top of page

Kılıç Onlusu

Acı son

Sayısal Değeri:  10

Elementi:  Hava

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • İflas

 • Çöküş

 • Yenilgi

 • Acı son

 • Teslimiyet

 • Dibe vuruş

 • Enerji yitimi

 • Acılı değişim

 • Yürümeyen planlar

 • Ümitlerin yitirilmesi

 • Sırtından vuran bir düşman

 

Ters:

 • Kurtulmak

 • Özgür kalmak

 • Ucuz atlatmak

 • Esaretten kurtulmak

 • En kötüsünün geçmesi

 • Son anda paçayı kurtarmak

 • En kötü ihtimali teğet geçmek

 • Tünelin sonundaki ışığın belirmesi

 • Kapanmış bir meselenin tekrar açılması

 • Hayatta kalma mücadelesinde başarılı olmak

 

Getirdiği mesajlar:

 

Düz:

 • Bırak gitsin

 • Burası son durak

 • Değişime direnme

 • Burası çıkmaz sokak

 • Olmuyorsa olmuyordur

 • Yolun sonuna geldin artık

 • Daha fazla takatin kalmamış

 • Bazen direnmek fayda vermez

 • Bu meseleyi daha fazla uzatma

 • Üzülme bundan daha kötüsü olmayacak

 • Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır

 • Burası bir dip noktasıdır, daha aşağısı olmadığından tekrar yukarı çıkışa geç

 

Ters:

 • Yönünü değiştir

 • Yeni bir umut var

 • Biraz daha sabret

 • Çoğu gitti azı kaldı

 • Bir çözüm yolu daha var

 • Kurtulacaksın bu dertten

 • Yenisi için eskisine veda et

 • Sırtında büyük bir yük var at onu

 • Yeniden başlamak için asla geç değil

 • İhtiyacın olmayan ne varsa çıkar at hayatından

Kılıç Onlusu Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

 

Düz:

Bitmiş, tükenmiş, yenilmiş, dağılmış, teslim olmuş, yorgun, bitkin, mağdur, hasta, bırakmış, vazgeçmiş, sonunu bekleyen, savaşmayı bırakmış, yolun sonuna gelmiş, çok az vakti kalmış, iflas etmiş, enerjisi tükenmiş, tüm ümitleri kaybetmiş, bütün çıkış yollarını tüketmiş, planları suya düşmüş, zihinsel veya fiziksel olarak çökmüş, ölümü bekleyen, felakete uğramış, korktuğu başına gelmiş, arkadan vurulmuş, güçsüz kalmış, saldırıya uğramış, düşmanları tarafından mağlup edilmiş, ilişkisi sona ermiş, işini kaybetmiş, veda etmiş, zemine vurmuş, sadakatsiz arkadaşlarının oyununa gelmiş, zorbalıkla zorla elinden bir şeyi alınmış, ölümle pençeleşen, zorlanarak bir yolun sonuna getirilmiş.

 

Ters:

Huzurlu, kurtulmuş, iyileşmiş, ayrılmış, ayrılığı kabullenmiş, tekrar dinçleşmiş, ucuz atlatmış, eskiye veda etmiş, esaretten kurtulmuş, özgür kalmış, hastaneden çıkmış, hapisten çıkmış, sonu kabullenmiş, yeniden başlamaya karar vermiş, sil baştan yapan, geçmişe set çekmiş, şoku atlatmış, yeninin hayatına girmesi için eskiyi çöpe atmaya karar vermiş, sırtından büyük bir yükü atmış, yeniden doğmuş, ateşli bir hastalık geçirmiş, zaman kazanmış, yeniden umutlanmış, yeni bir çözüm üretmiş, büyük bir felaketten son anda kurtulmuş, değişime direnmeyi bırakmış.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Coffee with Macaroons

Kılıç Onlusu Anlamı:

Kılıç Onlusu kartında bir askerin sırtına 10 kılıç saplanmış bir şekilde ölmeyi beklediğini görüyoruz. Vücudunun yarısı kırmızı pelerinle örtülü bu askerin yüzü görülmemekle birlikte sonu ve ölümü kabul etmiş gibi hareketsiz yatışı dikkatimizi çeker. Gökyüzü tam anlamıyla zifiri karanlık fakat buna rağmen güneş arka dağlardan yükselmektedir. Gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı gökyüzünde birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrılmış olmasına rağmen beraber belirmektedirler. Bu da bize her karanlığın ardından mutlaka bir aydınlığın geleceğini hatırlatmalıdır. Gökyüzü adeta bu zifiri karanlığın yakında yok olacağının sinyallerini vermektedir. Kartta bedene 10 kılıç saplanmasına rağmen hiç kan olmaması da dikkat edilmesi gerekenlerdendir. Bu da bize yaşanan bu acının aslında fiziksel alemde değil kılıçların temsil ettiği zihinsel alemde olduğuna işaret eder.

 

Kılıç Onlusu Küçük Arkana serisinin dibe vuruş ve acı son kartlarındandır. Fakat buradaki acı son aslında ani bir bitiş değil Kılıç Dokuzlusuyla sinyalleri verilen bir bitiştir. Kartı gören kişinin kontrolünün dışında bir güç kendisini merhametsizce ezip geçmiştir. Kılıçlar yerde yatan askere yukarıdan saplanmıştır. Bu da gelen bu felaketin bazen bir üst otorite, devlet ya da gücümüzün yetemeyeceği kadar büyük bir el tarafından gönderildiğinin simgesidir. Bazen bu el tanrının eli ya da ilahi adaletin eli de olabilir. Yaşanan bu felaket bir şok değil aşama aşama gelmiş fakat önüne geçilememiş bir felakettir. Her ne kadar yaşanan durum acı verici de olsa bu bitiş aslında kaderin hayatımıza girecek bir yenilik için ortalığı silip süpürme hareketidir.

 

Kılıç Onlusunda beden zeminde yani en alt seviyede yatmaktadır. Bu yüzden bu kart bazen dibe vuruş, iflas ya da durumun olabilecek en kötü hale gelişinin simgesidir. Kartı görenin sevinmesi gereken tek şey bundan daha kötüsünün olmayacağıdır. Bu kartı gören kişi psikolojik olarak kendini zavallı ya da çaresiz hissedebilir fakat yaşanan durum geçicidir ve sabırlı olmakta fayda vardır. Kılıç Onlusunda yenilmişlik ve teslimiyet teması da yüklüdür. Bu kart bu yüzden kişinin kendisinden güçlü ve daha yüksek rütbede oturan bir düşmanın zaferini de temsil edebilir.

Kılıç Onlusu Küçük Arkana serisinin teslimiyet ve yenilgi kartlarındandır. Kılıç Onlusu tüm ümitlerin yitirildiği ve o kaçınılmaz acı sonun geldiğini haber verir. Bu kartla gelen son kişinin istemediği ve yaşamaktan hoşnutsuz olduğu bir sondur. Tek yapılması gereken bu sona teslim olmak ve direnmeyi bırakmaktır. Bir amaca veda etmek, istenmeyen bir ayrılık ya da bir yolun sonuna gelme olasılığı büyüktür. Bu kart bir geçiş noktasının temsilcisidir ve buradaki değişim de Ölüm kartındaki gibi acı veren ve gönülsüz bir değişimdir. Kart aynı zamanda değişime direnç göstermeme tavsiyesinde bulunur, hayatınızda değişen ya da sizi terk eden her ne ya da kim ise çıkıp gitmesine izin verilmelidir aksi taktirde çekilen acı daha da artacaktır. ​

Kartta iki zıt tema bitiş ve başlangıç işlenmiştir. Gökyüzünün bir kısmı zifiri karanlık fakat diğer kısmı aydınlık olarak gökyüzü tam anlamıyla ikiye bölünmüştür. Bu da bize karanlığın çok fazla kalmayacağı müjdesini verir. Bu acıya ve karamsarlığa sadece bir süre katlanılması zorunludur, güneş ufukta görülmüştür bile. Kılıç Onlusu artık bitişi kesinleşmiş ve tamamen kontrolümüzün dışına çıkmış durumlarda belirir. Kader bizim için yeni bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır fakat bu yeni sayfanın açılması için bu sonun yaşanıp acısının bitmesi şarttır. Hayatımızdan çıkıp gitmesi gereken her ne ise bu vedalaşma bir an önce yapılmalı ve yeni girecek olana yer açılmalıdır. Yaşanan bu son kesinlikle kişiye acı vermektedir ve yaraların iyileşmesi biraz zaman alabilir.

Küçük Arkanada değnekler spiritüel, kupalar duygusal, kılıçlar zihinsel, tılsımlar ise fiziksel olayların temsilcisidir. Zihinsel olan kılıçlar fiziksel olan bedene yani maddeye etki ederek bedenin işlevini sonlandırmıştır. Bu da bize zihnin gücünü hatırlatmalıdır. Kılıçlar gökyüzünden yani maddi olmayan alemden yeryüzüne ve maddi aleme etki etmeyi ve bir süreci sonlandırmayı başarmışlardır. Bu da insan zihni tarafından yaratılan çekirdek düşüncelerin ve bakış açılarının aslında fiziksel alemde ne kadar güçlü etkide bulunduklarını hatırlatmalıdır.

Bu kart aynı zamanda geçmişte yaptığımız hatalar ve attığımız adımların kaçınılmaz sonuçlarının artık vardığı anın simgesidir. Şu anda yaşadığımız acı her ne ise tohumları geçmişte bizim tarafımızdan atılmıştır ve sonuçlarına katlanmak da gerekmektedir. İtiraz etmek ya da direnmek sonucu değiştirmeyecektir. Teslim olmak ve bu bitişe izin vermek verilmesi gereken en doğru karardır.

Kılıç onlusu tüm bunların yanısıra artık bir dip noktasına varıldığına işaret eder. Tıpkı yerde yatan ve ölümü bekleyen figür gibi kartı gören kişi de zaten en kötüsünü görmüştür ve aşağıda kendisini bekleyen hiçbirşey olmadığı için bundan sonrası sadece yukarı çıkmak (daha iyi duruma geçişe başlamak) olacaktır. Bu yüzden kılıç onlusunu oldukça negatif bir kart olarak görenler bu kartın aslında durumun daha iyiye gideceğini müjdelediğini bilmelidir.

Kılıç Onlusunun Temsil Ettiği Kişi:

Kılıç Onlusunun temsil ettiği kişi artık bir yolun sonuna geldiğinin farkında olan bir bireydir. Kendisi için bu son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Arkadan yükselerek gökyüzünün zifiri karanlığını delen güneş bize bu kişinin yaşadığı sorunların çok kısa süre sonra ortadan kalkacağını da müjdeler. Kartın temsil ettiği kişi aynı zamanda bu değişime ve geçiş anına direnmemeli sadece her şeyi oluruna bırakmalıdır. Bir süre sonra acılar dinecek ve karanlık yerini aydınlığa bırakacaktır.

Kartta bedene saplanan 10 kılıç olmasına rağmen hiç kan olmaması kişinin yaşadığı bu depresif durumun zihinsel kaynaklı olduğunun da altını çizer. Her ne kadar kişi bu durumu fiziksel alemde hissediyor olsa da kılıçlar aslında kendi zihninin ve çekirdek düşüncelerinin ürünü sonucu kendisine saplanmıştır. Bazen kişinin yaşadığı durum sadece çok büyük bir farkındalık ya da çekirdek düşüncenin değiştirilmesiyle ilgili bir durumdur. Düşünce değiştirildiğinde kişinin attığı adımlar da değişecek dolayısıyla aldığı sonuçlar da farklı olacaktır.

 

Kılıç Onlusu aynı zamanda enerjisi tükenmiş ve yola devam etmeye artık gücü kalmamış bir bireyin temsilcisidir. Yürüdüğü yolda devam edemeyecek durumda olan bu kişi için kader farklı bir yol çizmiştir. Bu o kadar farklı bir yoldur ki kişi için adeta bir hayatın bitişi yeni bir hayatın başlangıcı gibidir. Bazen iflas etmiş bazen savaşı bırakarak teslim olmuş bir kişidir. Bu kart aynı zamanda korktuğu başına gelmiş ya da arkadan vurulmuş birini de temsil eder. Yaşanan durum ne olursa olsun kişi acılar içerisindedir ve durumdan hoşnut değildir.

Ters Kılıç Onlusu tünelin sonundaki aydınlığı nihayet gören ve kendisi için  bir umut ışığı doğmuş bir bireydir. Esasen bu kartın tersi ya da düzü arasında pek fark yoktur. Her iki durumda da dibe vurmuşluk belirtisidir. Düz belirdiğinde yerde yatan bir beden vardır ters belirdiğinde ise 10 sayısı -10 olur ve yine bir dibe vurmuşluk belirtisidir. Fakat ters belirdiğinde kartın etkisi biraz daha ılımlıdır. Kart ters döndüğünde vücuda saplanmış kılıçlar birer birer yere düşecek ve kişinin kendi zihni tarafından yaratılmış engeller ortadan kalkacaktır.

Kılıç Onlusu Ters Anlamı:

 

Bu kartın ters ya da düz belirmesi arasında pek bir fark yoktur çünkü onlular düz belirdiklerinde tavan ters belirdiklerinde taban noktalarını gösterirler fakat Kılıç Onlusu her iki anlamıyla da zemine vuruş ve yenilgi kartıdır. Ters belirdiğinde de gönülsüzce kapatılmış bir sayfanın ve beraberinde açılacak yeni bir sayfanın göstergesidir. Düz belirdiğinde yerde yatan bir beden vardır ters belirdiğinde ise 10 sayısı -10 olur ve yine bir dibe vurmuşluk belirtisidir. Fakat ters belirdiğinde kartın etkisi biraz daha ılımlıdır. Kart ters döndüğünde vücuda saplanmış kılıçlar birer birer yere düşecek ve kişinin kendi zihni tarafından yaratılmış engeller ortadan kalkacaktır.

 

Kılıç Onlusu Aşk:

Aşk hanesinde beliren Kılıç Onlusu ilişkide karanlık günlerden geçildiğinin altını çizer. Kartı gören için artık çıkmaz sokağın son noktasına gelinmiştir. Genel olarak ayrılık ya da yolun sonu olarak yorumlanan bu kart bazen sadece karanlık bir sürecin sonuna işaret eder. Kılıç Onlusu her zaman ayrılığa işaret etmez fakat ayrılık olasılığı da oldukça yüksektir. İlişkide enerji yitimi ya da dibe vuruş olasılığı vardır. Yepyeni bir sayfa açılması gerekmektedir. Bu bazıları için yeni bir ilişki bazıları için kafamızdaki tüm engelleri kaldırarak ve ilişkiye farklı bir yaklaşım açısıyla devam ederek yepyeni ve berrak bir sayfa açmaktır.

 

Aşk hanesinde ters Kılıç Onlusu da hemen hemen aynı anlamı taşımaktadır fakat ters açıldığında biraz daha ılımlı bir karttır. Kart ters döndüğünde kılıçlar birer birer yere düşecek yani zihnimizde kendimiz tarafından yaratılan tüm engeller ve düşünce kalıpları birer birer ortadan kalkacak ve ilişkide yeni bir sayfa açılacaktır. Bazıları için bu durum eski ilişkinin sonlandırılarak yeni bir ilişkiye başlamak olabileceği gibi bazıları için sadece ilişkiye dair radikal kararlar vererek bundan sonrasının çok farklı olmasını sağlamaktır.

Kılıç Onlusu Kariyer:

Kılıç Onlusu kariyer hanesinde belirdiğinde işle ilgili bir konuda artık yolun sonuna gelindiğinin altını çizer. Kartı gören kişi için enerji tam anlamıyla yitirilmiş ve aynı yolda devam etmek imkansızlaşmıştır. Bunun yerine kişi kariyerde kendisine yeni bir yol çizmek zorunda kalmıştır. Kılıçların yukarıdan yani gökyüzünden gelerek bedene saplanması hesaba katıldığında bazen bu kart bir üst otorite tarafından sonlandırılan bir sürece işaret edebilir. Kılıç Onlusu bazıları için iflas, dibe vuruş ya da işten çıkarılma kartı da olabilir. Fakat asla unutulmamalıdır ki her karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık vardır ve kartı gören kişi işle ilgili yaşadığı bu zor durumdan çıkışı sabırla beklemelidir.

 

Kılıç Onlusu kariyer hanesinde ters belirdiğinde kariyerle ilgili sorunların sonuna yaklaşıldığını müjdeler. Biraz daha sabır gerekmektedir ve sonrasında engeller birer birer ortadan kalkacaktır. Kariyerde radikal değişimlerin cereyan etmesi kaçınılmazdır ve bu kartı gören kişi kesinlikle bu değişimlere direnmemelidir. Değişime direnmek sadece çekilen acının artmasına yol açacaktır. Kariyerde bu sıralarda verilen kayıplar da dikkate alınarak kartı gören kişi elinden çıkıp giden her ne ise onun gidişine izin vermelidir. Çünkü kader kendisine daha büyük bir hediye sunmaya hazırlanıyor.

 

Kılıç Onlusu Para:

Para hanesinde beliren Kılıç Onlusu maddi konularda zor günlerin habercisidir. Fakat yaşanan bu durumun çok uzun sürmeyeceğini de müjdeler. Kartı gören kişinin parasal durumu iyi değildir adeta dibe vurmuş ya da iflasın eşiğindedir. Kılıç Onlusu para hanesinde aynı zamanda maddi kaynakların tam anlamıyla tükenmesi ve artık ödemelerin bile yapılamayacak duruma gelmesine de işaret edebilir. Bu yolun sonu çıkmaz sokaktır. Kişi kendisine farklı çözüm arayışları ya da farklı maddi kaynaklar bulmalıdır. Para hanesinde belirdiğinde Kılıç Onlusu iflas, iş kaybı ya da büyük maddi kayıp sonucu radikal değişimlerin başlamasına işaret edebilir.

 

Kılıç Onlusu para hanesinde ters belirdiğinde parasal durumlardaki karanlığın artık sonuna yaklaşıldığını müjdeler. Bu tam olarak karanlıktan çıkmış olmak anlamına gelmese de parasal konuda umutsuz vaka gibi görülen bir durumda bu kart ters belirdiğinde ufak da olsa bir umut ışığı görülebilir. Kılıç Onlusu ayrıca bize ‘eskiyi at yeniyi al’ diyen karttır. Bazen kariyer değişimi ya da maddi kaynakların tamamen terk edilerek yeni maddi kaynaklar arayışına girmek yapılması gereken hamledir. Yenilik yalnızca kişi eski olandan tamamen vaz geçtiğinde hayata girecektir.

bottom of page