top of page

TILSIMLAR SERİSİ

tılsımlar.png

TILSIMLAR SERİSİ (FİZİKSEL ENERJİ) – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 9)

Küçük arkananın son serisi olan tılsımlar serisinin elementi toprak temsil ettiği burçlar Boğa, Başak ve Oğlaktır. Bu seri dünyanın dokunsal elementi olan toprak elementine mensuptur ve tüm elementler içinde en sert ve en yavaş hareket edenidir. Fakat tüm elementler içerisinde en istikrarlı olanıdır. Tılsımlar daha çok maddi konularda bilgi içerirler aynı zamanda finansal başarıyı simgelerler. Tarottaki en somut bilgi içeren gruptur ve bütün engellerin aşılıp artık başarıyı yakalama evresinde bulunulduğuna işaret ederler. Tüm serilerde aşılan engeller ve karşılaşılan zorluklar aslında tılsımlara ulaşmak içindir.

 

Tarot destesinde 4 temel gerçeklik vardır: düşünce, duygu, yaratıcılık ve maddi gerçeklik. Bu dört temel gerçekliğin her biri küçük arkananın bir serisi tarafından ele alınmaktadır. Düşünce kılıçlarla, duygu kupalarla, yaratıcılık değneklerle ve maddi gerçeklik ise tılsımlarla ortaya çıkar. Tılsımlarda bahsedilen konular kılıçlardaki gibi zihinsel, kupalardaki gibi duygusal değildir. Tılsımlar daha somut ve daha fiziksel konulara değinirler. Daha önce sadece düşünce aşamasında olanlar bu seride artık gerçeğe dönüşmüş ve maddi gerçeklik kazanmışlardır.

 

Tılsımlar aynı zamanda kişinin yaratıcılığı ya da ilhamıyla gelen bir projenin artık son şekillerini almış elle tutulur bir hale gelmiş evresini gösterir. Çok istediğimiz o proje eskiden belki sadece aklımızda idi ama bu seri belirdiğinde artık oluşmuş ve şekillenmiş bir şekilde bize bakmaktadır. Kısacası Tılsımlar diğer serilerde ekilenlerin biçildiği ve geçmişteki çalışmaların sonuçlarının alındığı evrelerin temsilcisidir. İşin en zor kısmı geçmişte halledilmiş ve bu seride maddi istikrarın keyfini çıkarma zamanı gelmiştir. Bazen ebeveynlerin geçmişteki çalışmalarının sonucunu çocukların alması ve maddi istikrarın tadını çıkarmanın göstergesidir. İşte bahsettiğimiz bu ebeveynlerin geçmişte ektikleri aslında tılsımlardan önce gelen 3 seride yapılanlardır. Tılsımlar elde edilmiş ve kazanılmışların tadını çıkarma evrelerine işaret ederler.

 

Tüm seriler içinde en somut ve en fiziksel anlam içeren seri tılsımlar serisidir. Bu yüzden genellikle elle tutulur başarıları, parayla ilgili durumları hatta fiziksel sağlık ile ilgili haberleri de temsil edebilirler. Bu seride yaşanan olaylar kişinin sadece zihninde yaşanmamakta fiziksel hayatta da etkili olmaktadırlar. Yaşanan şey her ne ise gerçek ve bilinç düzeyinde yaşanmaktadır ve kesinlikle bir algı yanılması değildir.

 

Tılsımlar dünyevi element olan toprak elementine aittirler. Bu yüzden dünyevi kazançlar, zevkler, eğlenceler , doğa ve insan vücudunun fiziksel yapısına dair her bilgi bize tılsım kartları aracılığıyla verilir. Bu element diğer elementler gibi değildir. En dokunsal, en sabit, en yerine oturmuş ve en stabil elementtir. Toprak elementinin düşüncesi gezegenin gelişebileceği ve geliştirilebileceğidir. Toprak elementine göre bolluk ve bereket her zaman mümkündür, ufacık tohumlar bize herkese yetecek besin kaynaklarını, bitkiler ve ağaçları, bolluk ve bereketi sunabilir. Toprak güneş ışınlarını alır ve bu enerjiyi yaşamın devamlılığını sağlaman için kullanır. Kısacası toprak dünyanın maddi kazançlarının, bolluk ve bereketin elementidir. Bir açılımda çok fazla tılsım kartı belirmişse o kişinin hayatında bolluk bereket ve fırsatlar çoktur.

Tılsım kartlarının anlamları genellikle iş, ticaret, parasal konular, alım-satım, miras, kariyer ile ilgili başarılar ve fiziksel sağlık konularıdır.

Tılsımlar Serisi Kişilik Özellikleri:

Tılsımlar serisi bir kişiyi temsil ettiğinde genellikle parasal konularda şanslı, bolluk bereket içinde yaşayan, ekonomiden anlayan, ticari düşünen ve para işleriyle içli dışlı kişileri temsil eder. Pratik, kariyerli, rahat ve konforuna düşkün ve para kazanmayı bilen kişilerdir. Bu kişilerin en büyük zaafı maddi sıkıntı içerisinde yaşamakta zorlanmaktır. Doğaları gereği zevkleri ve eğlenceleri için harcamayı ve alışverişi severler. Aynı zamanda toprak elementinin etkisinden dolayı doğaya aşırı düşkündürler. Büyük bir ihtimalle bahçeli bir evde yaşamak isteyeceklerdir. Eğer bu mümkün olmuyor ise çiçek yetiştirirler. Doğaya ve doğal olan her şeye tutku derecesinde bağlıdırlar.

Tılsımlar Serisi Ters:

Tılsım kartları düz belirdiğinde parasal konularda başarı ve olumlu haberler getirirler fakat ters belirdiğinde toprağın pozitif enerjisi de negatife dönüşür. Dolayısıyla aç gözlülük, cimrilik, varyemezlik, aşırı materyalistlik, mükemmeliyetçilik, paraya aşırı düşkünlük gibi negatif özellikleri barındırırlar. Aynı zamanda parasal konulardan anlamamak ve finansal hatalardan dolayı iflasa sürüklemek anlamı içeriyor olabilirler. Bazen parasal konularda şanssızlık, aksilikler, umulmadık maddi sorunlar, maddi istikrarın ya da sağlığın bozulması gibi anlamlarla yüklü de olabilirler.

Ters tılsım kartları aynı zamanda verimsizlik ve umulanı bulamama anlamları da içerebilirler. Kişi başarı bekliyorken bu kartları çok görmüşse başarısızlıkla karşılaşabilir. Bir sınavda başarısız olmak, beklenen işe alınamamak ya da kar beklerken zarar görmek gibi anlamlar da tılsım serisi kartları ters belirdiğinde olasıdır. Düz belirdiklerinde birikimlerin sürekli artması ve zenginlik süreci anlamına gelen tılsımlar ters belirdiklerinde borçlanma ve birikimlerden yemek anlamlarını da beraberinde getirebilir. Hatta çok fazla ters tılsım serisi kartı iflas habercisi olabilir.

Ders 10: Saraylı kartlar

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page