top of page

Rüyada İnek Görmek:

abroad.png

Mesajları:

 • Sürü psikolojisi

 • Yönetimsizlik

 • Grupsal çalışmalar

 • Feda etmek

 • Grup

 • Organizasyon

 • Kurban zihniyeti

 • Pasiflik

 • Bolluk

 • Bereket

 • Almak

 • Hediye

 • Fırsat

 • Nimet

Rüyada inek sembolünün annelik, süt ve besleyicilikle bağlantıları vardır. Ayrıca bu hayvanın şişmanlığı bolluk-bereket ile ilişkilendirilir ve bu yüzden rüya senaryosunda aşırı olumsuz unsurlar olmadığı sürece inek rüyaları her zaman pozitif rüyalardır. Rüyada sessiz ve sakin bir inek anne ile ilgili olumlu gelişmelerin hatta anneden gelecek bir menfaatin sembolü olabilir, bununla beraber öfkeli bir inek anne ile yaşanacak sorunların temsilcisidir.


İnekler son derece evcilleştirilmiş olduğundan asi bir inek genellikle anneyle ilişkili suçluluk duygusu ile ilişkilidir. Deli dana sizi engelleyen anne manipülasyonunu sembolize edebilir ya da bu tür bir rüya bazen annenin sözünü ya da nasihatlerini dinlememe ya da aile çizgisinden çıkarak bağımsız hareket etme işaretidir.


Bir Sürü Hayvanı Olarak İneğin Mesajı:


Annelikle ilgili sembolik anlamlarının dışında inek bir sürü hayvanı olarak da rüya sahibine mesaj getiriyor olabilir. İnekler lider olmanın dışında pasifliği ve grubu takip etmeyi sembolize ederler. Aynı zamanda yenilikçiliği değil gelenekçiliği gösterirler ve “herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapmalıyım” psikolojisini yansıtırlar. Tıpkı bir ineğin sürünün diğer üyelerini takip etmesi gibi rüya sahibi içinde bu tür bir rüya kendi yaratıcılığını kullanmanın aksine bir şeyi herkesin yaptığı gibi yapma eğilimini yansıtırlar.


İnek rüyaları ayrıca grup içindeki yerimiz ve davranışlarımızla ilgili bilgi getirici rüyalardır. Bütün ineklerin aynı renkte olması ve bir ineğin farklılığı gruba uyumsuzluk ya da bir yere ait hissetmeme veya “çok farklı olma” işaretidir. Ayrıca rüyada ölü inek ya da inekler görmek ayrılık işaretçisidir. Örneğin, iki ineğin ölü olması bir organizasyondan iki kişinin ayrılması işareti olabilirken ineklerin yarısına yakınının ölü olması bir grupta fikir ayrılığı, bölünme ya da çatışma habercisidir.


İnek rüyaları pasif davranmak konusunda uyarı rüyaları olabilir. Bir şeyi herkesin denediği gibi mi yapıyorsunuz? O halde bu rüya size yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmanız gerektiğini söylüyor olabilir. İnekler liderlik vasıfları olmayan sürüyü takip eden ve yönetilen hayvanlardır bu yüzden liderlik vasıfları ile ilgili bir soruna işaret ediyor olabilirler.


İnekler ayrıca yaşamda bir organizasyonla ilgili grupsal hareketleri sembolize ederler. Bu yüzden genellikle bir iş yeri, okul ya da organizasyonla ilgili bilgiler bir inek rüyasında bulunabilir. Örneğin, ineklerden yarısının siyah yarısının beyaz olması gruptaki fikir ayrılığı ya da çatışma (gruplaşma) alametidir. Bununla beraber, ineklerin hepsinin bir yöne gidiyor olup birkaçının farklı yönde hareket etmesi işten çıkarılma, okulu bırakma gibi anlamlar taşıyabilir.

Rüyada İnek Sağmak:


Rüyada inek sağmak beslenme ve verimliliği simgeler. İnekler, sütleri ile bilinir ve süt, besleyici bir madde olarak hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Rüyada inek sağmak, yaşamınızda bereket ve bolluğun simgesi olabilir. Bu rüya, maddi veya manevi olarak bir şeylerden faydalanmak ve verimli bir dönem geçirmek anlamına gelebilir. Sağma işlemi, emeğin karşılığını almak ve çabanın meyvelerini toplamakla ilişkilendirilebilir.


Rüyada Tek Bir İnek Görmek:


Rüyada bir inek gördüyseniz bu genellikle gruptan ayrılma, asosyallik ya da yalnızlık işaretidir. Çevre edinme zorluğu yaşıyor olabilirsiniz ya da bir konuda kendinize destek bulamayabilirsiniz. Bazen yola çıkıp yol arkadaşlarınızla ayrılır ve yalnız devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Bir ineği tek başına gördüğünüz bir rüya size bu konularda bilgi getirir. Bununla beraber iki inek beraberlik, birliktelik ve çiftlik alametidir. Rüyasında iki inek gören aradığı dostu ya da partneri bulabilir.


Rüyada Kurbanlık İnek Görmek:


Rüyada kurbanlık inek yaşamda ilerleme uğruna bir şeylerin gidişine izin vermek ve onu feda etmek gereksinimidir. Bu tür rüyalar derin numerolojik bilgiler içeriyor olabilirler. Örneğin, iki kurbanlık inek gördüyseniz bu rüya sizin için daha önemli bir şeyi elde etmek uğruna iki şeyi feda etmeniz gerektiği anlamına gelir. Rüyada çok sayıda kurbanlık inek bazen büyük bir şeyin satın alımı için büyük miktarda para harcamak gerektiğine işaret eder.


Rüyada İnek Kurban etmek:


Rüyada inek kurban etmek bir şeyi feda etmektir. Yaşamınıza yeni bir şeyin girmesi için başka bir şeyin gidişine izin verdiğiniz zamanlarda böyle bir rüya senaryosuyla karşılaşabilirsiniz. Rüyanızda çok sayıda inek kurban ediyorsanız büyük miktarda para harcamanız ya da bir malı kaybetmeniz olasılığı vardır.


Rüyada Siyah Beyaz İnekler Görmek:


Siyah beyaz inekler gördüğünüz bir rüya zıtların uyumu ya da uyumsuzluğu alametidir. Rüyanın senaryosu ve ineklerin davranışlarına bakılarak yorumlanır. Eğer yan yana duran siyah beyaz inekler gördüyseniz bu tür bir rüya zıtların uyumu ve çekimi (bazen aranan eş ya da partnerin bulunması) alametidir. İneklerin kaotik bir rüya sahnesinde görülmeleri, huzursuz tavırlar sergilemeleri ya da çatışmada olmaları uyumsuzluk işaretidir.


Rüyada İnek Kesmek:


İnek kestiğiniz bir rüya geçmişle bağların ya da bazı sosyal bağlantıların koparılmasını içeren bir ayrılık rüyasıdır. Eğer rüyanızdaki ineğin başı gövdesinden tamamen ayrılıyorsa bu birinden ayrılabileceğinizin işareti olabilir. Bu her zaman partnerden ayrılık değil bazen bir iş ortamından ve ortamdaki birinden ya da birilerinden ayrılıktır. Bazen bu ayrılık geçmişten ayrılık ya da geçmişi geride bırakarak yeni çizilmiş bir rotada hareket etmektir.


Rüyada İnek Eti Pişirmek:


Eğer rüyanızda inek eti pişiriyorsanız bu rüya gelecekte sunulacak bir projeye hazırlık metaforudur. Bu aynı zamanda bir mükafatın sizin için hazırlandığına işaret eder. Eğer rüyanızda inek etiyle lezzetli bir yemek yaptıysanız  bu güzel haberlerin sizin için yolda olduğuna işarettir.


Rüyada Inek Eti Yemek:


Büyük cüsseli bir hayvan olmasından dolayı inek eti yemek her zaman “büyük bir şeyle mükafatlandırılmak” metaforudur. Rüyasında inek  eti yediğini gören bir şeyden faydalanır. Vücuda giren her şey “almak” vücuttan çıkanlar ise “vermek” metaforudur. Eğer rüyanızda inek etini yiyorsanız bu yaşamınıza giren güzel bir hediyeden dolayı mutluluk duyacağınız anlamına gelir.

Rüyadaki İneğin Fiziksel Özellikleri


İnek gördüğünüz bir rüyada bu ineğin fiziksel özelliklerine dikkat edin. Sağlıklı ve dolgun bir inek bolluk bereket işaretidir. Cılız ya da hasta inek yaşamınızda ihmal ettiğiniz bir unsur konusunda sizi uyarıcı bir rüya olabilir. Ölü inek yaşamınızda sonlanmış (ölümü gerçekleşmiş) bir şeye işaret eder. Büyük yaşamınıza giren bir şeyle ilgili bilgi getirir. İki inek iki ayrı mesele ya da fikir ayrılığı sembolüdür. Bu fikir ayrılığı bazen içinde bulunduğunuz bir ortamda bazen iç dünyanızdadır (ikilem ya da karrasızlık gibi).


Rüyada İnek Sürüsü: Sosyal Bağlantılar ve Topluluk Alametleri


İnek sürüsü rüyaları toplu hareket rüyalarıdır.Bu nedenle bazen sosyal bağlantılarınızla ya da grupsal hareketlerinizle ilgili bilgi getirebilirler. Eğer tek başına duran bir inek gördüyseniz bu rüya yeni insanlarla tanışma ve kendi "kabilenizi bulma” konusunda sizi teşvik eden bir mesaj olabilir. İnekleri çok sayıda ya da topluca görürseniz bu yeni bir gruba katılma habercisidir. Bir sürü inek içinde ölü bir inek gördüyseniz bu bir gruptan artık ayrılma alametidir. Bu tür bir rüya bazen işten çıkma, bir arkadaş çevresiyle vedalaşma hatta gurbete gitme işaretçisi de olabilir.


Rüyada İnek Almak:


Rüyada inek almak hayatınıza “büyük bir şey” ilave etmek metaforudur. Bu tür bir rüya ineğin büyüklüğüne, sağlıklı olup olmamasına bakılarak yorumlanır. Sağlıklı ve iyi durumda bir inek yeni bir sürece geçiş, büyüme ve genişleme işaretidir fakat hasta ya da cılız bir inek yeni bir dert edinme işareti olabilir. Bu tür bir rüya ayrıca yeni yüklerle yüklenme alametidir.


Rüyada İnek Avlamak:


İnek avladığınız rüya bir savunmasızlık alametidir ve biri için “hedef” olabileceğiniz uyarısını getirir. Bazı zamanlarda ise bu rüya kendinizi bir kurban gibi gördüğünüzün işareti de olabilir. Tıpkı duran inek gibi siz de biri için av ve hedef olabilirsiniz. Duran inek metaforu aynı zamanda rüyanın senaryosu incelendiğinde kendinizi nasıl savunacağınızla ilgili gizli ipuçları içeriyor olabilir.


Rüyada İnek Beslemek:


Rüyada inek beslemek yaşamınızda yeni bir şeye oldukça özen göstermek, onu büyütmek ve geliştirmekle ilgilidir. Bazen bu fikir ve projeleriniz olabileceği gibi yatırımlarınız da olabilir. Rüyasında inek besleyen bir işi ya da projesini büyütür geliştirir ve bir gün fayda sağlayacağı şekle getirir. Eğer aklınızda bir fikir ya da proje varsa bu rüya sizin için bu iş fikrinde yeni bir alanı açmak ya da fikre fikir ilave etmek işaretidir.


Rüyada İnek Eti Görmek:


Rüyada inek eti bolluk bereket işaretidir. İnek etinin rüyada bol miktarda bulunması çevrenizde size yetecek kadar fırsat ve bolluk bereket olduğunun alametidir. İş arayan biri için bu tür bir rüya aranan işin yakında olduğunun işaretiyken bir öğrenci için bu eğitim kalitesi alametidir.


Rüyada İnek Hediye Almak:


Rüyada biri size inek hediye getirdiyse bu yaşamınıza büyük bir şeyin dahil olacağı anlamına gelebilir. Rüyada hediye aldığımız her şey yaşamımıza ilave ettiğimiz bir unsura işarettir. Rüyasında inek hediye alan bir yerden para (genellikle büyük miktarda para) alabilir, güzel bir haber alabilir ya da eğitimle ödüllendirilebilir. Alınan ineğin iri ve dolgun olması daha iyidir çünkü alınan her ne ise bolluk bereket vadeder. Eğer biri hasta inek alıyorsanız bu yaşamınıza yeni bir sorunun ilave edileceği anlamına gelir.

Rüyada Evde İnek Görmek:


Genellikle iri cüsseli bir hayvan olarak inek zihnimizde büyük yer kaplayıcı bir unsur metaforudur. Evler ise rüyalar aleminde zihnimizin durumunu gösterirler. Evin içinde gördüğünüz her sembol zihnimizde olup bitenlerle ilgili bir şey söyler. Evin içinde kocaman bir ineğin dolanması zihinsel olarak aklınızı bir şeyin çok büyük ölçüde meşgul ettiğini gösterir. Bu ineğin hal ve hareketlerine ve rüya senaryosuna odaklanarak rüyanızı çözebilirsiniz. Örneğin, kaotik bir rüya senaryosu ve her yere zarar veren bir inek zihinsel olarak sizi meşgul eden bir şey işareti olabilir. Eğer rüyanızda evinizde iki inek varsa bu zihinsel olarak bir kararsızlık ya da ikilemle uğraştığınızı gösterir. Ya iki seçenekten hangisini seçeceğinizi bilmiyorsunuz ya da bir şeye “evet” ya da “hayır” deme konusunda kararsızsınız.


Rüyada bir İneğin Ölmesi:


Bir rüyada ölüm temasının işlenmesi geçmişle bağların koparılması ya da bir şeyin sonlandırılması alametidir. Bu tür rüyalar yaşamımızda kapanmış bir sayfanın ya da bir daha hiç olmayacak bir şeyin haberini getirirler. Rüyada bir ineğin ölmesi bu yüzden geçmişte bir alışkanlığı tekrarlamamak üzere bırakmak ya da kurban zihniyetine veda etmek metaforu olabilir. Bazen bu tür bir rüya yaşamınızda birinden ayrılıktır. Örneğin sürü içinde tek bir ineğin ölmesi bir organizasyondan bir kişinin ayrılması (bu bazen siz de olabilirsiniz) işaretidir. Bir sürüde çok sayıda ineğin olması bir grubun dağılması ya da fikir ayrılıklarının ortaya çıkması işaretidir.


Rüyada İnek Saldırısına Uğramak:


Rüyada inek ya da ineklerin saldırısına uğramak büyük bir engele takılmak alametidir. Zararsız ve yırtıcı bir hayvan olmaması sebebiyle inek saldırısı rüyaları genelde istikrarınızı tehdit etmeyen ufak bir engele takılmadır. Çok sayıda ineğin bir anda size saldırması meşguliyet alametidir. Bu rüyadan uyandığınız gün size görev üstüne görev verilebilir ve bu işleri bitirmekte zorlanabilirsiniz.


Rüyada İnek Tarafından Kovalanmak:


Rüyada peşimizden bizi kovalayan her şey aslında peşimizden gelen geçmişimizdir rüyada önümüz ise geleceğimizdir. Zararsız ve yırtıcı olmayan bir hayvan olması sebebiyle rüyanızda eğer bir inek tarafından kovalanıyorsanız bu geçmiş kaynaklı bir meselenin bir türlü peşinizi bırakmadığı alametidir. Bu mesele sizin tarafınızdan çözümlenmelidir.


Rüyada İnek Pisliği Görmek:


Rüyada inek pisliği zihinsel kirliliktir. Eğer rüyanızda sadece bir inek pisliği gördüyseniz bu bir olaya negatif yaklaşımınız olduğunu gösterir fakat rüyanızda çok fazla inek pisliği ya da her yerde inek pisliği görüyorsanız bu genel olarak negatif düşündüğünüzü gösterir ve bu durumdan kendinizi kurtarmanız gerekir. Bu tür bir rüya bazen bir ortamda sevmediğiniz birileriyle zoraki bulunduğunuzun yansıması olabilir. Örneğin, bir işyerinde inek pisliği gördüyseniz iş ortamında sizi rahatsız eden birinin varlığı söz konusu olabilir.


Rüyada İnek Kovalamak:


Rüyada inek kovalamak sizin için önemli ya da “çok büyük bir şeyin peşinden gitme” metaforudur. Bu bazen büyük miktarda para kazanacağınız bir işin peşinden koşmak olabileceği gibi bazen çok arzu ettiğiniz bir şeyi kovalama alametidir. Eğer rüyanızda ineği kesip yemek amacıyla yakalama arzusu içindeyseniz bir işin peşine düştüğünüz ve sonuçlandırma arzusu içinde olduğunuzu gösterir. Fakat bu rüyada ufak bir ayrıntıya dikkat edin: Eğer rüyanızda bir ineği koşarak kovalıyorsanız bu bir amaca ulaşmak için sabırsızlık işareti olabilir. Daha sakin ve yürüyerek kovalıyorsanız bu hedeflerinize ulaşmak için hala zamanınız olduğunu hissettiğinizi gösterir.


Rüyada İnek Öldürmek:


Rüyanızda bir inek öldürmek çok büyük bir şeyi sonlandırma ya da yüklerden kurtulma işaretidir. Bu rüya ayrıca “bir şeyle vedalaşma” metaforudur. Bir şey bitmiş (ölmüş) ve artık fiziksel alemde sonlanmış, fakat bir şekilde zihninizde yer kaplamaya devam ediyorsa rüyanızda rüyanızda bir inek ya da başka bir hayvanı öldürdüğünüzü görebilirsiniz. Belki bir konuya değişen bakış açınız (artık eskisi gibi düşünmeyecek olmanız), çalışma tarzınız, mesleki değerleriniz hatta biten bir ilişki bile söz konusu olabilir.


Rüyada İnek Ölüsü Görmek:


Rüyada inek ölüsü ya da ölüleri gördüyseniz bu rüya kapanmış sayfalar ve sonlandırılmış meseleler alametleridir. Tüm ölü rüyaları gibi bu rüyalar da ayrılık ve geçmişle vedalaşma işaretçileridir. Eğer tek bir ineğin ölüsünü rüyanızda gördüyseniz bu rüya ufak bir meselenin artık gündeminizden çıkacağını gösterir. Fakat, çok sayıda inek ölüsü bir gruptan ayrılıktır, örneğin bir işten çıkma ya da daha önce gittiğiniz bir ortama bir daha hiç gitmeyecek olmak gibi oradaki insanlardan ayrılacak olmanızı sembolize eder.


Rüyada İnek Etli Yemek:


Rüyada inek etiyle pişirilmiş yemek gördüyseniz bu yaşamın sunduğu nimetler ve hediyeler sembolüdür. Rüyanızda inek etli nefis bir yemek yiyorsanız güzel bir haber ya da teklif almaya hazır olun. Eğer yediğiniz etin tadı bozuk ise bu kötü haber almak ya da kötü söz işitmek alameti olabilir.


Rüyada İnek Tarafından Isırılmak:


Herhangi bir hayvan tarafından ısırılma rüyaları genellikle düşman ya da rakiplerden gelecek zarar veya hamle metaforlarıdır fakat bu tür rüyalar hayvanın özelliklerine bakılarak yorumlanır. Bir inek iri cüsseli ve büyük hacmi olan bir hayvan olarak sizin tarafınızdan büyük bir rakip olarak algıladığınız birinden göreceğiniz zararı sembolize edebilir. Nadiren de olsa bir inek “kilolu birini” de sembolize edebilir. Bu özelliklere sahip bir düşmandan bu rüyayı gördüyten sonra bir zarar görebilirsiniz.

Yorumlar:

bottom of page