top of page

13- Ölüm

Kaçınılmaz son

Sayısal Değeri:  13

Elementi:  Su

Astrolojik değeri: Akrep Burcu, Mars

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • Ayrılık

 • Yıkım

 • Dibe vuruş

 • Yenilenme

 • Vedalaşma

 • Kaçınılmaz son

 • Manevi temizlik

 • Acı veren bir değişim

 • Korkulanın başına gelmesi

 • Yeniden doğuş ve reenkarnasyon

 • Bir bitiş sonrası içine düşülen karanlık ve bocalama

Ters:

 • Elveda vakti

 • Değişime direnmek

 • Geçmişe takılıp kalmak

 • Bir bitiş sonrası karanlık

 • Bir kaybı kabullenememek

 • Bir sayfanın kapatılamaması

 • Değişime adapte olamamak

 • Eskinin yeniye izin vermemesi

 • İnkar mekanizmasına saplanmak

 • Yeniliğin kişinin hayatına girmeye çalışması

 

Getirdiği mesajlar:

DÜZ:

 • ​Ayrılık vakti

 • Değişim acı verici olabilir

 • Silkelen ve yola devam et

 • Karanlıktan çıkmaya hazırlan

 • Her şey çok daha güzel olacak

 • Tünelin sonundaki ışık göründü

 • Dikiz aynasına bakma sadece önüne bak

 • Ruhunu kirleten her ne ise artık ondan arındın

 • Burası bir yolun sonu olduğu gibi bir yolun da başlangıcı

 • Hayatında yeniden açılacak tertemiz bir sayfaya hazır ol

 • Bundan daha kötüsü olmayacak burası zaten zemin nokta

 

TERS:

 • Gerçeği kabullen

 • Sonun başlangıcındasın

 • Yenilgi de hayatın bir parçasıdır

 • Beklediğin gün gelecek sabırlı ol

 • Asla korkuların senden büyük olmasın

 • Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır

 • Geçmişe bir set çek sadece geleceğe bak

 • Değişime direnmek yerine değişimi kucakla

 • Bu kadar negatif düşünürsen sadece kötü sonuçlar alırsın

 • Yeni bir şeyin hayatına girmesini istiyorsan eskisiyle vedalaş

Ölüm Kartı Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

Düz:

​Arınmış, hüzünlü, acı çeken, karamsar, mademde, bitirmiş, kesin, net, kararı değişmez, bocalayan, çökmüş, enerjisini yenilemiş, zemine inmiş, geçmişe set çeken, sonu kabullenen, karanlıkta kalmış, ayrılmış, dibe vurmuş, yıkılmış, elveda demiş, kesin kararı vermiş, sonu kabullenmiş, karanlıkta kalmış, iflas etmiş, korktuğu başına gelmiş, en kötüsünü yaşamış, zorluğu atlatmış, teslim bayrağını çekmiş, yeniden doğmuş, sıfırdan başlamaya karar vermiş, kararından asla geri dönmeyecek olan, hayatı kararmış, güneşi sönmüş, şoku atlatamamış, adapte sorunu yaşayan.

Ters:

​Kararsız, unutamayan, uğursuz, direnen, bunalımda, melankoli, hasta, çıkmazda, değişimi reddeden, yeniliğin hayatına girmesine izin vermeyen, cezaevinde, kapalı bir yerde, ikilemde kalmış, geçmişe takılmış, inkar mekanizmasına saplanmış, karanlıkta kalmış, adapte olamamış, çıkış yollarını tüketmiş, sil baştan yapmaya ihtiyacı olan, geçmişin izlerini silemeyen, hayal kırıklığına uğramış, enerjisi tükenmiş, yardım eline muhtaç, yenilgiyi kabullenememiş, iflası atlatamamış, geçmişin izlerini silemeyen, korkularından kurtulamayan, korkularının esiri olmuş.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Coffee with Macaroons

Ölüm Kartı Anlamı:

Ölüm kartında, ölümü temsil eden iskelet figürü beyaz bir at üstünde belirmektedir. Yerde yatan imparator için ağlayan insanlar da kartta görünmektedir. Kartta hüzün ve matem hakimdir. Savaş kıyafetleri giyimli bu figür bir iskelettir. İskeletin elinde tuttuğu bayrağın ana rengi siyahtır fakat içine beyaz bir gül çizilmiştir. Kartta insan gelişiminin her evresini temsil eden yaşlı, olgun ve henüz çocukluk çağında olan 3 birey görülmektedir. Kartın arka planında ise yeni doğan bir güneş belirmektedir. Bu güneş bize her batan güneşin ardından yeniden doğuş olacağını hatırlatır. Bu kartın burcu Akrep, sayısı ise 13’tür.

 

Ölüm kartı Tarot meraklılarını belki de en çok korkutan karttır. Bu kartın adı bile birçok Tarotçuyu korkutmaya yeter. Bazıları bu kartın bahsettiği ölümün fiziksel ölüm olduğu yorumunu bile yapabilir. Fakat bu kart görüldüğünden çok daha derin anlamlar içermektedir.

Ölüm kartı kişinin hayatında çok önemli olan bir sayfanın tam anlamıyla artık kapandığını sembolik bir dille bize bildiren karttır. Fakat bu kapanış aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Kartın arka planındaki doğan güneş bize her batan güneşin sonrasında bir güneşin doğacağını da hatırlatır. Fakat bu kartın ana rengi siyahtır ve bu bitiş bu yüzden kişiye kendisini karamsar hissettirir ve acı verici olabilir. Kartı gören kişinin hayatında o kadar büyük bir değişim cereyan etmektedir ki bu değişime adapte olma sorunu yaşanması büyük bir olasılıktır.

 

Ölüm aynı zamanda bir dibe vuruş ve tam anlamıyla yok oluş kartıdır. Bu kartın getirdiği müjde şu anda bulunduğumuz nokta zaten zemindir ve yaşanan durum ne olursa olsun daha kötüye gitmeyecektir. Kartta zeminde cansız bir şekilde yatan bir İmparator belirmektedir ve bu kart bize en tepede oturanların bile bir gün en zemine inebileceğini hatırlatır. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır ve hiçbir şeyin hatta insan bedeninin bile sonsuza kadar bizim olamayacağının hatırlatıcısıdır. Sahip olunan her şeyle hatta bedenimizle bile bir gün vedalaşma zamanı gelecektir. Ölüm bize kısacası her doğan güneşin bir batışı, her başlayanın da bir bitişi var der!

Kahramanımız yolculuğunda Ölüm kartıyla karşılaşıp ölüm ve ayrılığın da hayatın bir parçası olduğunu öğrenir. Bu kart göründüğünün aksine fiziksel ölümü temsil etmez, bu kartta bahsedilen ölüm bir daha asla açılmamak üzere kapanmış olan bir sayfa ve birine ya da çok sevdiğimiz bir şeye elvedadır.  Yeni bir şeyin hayatımıza girmesi için eskiye veda ettiğimiz noktanın simgesidir Ölüm. Buradaki ölüm aslında bir nevi ayrılıktır, tıpkı ruhun bedenden ayrılmasına benzer, bir daha hiç dönüşü olmayacak bir ayrılık yaşanacak ve bir şeye sonsuza dek veda edilecektir.

 

Ölüm bir yıkım kartıdır, geldiğinde sahip olduğumuz bir şeyleri yıkar, siler süpürür ve yenisinin hayatımıza girişi için yer açar. Hayatımızda yaptığımız en büyük temizliklerin simgesidir. Ölüm kartının belirttiği ayrılık bazen çok istediğimiz bir şeyden vazgeçmeye de delalet edebilir. Her ne kadar Tarot’un en ürkütücü kartlarından gibi görünse de aslında Ölüm yeni gelene yer açmak için eskinin yok edilmesidir. Her nasıl bir binanın üstüne başka bir bina yapılamaz ise Ölüm kartının da burada bize yapmaya çalıştığı yeni bir bina dikmek için eskisini tamamen yıkıp yok etmekten başka bir şey değildir. Evet, bu ayrılık acı vericidir fakat hayatta ilerleme sağlamak için gereklidir.

Ölüm Tarot’un yer altı dünyasına iniş aşamasının giriş kartıdır. Bu kartın anlamı vedadır fakat bu veda her ne kadar acı verici de olsa gelecekten bir müjdenin de habercisidir. Bu müjde sadece Ölüm kartının getirdiği vedalaşmadan sonra hayatımıza girmeye başlayacaktır. Bizim tarafımızdan her ne kadar veda olarak algılansa da bu yaşanan acı bir kurtulmadır. Tarot’un en ürkütücü görünen kartlarından biri de olsa bu kart aslında iyi yorumlanmalıdır ve kesinlikle değişimin kaçınılmaz olduğunun işaretidir.

Ölüm kartı bizi karanlıkla yüzleştirir ve artık acıyı da kabullenmenin zamanı geldiğinin hatırlatıcısıdır. Yaşanan şey her ne ise inkar etmek artık bırakılmalı ve bu acı kabullenilmelidir. Ölüm def etmemiz gereken bir kart değil tam tersine kapıyı açıp hayatımıza buyur etmemiz gereken bir karttır ve ancak ona bu misafirperverliği sunup onu kucakladığımızda bize mükafatını sunacaktır. Bu kart her gelişinde bir hediyeyi de beraberinde getirir, fakat bu hediye ancak değişime direnmeyi bırakıp teslim olduğumuzda ve hayatımıza girmesine izin verdiğimizde bize verilecektir.

Ölüm kartı aynı zamanda geçmişe değil geleceğe bakmanın zamanı geldiğini öğretir bize. Her nasıl sürekli dikiz aynasına bakan bir şoför önünü göremeyecekse bu kart bize artık dikiz aynasına değil önümüze bakmamız gerektiğini söyler ve geride bırakılması gereken şeylerle artık vedalaşma zamanı olduğunu öğretir.  Ölüm acı verici ama gelecek vadeden bir değişimdir ve hayatın bir parçasıdır. Ölüm her ne kadar bir hayatın sonu olsa da diğer hayatın başlangıcıdır.

Ölüm Kartının Temsil Ettiği Kişi:

Ölüm kartının sayısı 13 burcu Akreptir. Bu kartın temsil ettiği kişi yaşadığı bir durumun hüzün ve karamsarlığını üzerinden atamamış bir bireydir. Karttaki en baskın renk siyahtır ve bu renk bu kişinin içinde kalmış olduğu karamsarlığı vurgular. Bu kişi enerjisini yitirmiş, motivasyonunu kaybetmiş ve kendi karamsarlığında bocalayan bir bireydir.

 

Kartın temsil ettiği kişi aynı zamanda matemde ve yas tutan bir kişidir ve bir kaybı hala kabullenememiştir. Yerde yatan İmparator aslında dibe vuruşu, bazen iflası ya da durumun olabilecek en kötü seviyeye gelmesini temsil eder. Bu yüzden kartın temsil ettiği kişi aslında korktuğu başına gelmiş ve zaten en kötüyü görmüş kişidir. Bu andan sonrası saece bu inkar mekanizmasını atlatmak olmalıdır.

 

Ölüm kartının temsil ettiği kişi bunun farkında olmasa da ruhunu kirleten ve kendisine acı veren bir şeyden arınmış durumdadır. Veda ettiği kişi ya da hayatla bağı tamamen kopmuştur ve bu kişi için geriye dönüş asla mümkün olmayacaktır. Hayatında kapatmış olduğu bu sayfa bir daha açılmayacağı için sadece geleceğe odaklanması ve geçmişe bir set çekmesinde fayda vardır. Bu kişi için bir sayfa tamamen kapanmış fakat yeni bir sayfa açılmıştır.

 

Ters Ölüm kartının temsil ettiği kişi ise kararsız ve bir bitişi hala kabullenemeyen bir bireydir. Bu kişi değişime bir türlü adapte olamayan ve bir sayfanın tamamen kapandığını kabullenemeyen biridir. Bu kart ters belirdiğinde geriye dönüş için hiçbir umut ışığı yoktur tek yapılması gereken geçmişe bir set çekip yeni bir sayfa açmaktır fakat kartın temsil ettiği kişi yeniliğin hayatına girmesine izin vermemektedir. Yaşanan bir durumda kabullenmek ve teslimiyet şarttır. İnkar mekanizmasından çıkmak için atılması gereken ilk adım bir yenilgiyi kabul etmek olacaktır. Bazen ters Ölüm kartının temsil ettiği kişi hasta, çıkmazda ya da korkularına yenik düşmüş bir bireydir.

Ölüm Kartı Ters Anlamı:

Ters Ölüm yenilenme ve hayatımızda bir sil baştan yapmaya olan ihtiyacın ruhumuzun en derinliklerinde hissedildiğine işaret eder. Eski inanç sistemi ya da bakış açısı artık çökmüştür ve radikal değişimler yapmanın zamanı gelmiştir. Bu kart bir nevi dibe vurmuşluk ve korkulanın başına gelmesiyle alakalı bilgi sunar. Yaşanan bu durumdan çıkmanın tek yolu yepyeni bir başlangıç yapmak ve eski olanı tamamen atıp yeni olanın hayatımıza girişini sağlamaktır. Eskisini kaybetmemek için direnmek bize acıdan başka bir şey vermeyecektir. Bu elvedanın bir an önce yapılması yararımızadır.

Ters Ölüm kartı aynı zamanda değişime direnmemek gerektiği konusunda bir uyarıdır. Değişim hayata girmek istiyorsa ona hoş geldin demek ve hayatımızdan çıkması gereken şeye yol vermek bizim yararımıza olacaktır. Eskinin atılıp yeninin alınması gerekir. Bu kart hayatımızda sona eren her ne ise bu sonu kabullenmenin gerekli olduğunu savunmaktadır. Gerçeği kabullenmemek ve bu sona direnmek kişinin hayatına acıdan başka bir şey getirmeyecektir.

Ölüm Aşk Anlamı:

​​

Tarot’un vedalaşma kartlarından olan Ölüm kartı birçok Tarotçu tarafından her ne kadar aşk hanesinde ayrılık olarak yorumlansa da bu kart her zaman ayrılığa işaret etmez. Bazen acılı bir değişimin ya da bir sayfanın bir daha asla açılmamak üzere kapanmasının göstergesidir. Ölüm kartını aşk hanesinde gören kişi için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır ve bu değişim adapte olması zor ve acılı bir değişimdir. En genel anlamıyla aşk hayatımızda hoşumuza gitmeyecek durumları yaşayabileceğimize işaret edebilir.

 

Aşk hanesinde beliren ters Ölüm kartı geçmişe takılıp kalmanın bugünümüzü olumsuz etkilediğinin altını çizer. Bu kartı gören kişi bazı şeylerin artık geçmişte kaldığını anlamalı ve geleceğe bakmalıdır. Geçmişin hayatımızdan çıkmasını engellemek acımızın artmasına sebep olacak ve yeni başlangıçlar yapmamızı zorlaştıracaktır. Aşk hayatımızda büyük bir sil baştan yapmaya ve kendimiz için yeni bir sayfa açmaya bu kartı gördüğümüz zaman ihtiyacımız vardır.

Ölüm Kariyer Anlamı:

Kariyer hanesinde beliren Ölüm işle ilgili bir konuda artık bir sona gelindiğinin ve geri dönüşü olmayan bir sonun yaşandığının göstergesidir. Ölüm kartının ana teması bir bitiş ve bu bitiş sonrası yaşanacak bir başlangıçtır fakat bu bitiş kişinin ayak uydurması kolay olmayacaktır. Bazıları için Ölüm iflas ya da dibe vuruş anlamı taşıyabilir. Fakat şu bilinmelidir ki, yaşanan durum her ne olursa olsun bundan daha kötüsü olmayacaktır çünkü Ölüm zemine vurduğumuz anda belirir ve bir şeylerin artık elimizden çıktığını kabullenmemiz gerektiğini bize hatırlatır. Bu kartı kariyer hanesinde gören kişi geçmişe bir set çekmeli ve yepyeni bir sil baştan yaparak iş hayatına devam etmelidir.

 

Kariyer hanesinde ters beliren Ölüm işle ilgili bazı konularda değişim ve sil baştan yapma ihtiyacımızı bize hatırlatan karttır. Bu kartı gören kişi için artık eski olanı çöpe atmak ve yeni olanı benimsemek zamanı gelmiştir. Radikal değişimler ve yeni metotların benimsenmesi iş hayatında ilerlemeyi hızlandıracaktır. Ölüm geçmişe aşırı bağlı kalma ve bu yüzden değişim yapma korkumuzun altını çizer ve bizi konfor alanımızdan çıkmaya davet eder. Bu kartı gören için yenilik zamanı gelmiştir ve işle ilgili radikal değişimler yapmaya ihtiyaç vardır.

 

Ölüm Para Anlamı:

Para hanesinde beliren Ölüm kartı maddi konularda bir sona yaklaşıldığını ve bu sonun kişiyi biraz zorlayıcı ve dengesini sarsacak kadar büyük olacağını gösterir. Yerde yatan İmparator bazen maddi anlamda devrilme, dibe vurma ya da iflas olarak yorumlanır. Her ne kadar bir bitişin simgesi de olsa Ölüm yeni açılacak bir sayfaya da işaret eder. Bu kart parasal konularda artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerektiğini de bize hatırlatır. Bazen paranın tükenmesi ve bu tükenmeden dolayı bir şirket ya da kurumun kapatılması, bir projenin son bulması ya da işten çıkarılma anlamı da taşıyabilir. Bu kartı gören kişi elden çıkan her ne ise elden çıkmasına izin vermeli ve bu değişime direnmemelidir.

 

Para hanesinde ters beliren Ölüm maddi konularda radikal kararlar vermeye olan ihtiyacımızın altını çizer. İş ya da çalışma tarzımızlar ilgili yapacağımız bazı değişim ya da karar değişiklikleri sayesinde daha iyi bir maddi gelir elde etmemiz mümkündür. Ters Ölüm aynı zamanda bir kaybın ya da elden çıkan bir miktar paranın artık kabullenilmesi gerektiğini de bize hatırlatır. Bu kartı gören kişi geçmişte ya da geçmişte kaybettiklerine odaklanmak yerine geçmişte yaptığı hatalardan ders alarak geleceğe bakmayı seçmelidir.​

Yorumlar:

bottom of page