top of page

Değnek Sekizlisi

Birileri ya da bir şeyler yolda, varmak üzere!

Sayısal Değeri:  8

Elementi:  Ateş

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • Aksiyon

 • Değişim

 • Hava yolculuğu

 • Kaçınılmaz son

 • Hızlı bir gelişme

 • Sonucun varması

 • Bir haberi bekleme

 • Misafirin yolda olması

 • Eli kulağında haberler

 • Okun yaydan çıkmış olması

 • Önemli bir gelişmenin yolda olması

 

Ters:

 • Engel

 • Bekleyiş

 • Erteleme

 • Gecikme

 • Tembellik

 • Durgunluk

 • İşlerin duraksaması

 • Bilinmeyen engeller

 • İptal edilen hava yolculuğu

 • Üçüncü kişinin olumsuz etkisi

 

Getirdiği Mesajlar:

DÜZ:​

 • Kim tutar seni

 • Haberler yolda

 • Hızını asla azaltma

 • İleride bir durak var

 • Bitiş çizgisine çok az kaldı

 • ​Tam gaz ilerlemeye devam

 • Rakipler senin kadar hızlı koşmuyor

 • Yolcunun havaalanına inmesine az kaldı

 • Bu konsantrasyonu hiç bozmadan devam et

 • Böyle gidersen bu yarışın birincisi sen olacaksın

 

TERS:

 • Hızını arttırmalısın

 • Boş işlerle uğraşma

 • Bahane bulmaktan vazgeç

 • Önce kendine bir yön belirle

 • Başlamak bitirmenin yarısıdır

 • Önce üzerindeki tembelliği at

 • Harekette bereket vardır, biraz hareketlen

 • Değişim istiyorsan değişimi kendin başlat 

 • Yaşananlar senin sandığın kadar dramatik değil

 • Bir şeyler yapmazsan durum daha kötüye gidecek

 • Hiç bir şey yapmadığın için hiçbir sonuç almıyorsun

Değnek Sekizlisi Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

 

Düz:

Hızlı, atik, amacına odaklanmış, özgür, iddialı, birinci olmak isteyen, hareket halinde, değişken, yolcu, idealist, yönü belli, sporcu, istekli, işleri yolunda, çabuk, enerjik, aceleci, yarışta en önde, meşgul, ilerlemeyi seven, kararlı, eli çabuk, mücadeleci, yarışçı, sonuca odaklı, hırslı, ideallerine bağlı, çalışkan, grup çalışmasını seven, mücadeleci, aksiyonu seven, aktivite halinde, bir şeyle meşgul, hızlı koşan, sonuca yaklaşan, bir an önce bitiş çizgisine varmak isteyen, hava yolculuğu yapan, uçakta, bir işin ortasında, giden, kaçan, yön değiştiren, sonuca yaklaşan, yoldan gelmek üzere olan, gurbetten dönen, amacına doğru tam hız ilerleyen.

 

Ters:

​Dramatik, yavaş, kararsız, tembel, hareketsiz, kontrolünü kaybetmiş, düşüşte, işleri kötü giden, bahane bulan, dikkati dağınık, kafası karışık, ne istediğini bilmeyen, yönsüz, değişimden korkan, amaçsız, özgürlüğü kısıtlı, iflasa sürüklenen, dibe vurmak üzere, rüzgar nereye savurursa o yöne giden, yarışta geri kalan, engellenmiş, hızlı hareket edemeyen, işleri tıkalı, yolculuğu iptal olmuş, özgüveni eksik, başaracağına inanmayan, değişmeyen, hep aynı, boş işlerle uğraşan, iddiasız, isteksiz, işleri iptal olmuş, sürekli erteleyen, engele takılmış, kaosun içinde, motivasyonu eksik, düşmandan bir darbe yemek üzere olan, kötü haber alan.

Değnek Sekizlisinin Anlamı:

 

Değnek Sekizlisi kartında yeni yeşermekte olan 8 değneğin yere doğru hızla ilerlediklerini görüyoruz. Arka planda çorak bir arsa, gökyüzü ve bir de durgun bir nehir bulunmaktadır. Henüz yere inmemiş fakat hızla yere doğru ilerleyen bu değnekler bir şeylerin olmak üzere olduklarının simgesidir.

Değnek Sekizlisi en genel anlamıyla ekilenlerin biçileceği bir döneme girişin temsilcisidir. Bu kartta yaşanan süreçte temel 3 aşamadan bahseder:

 

1- Değneklerin fırlatılması (başla butonuna basılması)

2- Değneklerin havada geçirecekleri süre (gelişen olaylar)

3- Değneklerin yere düşmesi (sonucun varması).

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

türk kahvesi1.png

Bu kart biri ya da birileri tarafından başla butonuna basılmış bir süreçte artık sonucun yolda olduğunun ve varmak üzere olduğunun hatırlatıcısıdır. Bu kartı gören için ok artık yaydan çıkmıştır ve varacak sonuç kaçınılmazdır, sadece bekleyip  neyin geleceğini görmek gerekmektedir çünkü biri tarafından fırlatılan bu değneklerin yere düşmesi artık an meselesidir. Bu kart sonucun kişi için iyi mi kötü mü olduğu konusunda hiçbir bilgi sunmaz sadece bir sonucun varacağının işaretidir.

Yere inmemiş bu değnekler henüz alınmamış bir haberin ya da yaşanmamış bir olayın temsilcisidir. Bu kart bir şeylerin arifesinde olunduğunun ve henüz yaşanmadığının da altını çizer fakat yaşanacakların iyi ya da kötü olacağı konusunda bilgi sunmaz.  Geçmişte düşünmeden ani ve hızlı bir karar vermiş olan kişiler için bu kart zarar ve ziyanın henüz varmadığının göstergesi de olabilir. Bu kartın geçmişle ya da geçmişte verilen kararlarla bağlantısı vardır ve yakın gelecekte yaşanacakların önemini vurgular. Geçmişten gelen pozitif ya da negatif enerji bugünkü yaşadığımız olayları etkileyecek güçtedir. Bazen Değnek Sekizlisi umulmadık bir haber ya da beklenmedik bir misafire delalet eder. Bu kart aynı zamanda bir olaylar zincirinde artık sona yaklaşmanın simgesidir. Değneklerin havaya atılmasıyla başlayan bu olaylar zinciri yere inmeleriyle beraber sonuca ulaşacaktır. Bu kart uçak yolculuğuna da işaret edebilir.

Bazıları için Değnek Sekizlisi düşman ya da rakipten gelecek bir karşı hamle, mesaj ya da haberdir. Bu kart belirdiğinde karşımızda duran bir insan bize karşı bir hamle ya da gönderme yapmıştır ve bu hamle büyük bir ihtimalle ya kartı görene varmamıştır ya da kartı gören bu hamlenin tam anlamıyla sonuçlarından henüz emin değildir. Yakın gelecekte büyük olayların yaşanması ya da birinin bir hamlesi ya da kararından zarar görme ihtimali bu kart belirdiğinde vardır.

Değnek Sekizlisi hızlı gelişmelerim yaşanacağı bir sürece girişi de temsil edebilir. Bu süreçte Değnek Yedilisindeki engel aşılmış, kaybedilme riski altında olan her ne ise kurtarılmış ve engeller temizlenmiştir. Kartta havada hareket eden bu değneklerin hareketini sınırlandıran hiçbir şey bulunmamaktadır ki bu da  gelişmelerin çok hızlı yaşanacağının ve engelsiz bir şekilde sonuçların yakın gelecekte alınacaklarının altını çizer. Bu kart yüksek enerji yüklü bir karttır ve aksiyon, hareket ve meşguliyetin bu sıralarda bol olacağını hatırlatır.

Değnek Sekizlisi aynı zamanda hedefe doğru hızla ilerlemenin ve sadece tek bir hedefe konsantre olmanın simgesidir. Tıpkı tek bir yöne ilerleyen bu 8 değnek gibi kartı gören kişi de tüm enerjisini ve dikkatini tek bir şeye  odaklamış ve tam hızla amacına doğru ilerlemektedir ve görünürde onu durduracak hiçbir şey bulunmamaktadır. Kartı görenin şu anda dikkatini dağıtacak başka bir olay yaşanmamaktadır ve kişinin hayatının tek odak noktası bulunmaktadır.

Değnek Sekizlisi bazen bir grup çalışması ve aynı yönde ilerleyen bir grup insanın simgesidir. Bu kart belirdiğinde ya aynı yöne doğru yolculuk yapan ya da aynı hedefe doğru ilerleyen bir grup insan söz konusudur. Kimi için bu hızla ilerleyen bir yarış, rekabet ya da aksiyon yaşanan bir ortamın varlığı olabileceği gibi kimi için aynı memlekete yolculuktur. Bir grup çalışkan insan hızla bir amaca doğru ilerlemektedir ve sonuca çok yakınlaşmışlardır fakat bu insanların kaderleri ortaktır ve aynı sonucu alacak ya da aynı yere gideceklerdir. Değneklerin yeni yeşermekte olmaları bu projenin henüz yeni olması veya sürecin yeni başlamış olmasının simgesidir.

Bu kartın bir diğer olası anlamı da bazı kişiler için hava yolculuğu, misafir, haber ya da bebeğin yolda olmasıdır. Henüz yere inmemiş değnekler henüz ayakları yere basmamış olanların ya da sürüncemede olan ve ertelenenlerin simgesi de simgesi olabilir. Bu kart her ne kadar bu anlamlarıyla pozitif bir kart olsa da negatif yanları da olabilir ve bazen henüz yere yani zemine inmemiş olmak, bazen iyi giden bir süreçte kötüye gidiş ve zemine vuruşun arifesinde olmak, bazen iflasın ya da bir sonun yaklaşması anlamı da taşıyabilir ve yorumu yapılırken kişinin yaşadığı hayat dikkate alınmalıdır.

Değnek Sekizlisinde değneklerin gittikleri yön yani kartın geleceği güney-doğu geçmişi kuzey-batıdır. Şu anda yaşanılan durumun ayrıntıları, geçmişi ve geleceği hakkında daha derin bilgi edinmek için lütfen güney-doğu ve kuzey-batıdaki kartları da yorumlayın.

Değnek Sekizlisinin Temsil Ettiği Kişi:

Değnek Sekizlisini temsil ettiği kişi başarıya odaklı ve yarışın birincisi olmak isteyen kişidir. Onun için ikincilik sadece bir yenilgidir. Bu kişi şu anda bir amaca kendini o kadar şartlandırmıştır ve hayatının odak noktası haline getirmiştir ki eğer kaybederse bir B planı bile yoktur ve büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır. O yüzden kazanmaktan başka bir çaresi olmadığını düşünür. Bu kişi hayallerine ulaşmak için çok çalışması ve her gün bir adım atması gerektiğini bilir ve gerekli adımları atmadığı taktirde hayallerinin gelip kucağına düşmeyeceğinin de farkındadır.

Bu kişi acelecidir ve bir sonuca bir an önce varmak istemektedir. Adeta bitiş çizgisine varmak için can atmaktadır. Bir şeyi o kadar çok istemektedir ki kimseyi dinlemez ve hiçbir şeyi umursamaz. İstediğini almadan rahatlamayacaktır. O artık bir kararı tam ve kesin bir şekilde vermiştir ve kimse onu bu kararından vazgeçiremez.

Bazen Değnek Sekizlisi aynı amaç uğruna hareket eden bir grup insanı ya da yarış halinde olan birilerini temsil eder. Kaderde bir yarış tam gaz devam etmektedir ve birden fazla kişi bir şeyi çok istemektedir fakat sadece birinin olacaktır. Değnek Sekizlisi birinci olmak isteyen bu yarışçılardan sadece biridir. Oldukça iddialıdır ve hiçbir engel onu yıldıramayacaktır. Her gün bir adım daha ilerlemektedir ve hareket halindedir.

Değnek Sekizlisi aynı zamanda hızlı bir değişim sürecinden geçen ve hayatında büyük değişimler cereyan eden bir kişidir. Bir şey adapte olması ile zor bir şekilde ilerlemektedir ve Değnek Sekizlisini temsil eden kişi de bu değişim girdabına kapılmış kişilerden biridir. Bu değişim sadece kendisini değil kendiyle birlikte bir grup insanı daha beraberinde sürüklemektedir ve bu kişilerin değişime ayak uydurmaktan başka bir çaresi yoktur. Değnek Sekizlisi bazen uçak yolculuğu yapacak ya da bir memleketten başka bir memlekete gidecek kişidir.

Ters Değnek Sekizlisi bir kişiyi temsil ettiğinde bu kişi kararsız ve kafası karışıktır. Nereye gittiğini ve hayattan tam olarak beklentisinin ne olduğunu bilmemektedir. Bu yüzden hiçbir yere gitmemektedir. Bu kişi tembel, yavaş ve uyuşuktur. Amaca odaklı değildir, tam tersine hayallerinin gelip kucağına düşmesini bekler. Bu yüzden hayatında iyiye gidiş değil hep kötüye gidiş cereyan etmektedir. Ters Değnek Sekizlisinin borç batağına batan ya da iflasa giden bir kişiyi temsil etme olasılığı da oldukça yüksektir.

Ters Değnek Sekizlisi aynı zamanda hayatının kontrolünü kaybetmiş bir kişiyi temsil eder. O amaçsız ve yönsüz bir şekilde bir o yana bir bu yana gitmekte ve hiçbir sonuca varmamaktadır.  Dibe vurması an meselesidir. Bu kartın bu sıralar işleri ya da bir uçak yolculuğu iptal olmuş bir kişiyi temsil etme olasılığı da vardır.

Değnek Sekizlisi Ters Anlamı:

Ters Değnek Sekizlisi bir amaca doğru giden yolda aksama ve dolayısıyla sürecin yavaşlamasının simgesidir. Kimi için bir engelden dolayı sürecin ertelemelere takılması kimi için dışarıdan gelen bir hamle ya da etmenden dolayı sürecin aksamasının simgesidir. Düz belirdiğinde hızla ilerlemekte olan değnekler ters iken yön değişimine uğratılmış ve hızları azalmış, hatta dengeleri sarsılmıştır. Bu kart ters belirdiğinde mutlaka yaşanan durumda düzeltilmesi gereken bazı aksaklıklar bulunmaktadır ve gereken yapılmalıdır.

Düz belirdiğinde amaca odaklanmış olmanın simgesi olan bu kart ters geldiğinde de durum tam tersine dönmüştür ve kişi büyük bir ihtimalle konsantrasyon ya da yön sorunu yaşamaktadır. Kartı ters gören kişi amaca doğru ilerlemek yerine amacından uzaklaşıyor olabilir. Bu kart bazen tam bir amaca yoğunlaşmış iken dikkatimizin hayatın başka bir alanına çekilmesinin simgesi de olabilir. Bir yönde ilerleme kaydedilirken bu kart belirdiğinde kendimizi bir anda başka bir yöne gider bulabiliriz. Ters Değnek Sekizlisinin ertelenen tüm planlarla ya da iptal edilen uçak yolculuklarıyla da ilgisi vardır. Bu kart yakın gelecekte varması gereken bir kişi, iş ya da sonun varmayacağı haberini almamıza işaret edebilir.

Ters Değnek Sekizlisi bir düşman ya da rakip hamlesinin ya da birinden gelecek bir hamlenin ilerlemekte olan bir süreci tam anlamıyla alt üst etmesi ya da aksatmasının altını çizer. Bu kart ters belirdiğinde hızla ilerleyen bir süreç hiç umulmadık bir engele takılabilir ve her şeyin berbat olması ihtimali bulunmaktadır. Bazen bu durum bir grup çalışmasında bir üyenin işi zora sokması ya da gruptan bazen de işten çıkmak isteyen bir kişinin her şeyi aksatması anlamına da gelebilir. Bu süreç atlatılmadan yola devam edilmemelidir.

Değnek Sekizlisi Aşk:

Değnek Sekizlisi aşk hanesinde belirdiğinde umulmadık haberlerin yolda olduğuna işaret eder. Bu kart aşk hanesinde belirmişse ulaşmak üzere olan haberin ilişkiyle ilgili olduğunu desteklese de olumlu ya da olumsuz olacağı konusunda haber vermez. Bu kart bize ‘birşeyler olmak üzere’ der. Tek yapmamız gereken bekleyip görmektir. Değnek Sekizlisini aşk hanesinde gören ilişkisini etkileyecek bir gelişmeyi yakın zamanda görecektir.

 

Aşk hanesinde ters beliren Değnek Sekizlisi beklenen bir haber ya da gelişmenin yaşanmamasına işaret edebilir. Bu kartı gören için çok çabalayıp da hiçbir sonuç alamamak ya da ilerlemenin cereyan etmemesi moral bozucu olabilir fakat durum bu sadece bir engele takılmış olmanın simgesidir ve bu engel aşılmadan yaşanan bir durumda gelişme ya da iyiye gidiş olmayacaktır.

Değnek Sekizlisi Kariyer:

 

Değnek Sekizlisi kariyer hanesinde belirdiğinde işle ilgili hızlı gelişmelerin işaretidir. Bu kartı gören sonuca çok yakındır ve sabırla sonucun varmasını beklemektedir. Değnek Sekizlisi aynı zamanda amaca odaklanmış olmanın ve amaca doğru hızla ilerlemenin, bazı kişiler için dört dörtlük bir grup çalışması ve sürecin hızlanmasının simgesidir. Bu kartı gören kişi tek başına ya da iş hayatında bir grupla beraber bir şeye odaklanmıştır ve odaklanmış olduğu amaca ulaşması için önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Şu anki çalışma sistemini devam ettirerek sabırlı olmalı ve amacına varmayı beklemelidir.

 

Kariyer hanesinde ters Değnek Sekizlisi hızla ilerleyen sürecin bir engel ya da birinden gelecek ters bir hamleye takılmasının simgesidir. Bu kartı gören için düşman ya da rakiplerin bir hamle yapması ve ilerleyen süreçte her şeyi berbat etmeleri olasılığı bulunduğu gibi bir grup çalışmasında sistemin bütününü olumsuz etkileyen bir ya da birkaç kişinin varlığını da söz konusu olabilir. Bu engel ya da sorun bertaraf edilmeden süreçte ilerleyiş sağlamak mümkün olmayacaktır.

 

Değnek Sekizlisi Para:

 

Para hanesinde beliren Değnek Sekizlisi maddi anlamda hızlı gelişmelerin ve bir sonucun arifesinde olunduğunun işaretidir. Parasal anlamda bir şeylerin olması an meselesidir ve kişi bekleyip sonucu görmelidir. Bu kart gelecek haber ya da alınacak sorunun iyi ya da kötü olduğu konusunda bilgi sunmaz fakat şu anda atılmakta olunan adımların ya da yapılan hamlelerin bizi bu sonuca götürdüğünün altını çizer. Farklı sonuçları almak isteyenler farklı hamleler yapmalı ya da farklı şeyler denemelidirler. Her ne kadar bazı kişiler için olumlu anlam içerse de bu kart bazıları için kötüye gidişin, zemine vurmanın hatta iflasın yaklaştığının habercisi de olabilir.

 

Para hanesinde ters beliren Değnek Sekizlisi maddi olarak bir sonuç ve bitiş çizgisine varmayı çok istememize rağmen ilerleyişin bir engele ya da bir kişiden gelecek olumsuz etkiye takılmasının simgesidir. Bu kartı gören için sonuç aslında göründüğünden bile yakındır fakat bir engelin aşılması gerekmektedir. Bazıları için bir borcun bitmesi ya da parasal durumu olumlu etkileyecek bir amacın gerçekleşmesi mümkündür fakat süreci aksatan kişiler sistemden çıkarılmalı ya da aşılması gereken engeller öncelikle aşılmalıdır. Bu kartı ters gören kişi parasal bir konudaki amacına ancak bir engeli aştıktan sonra ulaşabilecektir.

Yorumlar:

bottom of page