, gelecek kaygısız, plansız, işleri hafiflemiş, işleri yavaş, kafası rahat, üstünden büyük bir yük kalkmış, bir işi başkasına devretmiş, kör düğümü açmış, vazgeçmiş, ertelemeyi seven, motivasyon sorunu yaşanan, son anda bir şeyden vazgeçmiş, son sınavdan kalmış, sonuna kadar sabredememiş, bütün işi başkasının sırtına yüklemiş, her işi sona bırakan, ayağını yorganına göre uzatmayan, hep kolay yol arayan.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

türk kahvesi1.png

Değnek Onlusu Anlamı:

Değnek onlusu kartına geldiğimizde bir erkeğin zorlukla on değneği birden görünürdeki bir köye taşıdığını görüyoruz. Adamın değnekleri taşıma şekli kartta o kadar tuhaf resimlenmiştir ki kartı gören neden omzunda taşımadığı konusunda meraka düşebilir fakat adam bu taşıma şeklini seçmiştir. Karta dikkatle baktığımızda değneklerin yelpaze gibi düzgün bir şekilde dizili oldukları ve gökyüzüne doğru uzandıkları dikkati çekmektedir. Değnekler öyle bir pozisyonda durmaktadırlar ki sanki erkek değnekleri kendine ayarlamakta değil kendini değneklerin muntazam dizilişlerine ayarlamak için bükülmüş ve zorda kalmıştır. Bazı tarotçulara göre karttaki erkeğin önüne gelen değnekler onun görüş açısını da engellemektedir. Bu kartla ilgili bir dikkat çekici unsur da adamın düz alanda yürüdüğü halde sanki yokuş çıkıyormuş gibi durması ve gerektiğinden daha fazla güç ve enerji kullanıyor gibi durmasıdır. Bu yüzden kartı gören kişide erkeğin taşıdığı on Değnek çok ağırmış gibi bir izlenim uyanmaktadır.

Değnek Dokuzlusu kartındaki savaşta yorgun düşmüş ve yaralı asker nihayet değnek onlusu ile son durağına varır. Her ne kadar tek basamaklı sayıların en sonuncusu olan 9 bir bitiş çizgisini gösterse de 10 eşik sayıdır ve bir bitişle yeni başlangıç arasında geçilmesi gereken son tünelin temsilcisidir. Bu kart belirdiğinde kaderde öyle bir zorlu döneme gelinmiştir ki kaderin omuzlarımıza koyduğu yükün ağırlığı kapasitemizi zorlayabilir. Fakat değnek onlusu bu yükün kısa bir süreliğine taşınmak zorunda olduğunu bize hatırlatır ve kaderdeki bu geçit evresini atlattıktan sonra bize sunulacak bir hediyeyi müjdeler. Bu kartı gören kişi geçmekte olduğu zorlu süreçte asla pes etmemeli ve sürecin bitmesini sonuna kadar beklemelidir. Çünkü kartta görülen köy aslında tüm bu yaşanan meşakkatin biteceği noktanın simgesidir ve kartı gören kişiye çok uzak değildir. Bu kart Değnek Asıyla başlayan bir sürecin son noktasıdır ve son rötuşların, son hamlelerin ve son dokunuşun yapılacağı yerin simgesidir.

 

Her ne kadar son durağın temsilcisi de olsa bu sayıdan sonrası bilinmeyen mıntıkadır ve kişi kendini bilmediği bir diyarda dolaşırken bulabilir. 10 sayısı sonuca odaklı ve iş bitirici sayıdır ve bu yüzden bu kart son pazarlıkların yapıldığı ve artık işin zor da olsa bitirileceği bir dönemin simgesidir. Kimi için mezuniyet, kimi için kariyerde başarıyla tamamlanan bir süreçtir. 10 sayısı kişi için önemli bir dönüm noktası ve kapanıştır. Bazen sınırların aşılmasını, bir aşama ilerlemeyi, sınıf atlamayı ya da merdivende bir basamak daha yukarı çıkmayı temsil eder. Bu kapanışa doğru baskının giderek artması ve sonlarına doğru dayanılmaz hale gelmesi olasıdır. Kişi sanki yaşamakta olduğu zorluk hiç bitmeyecekmiş gibi hissetse de ufukta görülen köy aslında bitiş çizgisinin göründüğünü hatırlatır. Bu kart aynı zamanda tüm işlerin sona bırakılması ve bu yüzden yaşanan zorluğun da altını çizer.

 

Değnek dokuzlusunda tam 'yolun sonuna geldim’ diyen asker asıl zorlu sürecin yeni başladığını görür. Burada geçirmek zorunda olduğu süreç aslında yolun başı değil yolun sonundaki projenin tüm birikmiş işlerin toparlandığı yerdir. Son dokunuşların bu kadar zor olacağını daha önceden kestirememiş olan asker tüm bu birikmiş ve büyük kapanış için mutlaka bitirilmesi gereken işlerini hallettikten sonra kaderin kendisine sunacağı o hediyeyi alacaktır. Burası işleri bırakıp terk edilecek yer değildir çünkü Değnek Asıyla başlatılan ve devam ettirilen süreçte asker birçok düşmanı ve rakibi yenmiş, yaralanmış ve birçok engeli aşarak buraya kadar gelmiştir. Bu yüzden zor da olsa bu süreci mutlaka aşması gerektiğini bilmektedir.

 

Değnek onlusu bu serinin ilk kartı olan Değnek Asıyla başlayan sürecin en olgunlaşmış ve başarının en zirvesine tırmanmış halidir. Peki karttaki erkek gerçekten de Değnek Altılısı kartında atın üzerinde kalabalıkta alkışla ve gururla ilerleyen erkek midir? Değnek altılısında dünyaya tepeden bakan erkek öyle bir hale gelmiştir ki sanki dünya onun tepesine çıkmıştır. O kadar başarı, yenilmiş düşmanlar ve elenmiş rakiplerin sonucunda kendisini bu halde mi bulmuştur? Ne olmuştur da kader onu böyle bir angarya işi yapar hale getirmiştir? Bu erkek her ne kadar kendisini yükselmiş değil düşmüş bir durumda hissediyor olsa da ufukta görülen köy şu anda bulunulan noktanın ve yapılan tüm angarya işlerin aslında kaderin sunacağı hediyeyi almak için olduğunu hatırlatır. Bu hediye o kadar büyük bir hediyedir ki yaşanan tüm zorluk ve meşakkatin sonunu getirecektir.

 

Değnek onlusu kartını gören kişinin sonuna gelen bir süreci atlatması için acil olarak bir plan yapması gerekmektedir. Değnek Ası ile başlatılan süreçte birikmiş tüm zorluklar, halledilmesi geren angarya işler, sorunlar ve organizasyon problemleri bu kartta yığılmıştır ve kartı görenin artık tüm bunları organize etmesi, önceliklerine göre sınıflandırması, gruplara ayırması ve gerekiyorsa iş bölümü yaptırması gerekmektedir. Hatta bazı gereksiz işleri ve önemsiz olanları çöpe atması ve yükünü hafifletmesi şarttır.

 

Karttaki adamın sırtını döndüğü yön yani solundaki kart bu kartın geçmişi sağındaki ise geleceğidir. Kartla ilgili daha derin bilgi almak isteyen kişi kartın sağ ve solundakileri de anlamalıdır. Kartın sağındaki yani gelecekteki kart aslında Değnek Onlusundaki zorluk sonrası bize sunulacak hediye ya da sonucun ne olduğu konusunda bilgi veren karttır.

 

Değnek Onlusu aynı zamanda tüm enerjinin tek kaynağa odaklanmasıyla ilgilidir. Tüm iş tek bir kişinin omuzlarına yıkılmış ya da tüm sorumluluk tek kişide olabilir. Yardımı reddetmek, iş birliği yapmamak, her şeyi tek başına yapmaya çalışmak da bu kart belirdiğinde olasıdır ve bu tutum bir an önce terk edilmelidir. Bu kart belirdiğinde yardım istemek ya da yetkiyi başkalarına devretmek aslında çözümdür fakat kartı gören büyük ihtimalle bunu reddetmektedir ve bu yüzden kapasitesini ve tahammül sınırlarını zorlayıcı bir yükün altında kalmaktadır. Bazen erkeğin taşımakta olduğu on değnek gerçek hayatta taşıması zor olan duygusal, fiziksel ya da maddi yüklerin simgesidir. Kişi her ne kadar bu yükü taşımayı beceriyor olsa da yükün ağırlığı altında zorlanmakta ve yıpranmaktadır. Kişinin kapasitesini zorlayıcı bir durum ya da aşırı meşguliyetin verdiği sıkıntı söz konusu olabilir. Enerji gerektiğinden fazla kullanılmakta ve tüm iş eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde tek kaynaktan bitirilmeye çalışılmaktadır. Yaşanan durumda her ne kadar tünelin ucundaki ışık görünüyor olsa da kişi önündeki değneklerden dolayı bu ışığı bile görememektedir.

 

Değnek Onlusu hareketli ve mekan değiştirmekte olan bir karttır ve değişime de işaret edebilir. Bu yüzden bu kart bazen bir yerden bir yere taşınmak, kariyer ya da iş değiştirmek yanında bir yük ya da sorumlulukla bir yeri terk etmek anlamı da taşıyabilir. Yükün ağırlığından dolayı bu değişim oldukça zor ve yavaş olacak fakat eninde sonunda cereyan edecektir.

Değnek Onlusunun Temsil Ettiği Kişi:

Değnek onlusu kişilik itibariyle çalışkan ve azimlidir. Bu kişi iradeli ve güçlüdür. Aşamayacağı engel ve kaldıramayacağı yük yoktur. Aynı zamanda daha önce büyük başarılara imza atmış ve kendini kanıtlamış bir kişiliktir. Fakat her ne kadar düşmanları yenmiş ve engelleri aşmış olsa da bu kart belirdiğinde en zorlu ve sonuncu engelle karşılaşmış bir kişidir. Daha önce düşman ve rakipleriyle büyük koltuk kavgaları ve yarışları kazanmış olan Değnek onlusu için bu seferki engel geçmişte biriktirilmiş olanların toparlanması ve büyük bir kapanışın yapılmasıyla ilgilidir ve en zorlu engeldir. Çünkü tüm işler bu kartın belirdiği yerde toplanmış ve sadece bir kişinin omuzlarına koyulmuştur.

 

Değnek onlusunun temsil ettiği kişi çok çalışır fakat hak ettiğini alır mı? Bu sorunun cevabı kendisindedir. Kartı inceleyen anlamalıdır ki bu kişinin yapacağı işi aslında daha az yorularak ve daha az sıkıntı çekerek yapmak da mümkündür. Tıpkı karttaki adam gibi aslında yokuş olmayan yerde yokuş yürür gibi zorluk altında kalan bu kişinin yaşadığı zorluk acaba sadece bir algı yanılması mıdır? Bu soruları cevabı kişinin kendisindedir.

 

Çalışkan elemanımız değnek onlusu aynı zamanda iradeli ve azimlidir. Bir şeyi kafasına öyle bir koymuştur ki başarmaktan başka opsiyon olmadığını düşünür. Her ne kadar yolun sonuna gelmiş olmanın yorgunluğunu hissetse de üzerindeki yük kaldıramayacağı bir yük değildir ve onu motive eden uzakta görülen köydür. Fakat kartın temsil ettiği kişi gerçekten de bu köyü görmekte midir? Değnekler onun görüş açısını o kadar engellemektedir ki bu kişi değneklerden (yapmakta olduğu işten) başka hiçbir şeyi görmemektedir bile. Değnek onlusu işine aşırı derecede konsantre olmaktan dolayı hayatın diğer tüm alanlarına ilgisini tamamen kesmiş bir kişidir. Farkında olmasa da hem uzaktaki başarıyı hem de çevresinde olan bitenleri bile görmemektedir. Onun için sadece ama sadece tek odak noktası vardır o da taşıdığı değnekler (işler) ve taşıdığı yükler ve sorumluluklardır. Değnek onlusu belki farkında değildir fakat işkolik hastalığına yakalanmış bir kişidir.

 

Değnek onlusu ters belirdiğinde temsil ettiği kişi tembel ve yorgundur. Başladığı işleri bitirmez ya da ufak bir engeli bahane gösterecektir. Bu kişi sadece kolay elde edilen başarıların adamıdır. Zorlukları aşmak için yaratılmamıştır. Rahatına aşırı düşkün olan ters Değnek Onlusu aynı zamanda sabırsızdır da. Uzun vadeli planları sevmez. Onun için esas olan kısa vadede ve acil çözümlerdir. Bu kişi büyük bir ihtimalle bütün yükü başka birisin omuzlarına yüklemiş ve yan gelip yatmaktadır. Ters Değnek Onlusu için bir bitiş çizgisi ya da ufukta görülen bir başarı yoktur. Bu kişinin öncelikle başarı için çabalamayı öğrenmesi gerekmektedir.

Değnek Onlusu Ters Anlamı:

Değnek onlusu ters belirdiğinde kartı gören kişi için yaşanmakta olan büyük bir zorluğa çıkış yolu görülmektedir. Ters iken yükün boşaltılması ya da azaltılması ihtimali keskinleşmektedir. Kişi bir yükün altında ezildiğinin ve yıprandığının farkına vararak bu yükü terk etmek ya da üzerinden atmak için olası bir hamle yapacaktır. Bazen ters Değnek onlusu omuzlarımızdan büyük bir yükü attığımızda ya da büyük bir dertten kurtularak ‘oh be’ dediğimizde beliren bir karttır. Tüm enerjimizi ve gücümüzü alan her ne ise artık sorun çözülmüş ya da bu sorunla uğraşmaktan vazgeçilmiş ve dolayısıyla kişi rahat bir nefes almıştır.

 

Değnek onlusu ters belirdiğinde yapacak çok işimiz vardır. Kişi kendisi için öncelikle en önemli olanları belirlemelidir. Birikmiş işlerin organize edilmesi, önceliklerine göre sınıflandırılması ve gruplara ayırarak çözülmesi artık mümkündür. Bir işin daha iyi yapılması ve sürecin daha hızlı ilerlemesi için iş bölümü ve bazı işlerin dağıtılması gerekiyorsa listeden çıkarılması gerekmektedir. Kartı gören kişi sürecin daha hızlı ilerlemesi için bunu yapması gerektiğini artık anlamış ve işe koyulmuştur. Kartı gören kişi için artık baskı azalacak ve omuzlarındaki yük hafifleyecektir.

Değnek Onlusu Aşk:

 

Aşk hanesinde beliren Değnek onlusu ilişkiye dair zorlu bir süreçten geçmenin altını çizer. Aşırı baskı altında kalmak, tüm yük ya da sorumluluğun tek bir partnerin üzerinde olması bu kart belirdiğinde mümkündür. Kartı aşk hanesinde gören bu duruma mutlaka bir çözüm bulmalıdır. Değnek onlusu aynı zamanda hareket etmekte olan bir karttır fakat aşırı yavaş ilerleyen bir hareketliliğin altını çizer.  Bazen mekan ya da ev değiştirme anlamına gelebileceği gibi bazen ayrılık anlamı da taşıyabilir. Tıpkı 10 değneğin ağırlığı altında ezilen erkek gibi partnerlerden biri kendisini zorda bırakan bir yük ya da sorumluluğu beraberinde götürerek bir mekandan başka bir mekana gitmektedir. Boşanma süreci yaşayanlar için değnek onlusu ayrılığa adapte sorunu ve büyük bir sorumluluğu (bazen bir çocuğun velayetini) beraberinde götürerek mekandan ayrılmaya işaret edebilir.

 

Aşk hanesinde beliren ters değnek onlusu ilişkiye dair bazı sorunların görünmezden gelindiğinin altını çizer. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ya da bir şeyleri ignore etmek sorunları ortadan kaldırmayacaktır. Bu kart partnerlerden birinin ya da her ikisinin enerjisini tüketen bir problemin varlığına işarettir ve bu problem ele alınarak çözülmelidir. Kapanması gereken bir sayfa vardır fakat partnerlerin hiçbiri bu sayfayı kapatmaya niyetli değildir.  

Değnek Onlusu Kariyer:

 

Değnek onlusu kariyer hanesinde zorlu bir süreçten geçmenin altını çizer. Artık bir sürecin sonuna gelinmiş fakat tüm işler son ana bırakılmıştır. Bu da bazı işleri aceleye getirmeye ve bir an önce elden çıkartma isteğine yol açacaktır. Değnek Onlusu birçok işin eş zamanlı olarak yapılmak zorunda kalınan bir süreçte iş grubu yapmaktansa tüm sorumluluğun tek kişinin omuzlarına yıkılmasına ve sürecin aşırı derecede yavaşlamasına da işaret edebilir. Bu kartı görenin yapması gereken çok iş vardır fakat daha organize ve planlı çalışması gerekmektedir. Her şeye birden yoğunlaşmaktansa tek tek ele alarak konsantre olarak çalışmak, en önemli ve acil olanları önce bitirmek, beklemesi uygun işleri ertelemek, başkasına devredilecekleri devretmek ve çok önemsiz olanları listeden çıkartmak ya da çöpe atmak yaşanan zorluğu azaltacaktır.

 

Kariyer hanesinde değnek onlusu ters belirdiğinde kartı gören kişi işle ilgili bir konuda ‘artık yeter’ demiş ve tüm enerjisini ve vaktini alan bir şeyle vedalaşmaya karar vermiştir. Bazıları için bu işten ayrılma anlamına geleceği gibi bazıları için bir görevi reddetme ile alakalı bir durum da olabilir. Bu kartı ters gördüğümüzde işle ilgili büyük bir yükü omzumuzdan atar ve kurtuluruz ama bunu nasıl yaptığımız sadece kartın sahibinin bileceği iştir. Bitirilmemiş işlerin başkasına devredilmesi ya da bırakılması bu kart ters belirdiğinde her ne kadar mümkün olsa bile bazen ters Değnek Onlusu yükün iş bölümünden dolayı hafifletilmesi ve sürecin hızlanmasının işaretidir.

 

Değnek Onlusu Para:

 

Değnek onlusu para hanesinde zorlu bir sürecin işaretidir. Bu kart belirdiğinde kişinin maddi sorumlulukları o kadar ağırdır ki bu ağırlığın altında ezilmekte ve beli bükülmektedir. Ödenmesi zor bir borcun altında kalmak ve zorlanmak olasıdır fakat böyle bir durum yaşanıyor olsa bile kartı görenin hatırlaması gereken bu kartın sayısının 10 yani bir bitiş sayısı olması ve uzakta görülen köydür. Yani yaşanan durum her ne ise bu durumun sonu da yaklaşmış ve sabreden için bitiş çizgisinin sonunda büyük bir mükafat bulunmaktadır. Değnek onlusu para hanesinde kazancın ucu ucuna yetmesi ve tüm ödemeleri yaptıktan sonra elde avuçta bir şey kalmaması anlamı taşıyabilir. Yine bu durumu yaşayan için zorluğun sonu gelmektedir ve bir süre sonra ya büyük bir borç biterek kişi rahata erecektir ya da ummadığı bir parasal kaynak ortaya çıkarak yine rahata erecektir. Kartı gören bu zorlu süreçte sabırlı olmalıdır.

 

Para hanesinde ters değnek onlusu bir maddi yükümlülükten kurtulmanın müjdecisidir. 10 değneği zorla sırtında taşımaya çalışan erkek artık bu değnekleri bırakır ve rahatlar. Bazen bu bir borcun bitmesi anlamına geleceği gibi bazen kartı görenin parasal anlamda verdiği kararların ya da gereksiz harcamaları kesme kararının kişiyi rahatlatmasıdır Kartı gören için para tüketen bir kaynağın (bazen bir malın) elden çıkarılması ya da parasal bir konuda verilen bazı radikal kararların kişiyi rahatlatması da mümkündür. Verilen bu karar her ne ise doğru bir karardır ve sürecin tamamlanmasına kadar kararın arkasında durmak gerekmektedir.  

Yorumlar:

bottom of page