top of page

Atrolojide Elementler

Evrendeki her şey ateş-toprak-hava-su kombinasyonundan yaratılmıştır ki manevi alemde de durum bundan farklı değildir. Her insan ruhu bu dört tabiatın kombinasyonudur fakat bir tabiat ağır basmaktadır. Her burcun bir tabiatı vardır ve bu tabiat o burcun kişiliğini de derinden etkilemektedir. Elementleri bilmemiz burçları daha derinden anlamamız açısından önemlidir. Çünkü insan ruhları bu dört temel maddeden yaratılmış ve kendi içlerinde burçlar olarak tekrar gruplara ayrılmaktadırlar. Bu dört element bütün insan kişiliklerinin ham maddesidir ve onları yakından tanımak, temel özelliklerini ve birbirlerine olan dostluk ve düşmanlıklarını anlamak  burçları anlamamız için büyük önem taşımaktadır.

Her elementin kişilik özellikleri vardır. Bazı elementler başlatıcı, bazıları devam ettirici, bazıları ise yok edici ya da sonuca ulaştırıcıdır. Bazı elementler enerji dolu bazıları daha yavaş ya da diğerlerine göre yorgundur. Örneğin en yüksek enerjiye sahip element ateş iken en sonuncu ve enerjinin artık yavaşladığı ve en yorulmuş element topraktır. Arada kalan iki element olan su ve hava devamlılığı sağlayıcı ve sürecin ilerlemesinde katkıda bulunan elementlerdir. Her ne kadar ateş elementi en girişimci ve başlatıcı element de olsa toprak en sonuca odaklı ve en başarılı elementtir.

 

Elementler sıcak, soğuk ya da kuru olma özelliklerine de sahiptir. Bu özellikler insan ruhuna hatta dış görünüşüne de etki edebilirler. En sıcak ve kuru element ateştir bu yüzden ateş grubuna mensup kişilerin saçları daha kızıla yakın ya da kahverengi olmaya meyillidir. Bu kişilerin ciltleri ve saçları diğer tabiatlara göre daha kurudur. Su grubunda ise durum tam tersidir. Su grubu kadınlar daha kıvrımlı vücut hatlarına sahiptir ve saçları ve ciltleri diğer gruplara göre daha parlaktır. Bu yüzden su grubu burçlarının kadınları erkeklerin en çok dikkatini çekenlerdir.

 

Ateşin temsil ettiği enerji spiritüal iken su duygusal, hava zihinsel toprak ise fiziksel enerjileri temsil eder. Tabiattaki yarat, sürdür, yok et dengesinin gereksinimi olarak bu elementlerden bazıları yaratıcı, bazıları devam ettirici bazıları ise yok edici etki yapmaktadır. 4 element esasında hayatın 4 temel kanunuyla ilgilidir. Her elementin dolayısıyla bu elementin etkisi altında kalan kişilerin hayata bakış açısı oldukça farklıdır. Ateş daha sıcak ve daha ani hareket eden bir element iken toprak en katı ve en zor hareket edenidir. Bu yüzden Toprak grubuna mensup kişilerin hayatlarına dair verdikleri kararlar da daha yavaş ve fikirlerini değiştirmek de oldukça zordur. Burçları yorumlamak isteyen kişi öncelikle bu elementleri çok yakından tanımalı ve elementlerin insan ruhuna etkilerini çok iyi öğrenmelidir.

Elementleri daha büyük ölçüde değerlendirecek olursak yaşadığımız hayatın onlar olmadan olmayacağı sonucuna varırız. Farkında olsak da olmasak da bu dört element hem yaşadığımız gezegende hem de kainatta inanılmaz bir uyum ve ahenk içinde her gün birbirileriyle iletişime geçmekte ve yaşamın devamlılığını sağlamaktadır. Ateş oksijen yani hava olmadan var olamaz toprağı ise besleyen sudur. Bu elementlerin birbirlerine ihtiyaçları vardır ve tıpkı aynı şekilde insan ruhları da birbirini tamamlayıcı ya da nötürleştirici etkide bulunarak yaşamlarına devam etmektedirler.

 

Dört elementin fiziksel hayatta birbirileriyle etkileşimleriyle yine bu elementlere sahip insan ruhlarının birbiriyle etkileşimleri arasında pek bir fark yoktur. Örneğin ateşi canlandıran, ona enerji veren havadır ateşi söndüren hatta onu yok eden ise sudur. Bu yüzden ateş ve su elementine sahip iki kişi birbirlerine iyi gelmezler. Toprak ile su ise dosttur çünkü toprağın ihtiyacı olan sudur. Elementler arası uyumların yorumlanması için bu elementlerin birbirileriyle karıştırıldıklarında nasıl reaksiyon gösterecekleri dikkate alınarak bu yorum yapılmalıdır.

 

Her elementin Zodyak dengesinde büyük rolü vardır. Astroloji esasında 360 derecelik bir turun 12’ye bölünmüş halidir ve her burca 1 dilim düşmektedir. Elementler ise tıpkı bu 360 derecelik pastadan 3’er dilim verilmiş gibi bu 360 dereceden kendilerine 3 burç alırlar ve her element 3 burca etki etmektedir. Numerolojide 1 doğum 12 ise ölüm simgesidir. Yaşam bu 360 derecelik çemberde 12 eşit parçaya bölünmüştür. 1 her zaman doğuş ve başlangıç 12 ise devrim daimin bitişi ya da ölümdür. Koç ile başlayan tur Balık ile sonlanır.

 

Ateş Elementi (Koç, Aslan, Yay)

Dört tabiat içinde enerjisi en yüksek olanıdır. Başlatıcı ve teşvik edicidir. Düşmanı su, dostu havadır. Su onun enerjisini nötürleştirirken hava enerjisini arttırır. Sıcak ve kurudur. Bu tabiatın temsil ettiği burca mensup olanlar da kuru ve sıcak tenli aynı zamanda sıcakkanlı insanlardır.

 

Bu tabiatın en büyük özelliği etkili olduğu burçlara verdiği yüksek enerji ve cesarettir. Ani yön değişimleri yaparlar. Hayatları bir yönde ilerlerken aniden bir karar verirler ve hayatlarının gidişatı 180 derece farklı yönde değişebilir. Hayata dair verdikleri kararları fazla ölçüp biçmezler, aniden karar alabilirler ve çok sık hatalı karar aldıkları da olur. Aşırı derecede benmerkezci bir tabiattır ve bu sebepten dolayı bu tabiata mensup olanlar sadece kendi hayatlarını değil çevrelerindekilerin de hayatını yönlendirmeye çalışabilirler. Başkalarının hayatı hakkında karar vermeye kalkışabilirler. Çabuk öfkelenip çabuk sakinleşirler. Aniden öfkelenseler de kavgayı çok uzatmazlar. Macerayı ve yenilikleri çok severler. Dış görünüş itibariyle genellikle kuru ciltli ve kuru kıvırcık saçlıdırlar. Tarotta bu tabiatın etkisi altında kalan kart grubu Değneklerdir.

 

Aşırı derecede girişken ve öncü bir tabiattır. Fakat genellikle başladığı işi bitirmekten ziyade kendinden sonra gelen tabiatlara devreder. Başarılı olduklarını söylemek ancak giriştikleri işleri bitirirlerse mümkün olacaktır. Bu elementin etkisi altında kalan kişilerin bitmez tükenmez enerjileri vardır. Hepimiz yoğun bir iş sezonu sonrası yorgun düşerken ateş elementi mensupları her zaman sanki dün tatilden gelmiş gibi yeni güne zinde ve çalışmaya hazır başlarlar. Onlarda tembellik pek görülmez. Hiç kimseyi takip etmezler, söz dinlemezler, kimsenin izinden gitmezler. Kendi çizgileri vardır, sadece kendileri gibidirler. Tavsiye dinlemezler, hayatlarını kendileri şekillendirmek isterler. Gelişmiş egoları vardır ve özgüveni yüksek kişilerdir, kendilerini değiştirmeye çalışmazlar oldukları gibi olmayı yeğlerler. En sevdikleri şey yönetmek ve en önde olmaktır. Yeni sayfalar açmayı ve yeni projeler üretmeyi kısacası yaratmayı severler.

 

Ateş elementine mensup kişiler aniden parlayabilir hiç umulmadık anda sinirlenebilirler fakat öfkeleri hemen geçer. Aşk hayatında şanslıdırlar. Kolay partner bulurlar fakat şıpsevdi olurlar. Hemen aşık olur hemen de unuturlar. Fazla aşk acısı çekmezler. Bir şeyi başaramazlarsa takıntı yapabilirler fakat birkaç denemeden sonra usanır ve başka bir amaç peşinde koşarlar. Aşk hayatında da durum bundan farklı değildir. Oldukça neşeli, güler yüzlü ve espirili insanlardır. Onlarla yakınlaşmak ve arkadaş olmak çok kolaydır. Somurtkan değil sıcak insanlardır. Yeni arkadaşlar edinmeye her zaman açıktırlar. Kurallara uymayı sevmezler, kendi kurallarını kendileri koymak isterler. Daldan dala atlamayı severler, bir gün bir amaç peşinde yarın başka bir amaç peşinde koşmak gibi olumsuz özellikleri vardır.

 

Toprak Elementi (Boğa, Oğlak, Başak):

 

Bu grubun dostu Su, düşmanı Havadır. Bu tabiata ait olanlar güvenilirdir ve sözlerinde dururlar. Aşırı inatçı ve sabittirler, değişken değillerdir ve değişmeleri mümkün değildir. Onlarla uzun süre ilişki kurmanın tek yolu onlara uyum sağlamaktır. Maddiyatçıdırlar fakat paraya tapmazlar, parayı bir başarı ölçüsü olarak görürler. Mantıklıdırlar, duygusal karar vermezler. Onlar için önce iş ve para sonra aşk gelir. İstikrar ve düzenlerini bozacak her türlü ilişki ve ortamdan uzak dururlar. Yıkıcı değil yapıcıdırlar. Sebeple değil sonuçla ilgilenirler.

 

Değişimi sevmezler, alıştıkları şeylerden zor vazgeçerler. Lafları değil icraatları konuşur. Sadece somut ve elle tutulur başarıları severler. İşleri sonuna ulaştırmayı severler, iş bitiricidirler, tıpkı golcü futbolcular gibidirler, gol atmayı severler. Çok ve boş konuşmaktansa az ve yerinde konuşurlar. Tuttuklarını koparırlar. Duygularını iyi gizler ve içlerinde fırtınalar da kopsa belli etmezler. Kuru tabiatlı olduklarından zor gözyaşı dökerler. Hafızaları çok iyidir her duyduklarını zihinlerine yazarlar. Tarotta bu tabiatın etkisi altında kalan kart grubu Tılsımlardır.

 

Toprak elementinin etkisi altında kalan kişilerin ayakları yere sağlam basar. Hayata dair karar verirken duygularıyla değil mantıklarıyla karar verirler. İşin ucunda menfaat olmayan işlere girişmeyi sevmezler. Elementler içinde en az girişken olmasına rağmen en başarılı olanı topraktır. Bunun sebebi ateş elementinin aksine başladıkları işi yarım bırakmak yerine tamamlamayı sevmeleridir. Boş işlerle uğraşmazlar. Statüye ve maddiyata önem verirler. Yoktan var etmeyi ve üretmeyi severler. Ateş grubu kadar yaratıcı değillerdir fakat başkalarından devraldıkları işleri başarıya götürür ve gölü atan olurlar. Hayata dair verdikleri kararları çok ölçüp biçerler ve aceleci davranmazlar.

 

Toprak tabiatlı kişiler zor aşık olurlar fakat bir aşık oldukları zaman da uzun süre unutamazlar. Kuru tabiatlı olduklarından bu grubun erkekleri su kadınlarına (Akrep, Balık, Yengeç) zaaflıdır çünkü toprağın ihtiyacı olan şey sudur. Su grubu olmayan bir kadınla evlenen toprak grubu erkeği büyük bir ihtimalle su grubundan bir metresle beraber olacaktır. Çünkü bu grubun erkeği su grubu kadını olmadan yapamaz. Kuru tenli toprak erkeği en güzel ten uyumunu yumuşak ve narin tenli olan su grubu kadınıyla yaşar.

 

Hava Elementi (İkizler, Terazi, Kova):

 

Dostu Ateş, düşmanı Topraktır. Hızlı bir elementtir bu yüzden bu elemente mensup kişiler çok hızlı hareket etmeyi severler. Hızlı düşünür, hızlı karar verirler. Kolay değişirler ve değişime kolay uyum sağlarlar. Ani değişimler yapabilirler ve değişimle karşılaştıklarında da zorlanmazlar. Uzun vadeli plan yapmayı sevmezler günü birlik yaşarlar. Başarmayı severler fakat aşırı sabırsızlardır ve başarının gelmesini bekleyemezler. Çok gezerler, bir gün orda bir gün buradadırlar. Yapıcı ya da yıkıcı değildirler, sadece mevcut düzenin devamını sağlayıcıdırlar. Konuşkan ve sosyaldirler, sürekli yeni insanlarla tanışmayı severler. Girişken olmasalar da her buldukları fırsata atlarlar.

 

Entelektüeldirler, her konu hakkında az da olsa bilgi sahibidirler. Kendilerini dinletmeyi başarırlar. Aynı anda birçok şeyle birden uğraşmayı çok severler ve bu yüzden konsantrasyon sorunu yaşarlar.  Alışverişkolikliğe yatkınlıkları vardır bazen çok gereksiz bir şeye para harcarlar ve maddi konuda ayaklarını yorganlarına göre uzatmazlar harcamalarını önceliklere göre ayarlayamazlar. Tarotta bu tabiatın etkisi altında kalan kart grubu Kılıçlardır.

 

Bu elemente mensup kadın ya da erkekler seksi giyinmek yerine daha salaş ve rahat kıyafetleri tercih ederler. Onlar için önemli olan rahatlıktır. Özgürlüklerine aşırı düşkündürler, kısıtlanmayı sevmezler. Aşırı derecede zeki ve hazırcevaptırlar. Hızlı düşünür, hızlı konuşurlar. En sevdikleri şey yeni yerler görmek ve yeni arkadaşlar edinmektir. Fazla istikrarlı insanlar değildirler. Bir gün bir amaç peşinde koşarlar sonra hemen sıkılıp başka bir amacın peşine düşerler. Onların bu hızlarına ve ani yön değişimlerine uyum sağlamak her zaman kolay olmayacaktır.

 

Bu gruba mensup bireyler aşk hayatında şıpsevdi olurlar. Aşk acısı nedir pek bilmezler. Hemen yeni birini bulur ve eskisini unutuverirler. Bu gruba mensup kişilerin aşk hayatında sadakat sorunu da vardır. Değişiklik sevdikleri için uzun süre aynı partnerle kalamazlar ve aldatmaya meyilli olabilirler. Partnerleriyle vakit geçirmeyi ve beraber gezmeyi severler. Yalnızlıktan hoşlanmazlar. Onlarla uyumlu ilişki yaşamak isteyen kişilerin onların aşırı hızlarına ve ani yön değişimlerine ayak uydurması şarttır.

Su Elementi (Akrep, Yengeç, Balık)

 

Dostu Toprak düşmanı Ateştir. Duygusal ve hassastır, kırılgan insanlardır. Cinselliğe aşırı düşkündürler. Önce aşk sonra iş derler. Aşık olduklarında yaşadığı aşk hayatının odak noktası olur, konsantrasyon sorunu yaşarlar. Mantıklarıyla değil duygularıyla hareket ederler. Su bilinçaltının simgesidir ve bu tabiatın insanlarında altıncı his ve uzaktan telepati kuvvetlidir. Kolay ağlarlar, hatta çok sulu gözlüdürler. Yerlerinde durmayı hiç sevmezler, sürekli gelişmek, sürekli daha iyiye gitmek isterler. İnatçı değildirler, emir alabilirler. En uyumlu ilişkiyi Toprak tabiatlı burçlar olan Boğa, Oğlak ve Başak ile yaşarlar. Başlatıcı değil zaten başlamış olanı devam ettiricidirler. Bu gruba mensup insanların genellikle ciltleri nemli ve parlak, saçları düzdür. Tarotta bu tabiatın etkisi altında kalan kart grubu Kupalardır.

 

Bu gruba mensup kişilerin sezgileri çok güçlüdür ve aşırı duygusallardır. Bazen kırılganlıkta ve alınganlıkta aşırıya kaçabilirler. Bazen hiç kimsenin kırılmadığı şeylere ya da ufak tefek ayrıntılara takılarak kırılıp üzülebilirler. İç dünyaları dış dünyalarından kat kat daha büyüktür. Bir söz söyledilerse bin düşünmüşlerdir. Hayal güçleri ve yaratıcılıkları da inanılmaz gelişmiştir. Yoktan var edici insanlardır. Yaratıcılıkları sayesinde harika eserler ortaya çıkarabilirler.

 

Su grubuna mensup kişiler değişime ateş ya da hava kadar hızlı uyum sağlayamazlar ve yine ateş-hava grupları kadar hızlı hareket edemezler. Ani değişimleri sevmezler. Onlarla uyumlu olmak isteyenlerin hızlarını yavaşlatarak onların hızına indirmesinde fayda vardır. Yaratılış itibariyle en nazik ve en hassas gruptur. Bu gruba mensup kadınların vücut kıvrımları çok düzgündür ve erkekler tarafından en çekici ve narin bulunan gruptur. Kibar konuşurlar ve güzel gülümsemeleri vardır. Yürüyüşleri ve konuşmaları kibardır.

 

Su grubuna mensup kişiler aşk hayatında aşırı derecede hassas ve kırılganlardır. Ayrıca çok da kıskançtırlar. Aşk acısından uzun süre kurtulamazlar. Aşık olduklarında bunu iş hayatlarına bile yansıtırlar ve performansları düşer. Aşırı duygusal olduklarından duygularının hayatlarını yönlendirmesine izin verirler. Hayatlarına aldıkları partnere çok çabuk bağlanır ve onu mutlu etmek için her ellerinden geleni yaparlar. Eşlerine çok sadıktırlar, tek eşliliği severler, partner konusunda değişiklikten hoşlanmazlar.

 

Elementler arası uyum

Toprak-Toprak (Boğa, Oğlak, Başak)

 

Bu iki katı madde aynı dünyanın insanları oldukları halde uyumda zorluk çekebilirler. Her ikisinin de doğru ve yanlışları aynıdır fakat zaafları ve güçlü yönleri de aynıdır ve her ikisi de sabit ve değişmezdir. İnatlaştıkları zaman asla orta yolu bulamazlar. Ortaklıkta da genelde iyi anlaşırlar ama bir kere anlaşamadılar mı ortaklığın sonu bile gelebilir. Birinin zaafı diğerinin de zaafıdır ve dışarıdan gelecek desteğe de mutlaka ihtiyaç duyacaklardır. Her ikisi de maddeye, paraya ve somut olana meraklıdır. İlerledikleri yön ortaktır. Her ikisi de değişimi sevmez ve sabittir.

Toprak (Boğa, Oğlak, Başak) – Su (Akrep, Balık, Yengeç)

 

Adeta birbirleri için yaratılmışlardır. Genelde ilk çekime kapılan Topraktır çünkü toprağın her zaman ihtiyacı olan sudur. Birbirini çeken iki tabiattır ve büyük bir ihtimalle ilk görüşte birbirlerinden etkilenirler. Birbirini tamamlayıcı ve eksiklerini giderici özelliktedirler. Birinin zaafı diğerinin güçlü olduğu yöndür bu yüzden ortaklıkta güzel ilerlerler. Her ikisi de yavaş elementlerdir bu yüzden birbirlerinin hızına uyum sağlamak gibi bir sorunları yoktur. İlişkide dominant olan büyük bir ihtimalle toprak olacaktır ve suyun kendisini toprağa uydurması gerekecektir. Kafa yapıları uymasa da bir çare bulurlar. İlişkide birbirlerine bağımlılık yaparlar ve ayrılmaları zordur. Bu ikilinin sloganı ‘bir elin nesi var, iki elin sesi vardır’. Beraber olduklarında başaramayacakları iş, aşamayacakları engel yoktur. Kuru Toprak ile ıslak Suyun ten uyumu da mükemmeldir.

Toprak (Boğa, Oğlak, Başak) – Ateş (Boğa, Aslan, Yay)

 

Pek uyumlu oldukları söylenemez ama ortak bir yol bulabilirler. Farklı dünyaların insanlarıdır. Ateş acelecidir çabuk adımlar atmayı sever fakat Toprak adımlarını yavaş ve daha sağlam atar. Her iki elementin hızları birbirinden çok farklıdır. Ateş en hızlı element iken toprak en yavaş hatta sabit elementtir. Bu yüzden uyum sağlamak için ya ateşin yavaşlaması ya da toprağın hızlanarak ateşe uyum sağlaması gerekir. Yoksa beraberlikleri yürümez. Birbirlerine ayak uydurmaları biraz zaman alacaktır. Değişmeyen topraktır değişmesi gereken ise ateş. Ateş kendini değiştiremediği taktirde uyum olmayacaktır. Ten uyumları vardır fakat yine de toprak suda bulduğu ten uyumunu ateşte bulamaz. İlişkinin ilk başları birbirini tanıma sürecince bol münakaşalı geçebilir.

Toprak (Boğa, Oğlak, Başak) – Hava (İkizler, Terazi, Kova)

 

Birbirine uyumsuz iki zıt elementtir. Her ne kadar toprak havanın entelektüelliğine ilk bakışta kapılsa da daha sonra aradığının havada değil suda olduğunu anlayacaktır. Toprak ve hava farklı dünyaların insanlarıdır. Havanın aşırı hızı ve toprağın yavaşlığı bu iki grubun aynı anda hareket etmesini aşırı zorlaştırır. Ten uyumları vardır fakat kafa yapıları büyük bir ihtimalle uyuşmaz. Hava ani kararlar verir ve karar verirken fazla düşünmez, toprak ise vereceği kararları ölçüp tartar. Birinin doğrusu diğerinin yanlışıdır, aynı dili konuşamazlar. Birbirlerini asla anlayamazlar. Havanın hayalperestliği ile toprağın gerçekçiliği de birbirini tutmaz. İlişkide değişmeyen ve sabit olan kesinlikle topraktır. Havanın kendini toprağa uydurmasından başka çaresi yoktur ama uydursa da uyumları zor olacaktır. Birbirlerinin sadece enerjisini tüketirler, beraber ilerleme ya da gelişme kaydedemezler, ortak iş yapmaları tavsiye edilmez.

 

Ateş – Ateş (Boğa, Aslan, Yay)

 

Aynı dünyaların insanlarıdır aynı yönde hareket etmeyi severler. İkisi de hızlı yaşamayı ve ani hareket etmeyi sevdiklerinden uyum sorunları olmaz. Fakat bu ilişkide en büyük sorun her iki ateşin de şoför koltuğunda oturmayı sevmesidir. Bir kararsızlığa saplandıklarında ortak karar almaları uzun sürebilir hatta hiçbir zaman beklenen ortak kararı alamayabilirler. Her ikisi de arabayı aynı yöne sürmek istediği sürece bir sorun yaşamazlar fakat farklı yönlere gitmek istediklerinde büyük sorun yaşayacaklardır. Cinsellikte de güzel uyum sağlarlar. Her ikisi de hareketlidir ve yaratıcılıklarını cinsellikte de kullanırlar.

Ateş (Boğa, Aslan, Yay) – Hava (İkizler, Terazi, Kova)

 

Güzel iletişim kurarlar ve birbirlerine enerji verirler. Birinin eksisi diğerinin artısıdır ve birbirlerini iyi tamamlar ayrıca çok iyi anlarlar. Aynı dili konuşmasalar da ortak istikamette hızla ilerleyebilirler. Hava ateşin azmine ve enerjisine her zaman hayrandır ve onun en büyük destekçisi olacaktır. Ateş de havanın entelektüelliğine hayrandır. Birlikte güzel bir ikili olurlar. Hava ateşin egosunu da sorun olarak görmez. Ateş bir karar verip harekete geçtiğinde hava onu teşvik etmeli ve cesaret vermelidir, bunu yaparsa ateş büyük başarılara imza atacaktır ve hızı artacaktır. İlişkide yönetici ateştir ve hava ona uyum sağlamalıdır. Her ne kadar patron ateş gibi görünse de hava ateşe sinsice yön verendir.

 

Ateş (Boğa, Aslan, Yay)  – Su (Akrep, Balık, Yengeç)

 

Farklı dünyaların insanlarıdır ve aynı yönde ilerlemenin yolunu bulmaları ya çok zordur ya da imkansıza yakındır. Birbirilerini anlayamazlar. Hayata bakış açıları son derece farklıdır. Birinin doğru dediğine öteki yanlış der. Ayrıca su ateşin hızına ve hayata dair aldığı hızlı kararlara hiçbir zaman yetişemeyecektir. Ateş çok ani kararlar değiştirir, bir gün orda bir gün buradadır, su ise kendi konfor alanından çıkmayı pek sevmez. Değişmeyecek olan ateştir, uyum sağlaması gereken ise su. Bazen suyun duygusallığı ateşi çıldırtacak boyutlara ulaşabilir. Ayrıca ateş hızlı hareket etmeyi ve hep ilerlemeyi severken suyun hayalperestliği ve yavaşlığı onu çılgına çevirebilir. Su genelde ateşin bencil ve duygusuz olduğunu düşünür fakat ateşe göre bu sadece gerçekçiliktir. Bu ikili birbirinin enerjisini asla arttırmaz tam tersine nötürleştirir ve ilişkileri sürekli yıpranmaya yöneliktir. Enerjisi yüksek olan ve çok çalışan genellikle ateştir su ise kendi duygu bataklığında boğulur ve şikayet etmeye bayılır.

Hava – Hava (İkizler, Terazi, Kova)

 

Aynı dünyanın insanları olmalarına rağmen bu ilişkinin belli bir noktada tıkanma olasılığı mümkündür. Aynı yönde ilerlerler fakat birbirlerine enerji verici ruhsal yapıya sahip değildirler. Bol seyahat ettikleri bir beraberlikleri olur. Her ikisinde de laf çok icraat azdır. Birbirlerinin eksik yönlerini tamamlayıcı bir beraberlikleri olmaz. Birbirlerine aşırı benzerlikleri bazen hayatta ilerleme yerine yerinde saymaya yol açacaktır. Havanın ihtiyacı olan kendine destek verici bir ateş partneridir, her ne kadar başka bir havayla kafa yapısı uysa da hep yerinde sayar. İlişkide aşırı romantiklik sorunu yaşayabilirler. Her ikisi de boş işlere vakit harcamaya meyillidir ve teşviğe ihtiyacı olduğu için bir diğer havayla bunu bulması kolay olmayacaktır.

Hava (İkizler, Terazi, Kova) – Su (Akrep, Balık, Yengeç)

 

Birleşmeleri kolay olmaz. Farklı dünyaların insanlarıdır. O kadar farklıdırlar ki biri diğerinin yaptığı bir şeye kızar diğeri neden kızdığını bile anlayamaz. Her ikisinin de dünyası ve zevk aldıkları şeyler farklıdır ve ortak zevk ve ortak hobi sorunları olacaktır. Ayrıca hava aşırı hızlı su ise yavaştır ve birbirlerinin ritmine uyum sağlama sorunu yaşayacaklardır. Hava ani kararlar verir ve hep değişime açıktır su için bu durum asla söz konusu değildir. Birinin sevdiği diğerinin nefret ettiği olabilir. Başlangıçta birbirilerinden etkilenebilirler fakat aynı evde yaşamaya başladıklarında farklı dünyanın insanları olduklarının farkına varacaklardır. Bununla beraber su havanın entellektüelliğine hava ise suyun gizemli yanına hayran kalacaktır. Su havanın sunabileceğinden daha fazla duygusallık ve ilgi isteyebilir. Bazen iletişim sorunları yaşayabilir ve birbirlerini anlamayabilirler ve uğraşırlarsa yine de ilişkiyi yürütmenin bir yolu mümkündür.

Su – Su (Akrep, Balık, Yengeç)

 

Birbirileriyle uyumlulardır. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler benzerlik gösterir. Birinin hadi şunu yapalım dediğine diğeri pek itiraz etmez. Fikir ayrılıkları ya da hayata dair verdikleri kararlarda farklı yönlerde ilerlemek istedikleri pek görülmez. Beraberken vaktin nasıl geçtiğini bile bilmezler, birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Münakaşasız uzun yıllar süren ilişki yaşarlar. Ruh ikizi gibidirler fakat ilişkilerinde bayağılık ve birkaç yıl sonra cinsel isteksizlik yaşayabilirler. Bu ikilinin ilişkisi aşırı derecede duygusal ve romantik olacaktır. Beraberken bazen olaylara aşırı duygusal yaklaşabilir ve mantığı unutabilirler. Bu beraberliğin en güzel yani her ikisinin de birbirini çok iyi anlayabilmesi ve aynı dili konuşmalarıdır. Toprak-su uyumu kadar olmasa da bu iki partner bir şekilde anlaşmanın ve uzun vadeli ilişkiyi sürdürmenin yolunu bulabilirler.

bottom of page