top of page

Tarot Nedir?

 

Tarot toplam 78 mistik karttan oluşan bir çeşit kehanet yöntemidir. Kimilerine göre bir fal kimilerine göre ise fal değil sadece bir çeşit bilinçaltı gezinti metodudur. Aslında Tarot serisinin her kartı bize hayata dair bir tavsiye vermektedir. Bu tavsiyeler her çağa, her kültüre ve her devire uygun değişmez kurallardır. Tarot kartları bize bu kuralları tekrar hatırlatarak yolumuzu bulmamızı sağlarlar.

 

Tarot, kendi iç dünyamıza inerek olaylara daha farklı bir açıdan bakmamızı ve daha sağlıklı kararlar vermemizi kolaylaştırıcı bir iç keşif ve analiz yöntemidir. Bir çeşit iç gezinti ve ruhun derinliklerine inme ve saklanmış bilgileri ortaya çıkarma çabasıdır. Kişi bazen yolunu bulmakta zorlanabilir ve Tarot yolunu kaybetmiş kişiye hiçbir şey yapmasa da en azında ufak nasihatler vererek yaşadığı olaylara ışık tutacaktır.

 

Tarot katları sadece üzerindeki resimlerden ibaret değildir. Her kartın bir sayısı, bir gezegeni veya burcu, bir de elementi vardır ve kartları tanımak için onların bu bağlantıları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Örneğin iki kartın birbiriyle olan iletişimi en güzel o kartların element ve gezegen ilişkilerine bakılarak yapılabilir. Biri ateş biri su olan iki kartın birbirini çekici değil birbirini itici ve nötrleştirici etkisi bulunmaktadır.

 

Tarotla ilgili asla aklımızdan çıkarmamamız gereken şey onu tam olarak öğrenmek sadece kartların anlamlarını okuyup her zaman aynı şeyleri söylemek değildir. Kişi kartların temasını numerolojik ve astrolojik bağlantılarını çok iyi bilip bunu hisleriyle birleştirerek yaşanan duruma en uygun yorumu yapmaya çalışmalıdır.

 

Tarot sadece bir araçtır ve nasıl kullanılacakları kişinin kendisine kalmıştır. Tarotun tek kuralı hiçbir kuralının olmamasıdır ve kişi kendi Tarot dünyasının hükümdarıdır. Tarotla ilgilenen kişi daha önce belirlenmiş açılımları kullanabileceği gibi kendine özel açılımlar da oluşturabilir. Kural koyucu kartların sahibi ve Tarota bakan kişidir.

 

Tarot Kartları nedir?  

 

Tarot kartları her biri kendi hikayesi, sembolizmi, numerolojik ve astrolojik değerleri olan 78 kartlık bir destedir. Her kartın bir kişiliği ve anlamı vardır fakat bu anlamlar aslında ezberlenmesi gereken anlamlar olmamakla beraber her devre, kültüre ve kişiye uyarlanabilecek anlamlardır. Ayrıca her kart bize mutlaka dinlenmeye değer  bir tavsiye getirmektedir ve bu tavsiye aslında kartı gören kişinin yaşadığı durumla ilgilidir.

 

Tarot kartları Büyük Arkana ve Küçük Arkana grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük Arkana da kendi içinde Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar olmak üzere 4 seriden ibarettir. Bu dört seride 1-10 arası sıra sayı kartlarından sonra Prens, Şövalye, Kraliçe ve Kral olmak üzere 4 saraylı kart bulunur. Büyük Arkana daha çok büyük sırlarla ilgilidir. Küçük Arkana ise daha detaylı bilgiler taşır.

 

Büyük Arkana 0 sayısını temsil eden Deli kartıyla başlar ve 21 numaralı Dünya kartıyla yolculuğunu bitirir. Deli 0 sayısıyla temsil edildiği için yeni doğmuş bir bebek gibidir ve Tarotun hiçbir bilgi ya da enerjiyle yüklü olmayan tek kartıdır. Bu kart kendinden sonra gelen 21 kartı gezerek her karttan bir şey öğrenecek ve yolculuğunu Dünya kartıyla tamamlayacaktır. Bu yüzden Büyük Arkana' ya "Kahramanın Yolculuğu" adı da verilir. Burada bahsedilen kahraman aslında Deli kartının ta kendisidir. Bu yüzden Deli, daha önce yapılan hiçbir şeyle ilgisi olmayan sıfırdan başlangıçların temsilcisidir.

 

Büyük Arkana daha genel anlamlar içerirken Küçük Arkana olaylara daha detaylı bilgi sunmaktadır. Büyük Arkananın Büyücü, İmparator, İmpataroriçe, Ermiş gibi bazı kartları daha karakteristik özellikler içerirken, Güneş ve Ay gibi kartlar daha kozmik anlamlıdır. Bununla beraber Yıkılan Kule ve Kader Çarkı gibi kartları daha çok yapısal ve kurulu bir düzene ait anlamlar içermektedirler. Küçük Arkana 1-10 arası sayılı kartları ise daha çok olayların, süreçlerin ve bu olaylara bakış açılarının temsilcileridir.

 

Tarot Kartlarının Yorumlanması:

 

Rastgele çektiğimizi sandığımız bu kartlar aslında rastgele çekilmemektedirler. Kartların karıştırılmasından seçilmesine kadar hiçbir şey aslında tesadüf değildir. Zihnimiz ve benliğimiz bizi seçilen kartlara yönlendirdiyse mutlaka o kartların bizim için söyleyecekleri vardır ve asla yapılmış olan bu seçim tesadüfmüş gibi algılanmamalıdır. Tarotta 78 kart olmasına rağmen seçilen kartların birbiriyle eşzamanlı olarak belirmiş olmaları kesinlikle tesadüf değildir. Burada şu soruyu sormak yerindedir: “Acaba ben mi kartları seçtim, yoksa kartlar mı beni seçti?”

  

Tarot, resim ve sayıların kombinasyonundan oluşan sembolik bir dille bizimle konuşur. Tarotu öğrenmek aslında bu sembolik dili öğrenmek ve sezgilerin de yardımıyla kartların verdiği mesajı anlamaktan başka bir şey değildir. İyi bir Tarotçu ancak kartların dilini öğrendiği ve hislerinin yardımıyla bu dili tercüme etmeye başladığı zaman iyi bir Tarotçudur. Kartların üzerindeki objeler ve sayılar gerçek hayatta yaşadığımız olaylar, kişiler ve düşüncelerin simgesidir ve bu olaylarla ilgili bize bilgi sunmaktadırlar. Tarotun  dilini öğrenmek isteyenler semboller diliyle de alakalı olmak zorundadırlar. Bu kartlar karşılaştığımız kişilerle, olaylar ve durumlarla ilgili bizlere gizli bir dille ipuçları sunmakta ve bizimle konuşmaya çalışmaktadırlar.

 

Tarot Nasıl Gerçeği Gösterir?

 

Tarotu öğrenmek için atılması gereken ilk adım Tarot kartlarının öğrenilmesidir. Şunu aklınızdan asla çıkarmamalısınız ki her Tarotçunu kartlara bakış açısı tıpkı o kişinin parmak izi gibi kendine özeldir. Kartların belli bir teması olabilse de bütün Tarotçuların hemfikir olduğu ortak ve ezberlenmesi gereken anlamları yoktur çünkü kartlar psişiktir ve yorumda üzerindeki resim ya da sayılar kadar Tarotçunun sezgileri de önemlidir.

 

En güzel öğrenim metodu kartların tek tek ele alınmasıdır. Öncelikle bu kartların anlamlarının farklı kaynaklardan araştırılması ve temalarının öğrenilmesidir. O kartın teması ve genel anlamı, bağlı olduğu gezegen ya da burç, numerolojik etkisi ve ait olduğu element hakkında mutlaka araştırma yapın ve gerekirse not alarak ilerleyin. Daha sonra o kartı kendinize göre kişiselleştirin ve hangi durumlarda size ne demek istediğini, kısacası o kartın sizinle konuşma dilini öğrenmeye çalışın. Asla ama asla ezberci olmayın ve sanki bir kart her durumda aynı şeyi söylüyormuşçasına ezberci yorumlar yapmayın. Zihninizi olabildiğinde açık tutun ve objektif olun.

 

Büyük Arkana:

 

Büyük Sırlar anlamına gelen Büyük Arkana 22 karttan oluşmaktadır. Küçük Arkana kartlarına göre daha genel anlamlar içerir ve yorumlanmaları daha zordur. Büyük Arkana kartları daha çok kainat kurallarının hatırlatıcısıdır. Anlamları daha komplekstir ve daha fazla konsantrasyon gerektirirler. Bu gruptaki kartlardan her biri sıfır numaralı kart olan Deliye bir şey öğretir ve hayatla ilgili bir ders sunar.

 

Büyük Arkana kartları açılımda Küçük Arkana kartlarından daha güçlü etkide bulunurlar ve sundukları bilgi daha etkili ve ağırdır. Bazı Büyük Arkana kartlarının etkisi o kadar büyüktür ki Küçük Arkana kartlarının anlamını hafifletebilecek ya da yok edebilecek kadar etkili olabilirler. Örneğin Büyük Arkanada Güneş kartı o kadar pozitif ve parlak bir karttır ki bir açılımda belirmiş ise bütün siyah renkli kartların etkisini yok edebilir ve yorum daha pozitif yapılmalıdır.

 

Küçük Arkana:

 

Küçük Arkananın anlamı Küçük Sırlardır ve bu seri Tarota sonradan eklenmiştir ve kesinlikle Büyük Arkanayı tamamlayıcı ve daha ufak ayrıntılı olaylara değinici özelliktedirler. Büyük Arkana kartları olmaksızın Küçük Arkananın yorumlanması zordur. Küçük Arkana kartları daha spesifik ve numerolojik detaylara değinirler ve yorumlanmaları daha kolaydır.

Küçük Arkana kartları esas olaya ilaveler yapan ve okumayı yönlendirici etkisi olan kartlardır. Daha önemsiz ayrıntılar ya da esas kişilere değil arka plandaki insanlar ya da hayatımıza etki eden olaylara değinebilirler. Fakat bu yine de önemsiz oldukları anlamına gelmez. Büyük Arkana kartları kadar yüksek enerji ile yüklü değildirler fakat Küçük Arkana kartlarının sunduğu ufak tefek ayrıntılar ve bilgiler de hayatımıza büyük etkiler yapacak nitelikte olabilir.

Burada şunu anlamak gerekmektedir: Tarotu dev bir çark olarak düşünürsek her nasıl bir çarkta bir parçanın bile eksikliği o çarkın dönmesini etkileyebilecekse Tarotta da Küçük Arkana kartlarının eksik yorumlanması ya da es geçilmeleri da iyi bir okumayı olumsuz etkileyebilir.

Küçük Arkananın aynı zamanda ortaçağa ait toplumsal sınıflandırılmaya yani Soylular, din adamları, tüccarlar ve işçi sınıfındaki serfleri temsil ettiğine inanılmaktadır. Paralar soyluları ya da zenginleri temsil eder.

 

Küçük Arkanada Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar olmak üzere dört temel grup  vardır. Açılımda hangi gruptan daha çok kart belirmişse yaşanan olayın duygusal, parasal ya da zihinsel olduğu buna bağlı olarak ilk bakışta Tarotçu tarafından anlaşılabilir. Örneğin Tılsımlar hayatın parayla ilgili yönüne daha çok ışık tutarken Kupalar duygusal kartlardır ve Değnekler ile Kılıçlar mücadele ve başarı için verdiğimiz savaşa ışık tutar.

 

Değneklerle başlayıp tılsımlarla biten 4 grup aslında soyuttan somuta doğru ilerlemektedir. Değnekler henüz elle tutulur olmayan zihinsel enerjinin temsilcisi iken tılsımlar fiziksel enerjinin temsilcidir. Yani değnekler serisinde bahsi geçen olaylar aslında kişinin sadece zihninde cereyan etmekte ve somut anlam içermemektedir fakat tılsımlardaki yaşananlar, olaylar ya da başarılar elle tutulur somut gerçeklerdir.

 

Değnekler Serisi (Yaratıcı Enerji):

 

Değnekler ateş elementine mensupturlar.  Temsil ettiği burçlar Aslan, Koç ve Yaydır. İlk yaratıcı enerji ve bir oluşumu başlatan ilk hareketin ve ekilen ilk tohumların temsilcisidirler. Girişken ve başlatıcıdırlar fakat iş bitirici değildirler. Başlattıkları işi diğer gruplara devreder ve tamamlanmasını beklerler. Sonuca odaklı değildirler fakat girişimcidirler. Küçük Arkananın ilk serisi olduğu için bazen bu grup amaca giden ilk hamleler serisi ya da ilk motivasyonun simgesi de olabilirken bazen sadece içimizdeki hırs ve bizi amacımıza yönlendiren ilhamın simgesi olabilirler.

Bu grubun kartları bir oluşumun şekillenmesinden önceki evreyi de gösterebilir. Esas amaç ya da oluşması istenen şey henüz ufukta bile belirmemiştir. Çünkü oluşacak şey 2 grup sonrası olan Tılsımlarda gizlidir. Fakat bu, Değnek grubu kartlarının okumada önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu kartlar büyük oluşumdan önce aşılması gereken ilk engellerin simgesidir.

 

Kupalar Serisi (Duygusal Enerji):

 

Su elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Akrep, Balık ve Yengeçtir. Kadınsı ve yumuşak bir seridir. Bu kart grubu Tarotun en duygusal yanına işaret eder. Aynı zamanda yaratıcılık, romantizm, fantezi ve hayal gücü ile bağlantılı bir seridir. Beynimizle değil kalbimizle düşündüğümüzde belirirler. Sundukları bilgiler bazen aşk hayatına dair bilgiler bazen duygusal içerikli bilgilerdir. Aynı zamanda bilinçaltını temsil ederler. Savaşçı değil barışçıldırlar. Oldukça yavaş hareket eden bir gruptur ve diğer serilere oranla daha durağandır.

Kupalar serisi daha çok iç dünyamızda olup bitenlere ışık tutar fakat bu hiçbir zaman maddi konulara ya da iş hayatımıza yönelik bilgi sunmayacakları anlamına gelmez. Bazen maddi konulara duygusal yaklaşım da sunabilirler. Bu kartların sunduğu değişim ve geçişler hiçbir zaman kılıç ya da hava serisi kadar ani ve sert değildir. Daha yumuşak ve ılımlı değişimleri temsil ederler. Bu seri kartları duyguların temsilcisi olduğundan ters belirdiğinde bastırılmış duyguların ya da kendini ifade edememek hatta yaratıcılık eksikliği gibi sorunların altını çizebilir.

 

Kılıçlar Serisi (Zihinsel Enerji):

 

Hava elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Kova, İkizler ve Terazidir. Hava grubuna mensup seri olduğu için oldukça hızlı gelişmelerin ve aniden gelişen olayların temsilcileridir. Hırslı, savaşçı ve yok edicidirler. Başarıya ulaşmadan hemen önceki kart serisidir. Bu serinin amacı Tılsım serisiyle gelecek başarının önündeki tüm engelleri yok etmek ve ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden genellikle büyük bir başarının arifesindeki son engellerin aşılması ve bu engelleri aşma uğruna verilen savaşların simgecisidir. Bundan dolayı bütün kılıç kartlarında tema savaş ve kılıcın keskinliğidir.

Başarı için zor kullanmaya ya da gerektiğinde güce de başvurabilirler. Başarının oluşumu için en çok çabayı bu grup sarf eder fakat en büyük ödülü tılsımlar alırlar. Zorlu mücadeleleri temsil ederler. Bu yüzden bir açılımda en çok kılıç grubu kartları belirmiş ise o kişinin hayatında zorluklar, kavgalar, münakaşalar ve yarışlar ağır basmaktadır. Bir açılımda bu grubun kartlarını çok gören kişi bir uğurda büyük bir savaş vermekte ve engelleri aşmak için uğraşmaktadır.

 

Kılıçlar iki taraflıdır ve bu kartlar aslında gücün hem iyiye hem de kötüye kullanılabileceğinin hatırlatıcısıdırlar. Kartta ortaya çıkan bu güç kontrol altında tutulması gereken bir güçtür ve kişi elindeki bu gücü dengelemeye çalışmalıdır. Çünkü kılıç aslında yok edici ve öldürücü bir savaş aletidir. Bu güç sadece kötülükleri ve engelleri yok etmek için kullanılmalıdır.

 

Tılsımlar Serisi (Fiziksel Enerji):

 

Toprak elementine mensupturlar. Temsil ettiği burçlar Boğa, Başak ve Oğlaktır. Bu seri dünyanın dokunsal elementi olan toprak elementine mensuptur ve tüm elementler içinde en sert ve en yavaş hareket edenidir. Bu yüzden aynı zamanda yavaşlama ve istikrarın da temsilcileridir. Daha çok maddi konularda bilgi içerirler fakat bununla beraber başarının ta kendisini de simgelerler. Tarottaki en somut bilgi içeren gruptur ve bütün engellerin aşılıp artık başarıyı yakalama evresinde bulunulduğuna işaret ederler. Tüm serilerde aşılan engeller ve karşılaşılan zorluklar aslında tılsımlara ulaşmak içindir. Bu yüzden bu grup diğer serilerin getirip kişinin kucağına bıraktığı başarıları da temsil eder.

 

Tılsımlar aynı zamanda kişinin yaratıcılığı ya da ilhamıyla gelen bir projenin artık son şekillerini almış elle tutulur bir hale gelmiş evresini gösterir. Çok istediğimiz o proje eskiden belki sadece aklımızda idi ama bu seri belirdiğinde artık oluşmuş ve şekillenmiş bir şekilde bize bakmaktadır. Kısacası Tılsımlar diğer serilerde ekilenlerin biçildiği ve geçmişteki çalışmaların sonuçlarının alındığı evrelerin temsilcisidir. İşin en zor kısmı geçmişte halledilmiş ve bu seride maddi istikrarın keyfini çıkarma zamanı gelmiştir.

 

Tüm seriler içinde en somut ve en fiziksel anlam içeren seri tılsımlar serisidir. Bu yüzden genellikle elle tutulur başarıları, parayla ilgili durumları hatta fiziksel sağlık ile ilgili haberleri de temsil edebilirler. Bu seride yaşanan olaylar kişinin sadece zihninde yaşanmamakta fiziksel hayatta da etkili olmaktadırlar. Yaşanan şey her ne ise gerçekve bilinç düzeyinde yaşanmaktadır ve kesinlikle bir algı yanılması değildir.

 

Saraylı Kartlar:

 

Saraylı kartlar Küçük Arkana serisinde 1-10 sayılarından sonra gelen Prens, Şövalye, Kraliçe ve Krallara verilen addır. Çoğu zaman bir kişinin temsilcisi olduklarına inanılarak yorumlansalar da bazen bir amaca ulaşırken geçilmesi gereken acemilik (prens), ustalık (şövalye), rütbe kazanma (kraliçe) ve zirveye çıkma (kral) evresine de işaret edebilirler. Saraylı kartlar kesinlikle 1-10 sayısından daha üstün ve önemli kartlardır ve numerolojik olarak da bir serinin bitişinden sonra daha yüksek seviyede açılan yeni sayfaları temsil ederler.

 

Küçük Arkana Prensler:

 

Prensler Tarotta karşımıza çıkan ilk saraylı kartlardır. Onlar tıpkı sarayın kapısını bize açan bireyler gibidirler. Bu yüzden bazen amaca giden yolda bir işin olmasına vesile olan bireyleri bazen yolda karşımıza çıkan ilk insanı temsil edebilirler. Bu kartlar bazen hiç pratik yapılmamış acemi bir evrenin temsilcisi de olabilirler. Tıpkı okuldan yeni mezun olmuş elinde diplomasıyla iş hayatında ilk tecrübesine doğru öğrenme hevesiyle ilerleyen bir gence benzerler.

 

Prensler aynı zamanda genç ve idealist enerjinin simgesidir. Kendi çizgisinde ilerlemek isteyen ve bağımsızlığa adım atmış bireylerdir. 1-10 arası sayılarda süregelen bir düzenden çıkış ve bağımsız yeni bir düzen ya da sistem kurmak için sabırsızlanan bir gençtir. Prensler tıpkı sürüden ayrılan koyunlar gibidirler. Bazen özgürlüğe ilk adımı atan genç, bazen öğrenciliğe başlangıç, bazen mezuniyet sonrası kendi ayakları üzerinde durmaya başlayacak bir bireyin göstergesidirler. 1-10 sayıları arasında öğrenilen bilgi burada uygulanacaktır fakat kişi daha önceki sistemden bağımsız kendi özgür iradesini kullanabileceği bir düzene geçmiştir.

 

Prensler fikir, bilgi ve iletişim kartlarıdır. 1-10 arası kartlarda alınan bilgi Saraylı kartlarıyla bu kartla bağlantıya geçer. Tıpkı saraya girerken bize kapıyı ilk açan bireyler ya da aracı kişi gibidirler. Nihai amacın temsilcisi olan Krala giden yolda karşılaştığımız ilk saraylı birey prens kartıdır. Bu yüzden henüz rütbe sahibi kişileri temsil etmezler. Sarayda en alt rütbede bulunan ya da henüz kariyer yapmamış kişilerin temsilcileridir. Aynı zamanda bizi amacımıza yani krala bağlayan önemli kilometre taşları ya da merdivende basılması gereken ilk basamağın simgesidir. Bir amaca ulaşmak için atılması gereken olmazsa olmaz bir ön adımın simgesi de olabilirler. Bir prens kartı bazen bizi bir amaca ulaştıracak aracı bazen bir amaca ulaşmamız için mutlaka geçmemiz gereken bir sınavın temsilcisi olabilir. Hatta bazen prensler 1-10 sayılarında  tamamlanan eğitim ve öğrenme süreci sonucunda elimize verilen diplomayı temsil edebilirler.

 

Prensler aynı zamanda 1-10 sayıları arasında alınan bilgi ve tamamlanan seri sonrası süreçte geçmişe kesin ve net bir set çekerek geleceğe attığımız ilk büyük adımdır. Bu yüzden bazen bir kişiyi temsil etmezler ve bunun yerine ilham ya da verilen önemli kararların temsilcileridir. Tamamlanmış bir süreç sonrası ‘evet yapmaya kararlıyım’ dediğimiz anda beliren kartlar olabilirler. Fikir ve teorilerin birileriyle paylaşıldığı, büyük bir projenin taslağının çizildiği ya da fizibilite çalışması yapılan dönemlerde beliren kartlardırlar. Kısacası bilginin ya da akıldaki projenin somutlaştırılması için atılan ilk önemli adımların simgesi olabilirler.

 

Küçük Arkana Şövalyeler:

 

Şövalye becerikli, kral tarafından onurlandırılmış ve ödüllendirilmiş kişidir. Burası prensin acemiliğini atıp artık özgüven kazandığı yerdir. Başarısı duyulmuş ve krala servislerini sunmuş kendinden emin bir bireydir. Şövalye gideceği yolu bilir, planlıdır ve atacağı adımlardan emindir. Onun amacı bellidir ve amacına ulaşmak için atması gereken adımları atmaya kararlıdır. Şövalye aynı zamanda risk almayı da sever ve cesur bir savaşçıdır. Savaşa her zaman hazırlıklı ve donanımlıdır, bu yüzden şövalyelerin bol olduğu açılımlar bazen zaferin ufukta olduğunun göstergesidir.

 

Bütün şövalyelerin bir ortak özellikleri vardır ki bu da durağan değil aksine hareketli olmalarıdır. Hepsinde bir at, yani amaçlarına onları ulaştıracak araçları ve donanımları bulunmaktadır. Şövalye başarıya tam anlamıyla hazır ve başarıyı almaya hevesli bir kişidir. Aynı zamanda acemi değil eğitimli ve başarı için yetiştirilmiştir. Atlardaki bu hareketlilik sürekli iyiye gidiş ve her günün bir öncekinden daha iyi olacağının ve yarın zirveye bugünkinden daha yakın olunacağının müjdecisidir.

 

Şövalyeler birçok Tarotçu tarafından mesajcı olarak da nitelendirilmektedir. Her şövalye ait olduğu gruba ait bir mesaj getirmektedir. Bir konuda büyük bir gelişme ya da güzel bir haberin müjdecisi de olabilirler. Örneğin Tılsım Şövalyesi iş ya da kazançla ilgili güzel bir haberin işareti olabilir. Kupa Şövalyesi hayatımızın duygusal yanıyla ilgili bir mesaj getirecektir. Kılıç Şövalyesi ise bizi savaşa ve mücadeleye davet eder.

 

Şövalyeler aynı zamanda aksiyon kartlarıdır ve durağan dönemden artık hareketli döneme girişi temsil ederler. Tüm şövalye kartlarında bir at bulunur ve atın bir bacağı bir adım öne gitmeyi temsil edecek şekilde kıvrıktır. Ya da at mutlaka hareket halindedir. Bu da şövalye kartlarını gören kişi için kaderde büyük bir atılım yapmanın ya da merdivende bir basamak yukarı çıkmanın zamanı geldiğini gösterir. Şu kesindir ki bu kartlar uyuşuk ya da durgun kartlar değildir ve mutlaka bir ilerleme vadederler.

 

Küçük Arkana Kraliçeler:

 

Kraliçeler Tarotta kadınsı otorite ve gücün temsilcisi kartlardır. Kralın eşi yani kralla fiziksel bağı olan bireylerdir. Ayrıca bize krala artık çok yaklaştığımızı hatırlatan kartlardır. Kraliçeler Krallar kadar yetkili olmasalar da kendi çaplarında güçlüdürler ve güçlü insanları temsil ederler. Bazen bir anne figürü ya da koruyucu bir kadın olarak karşımıza çıkarlar. Bazen mevki sahibi ve güçlü bir kadını bazen hayatımızdaki en önemli kadını gösterirler.

 

Krallar aktif ve vericiyken kraliçeler pasif ve alıcıdır. Krala ulaşmak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken kart kraliçelerdir. Krallar zirve noktalarken kraliçeler zirvenin arifesi ve amaca ulaşmadan önceki atılması gereken son adımlardır. Bazen aşmamız gereken son engellerdir ve amacın olmazsa olmaz son vuruş hamleleridir.

 

Kraliçeler büyük bir ihtimalle güçlü bir kadının simgesi olsalar da bazen güçlü bir erkeğe de işaret edebilirler. Krallar gibi en tepede oturmaz fakat kural koyucu ve emir verme yetkisi bulunan bir bireydir. Kraliçe Kral kadar karar verme özgürlüğüne sahip değildir ve sonuçta yine de verdiği kararları kendisinden bir yüksek seviyede bulunan daha otoriter bir kişiye sormak zorundadır. Kısacası Kraliçe yüksekte oturur fakat onun üstünde oturan bir üst akıl ya da otorite her zaman bulunmaktadır.

Kraliçeler aynı zamanda bir zirveye ulaşan son basamaktan bir önceki basamağa işaret ederler. Kraliçe bazen kralın sağ kolu bazense krala ulaşmamız için bize aracı olabilecek bir kişidir. Krala yani zirveye giden yol sadece ama sadece Kraliçeden geçmektedir. Kraliçenin izni ya da bilgisi olmadan Krala varmak mümkün değildir. Bazen Kraliçe bir amaca ulaşmak için yapılması gereken son bir hamlenin ya da aşılması gereken son bir engel olduğunun hatırlatıcısıdır.

 

Küçük Arkana Krallar:

 

Krallar ödül kartları ve ulaşılan amaçlardır. Ödül ve ikramiyenin alınacağı evreyi simgelerler. Kral kartları zirve noktaların temsilcisidir. Varmak istediğimiz yerler ve amaçlarımızdır. Bir alan ya da sanatta en üst seviyeye gelmek, bir diploma almak ya da kariyerde en güzel yere gelmek gibi güzel haberlerin temsilcileridir. Güçlü ve karizmatiktirler. Erkeksi otorite, baba, patron ya da devleti simgeleyebilirler. Kural koyucu, kaosu engelleyici, düzen kurucu kişiliklerdir. Verdikleri kararlar etkilidir ve sadece kendi hayatlarını değil çevredeki kişilerin hayatlarını da etkiler. Kralın verdiği emir ve kararlar kraldan as kartlarına tüm kartların anlamını değiştirecek kadar güçlü etkilidir. Kral kartları aynı zamanda başarılı ve mevki sahibi kişileri temsil ederler.

 

Kral kartlarıyla temsil edilen kişiler geçmişte birçok başarıya ulaşmış ve en yüksek seviyeye yükselmiş kendi alanında tahta oturmuş kişilerdir. Fakat ters belirdiklerinde tahttan düşmüş ya da zirveyi başkasına kaptırmış kişileri temsil edebilirler. Bu kartlar bazen iş alanında istediğimiz tahta oturmaya ya da yüksek rütbedeki bir kişiden gelecek haberlere veya devletten gelecek bir haber ya da yardıma işaret ederler.

 

Bütün kralların her ne kadar kişiliği birbirine benzese de her kral kendi grubunun özelliklerini taşımaktadır. Kılıç Kralı verdiği emirlerin yerine getirilmesini sağlamak için elindeki kılıcı ve o kılıcın öldürücü gücünü kullanmak için tereddüt etmez, Para Kralının gücü sahip olduğu finans gücüdür ve Para Kralı maddi dünyanın da kralıdır, parayı önüne çıkan kapalı kapıları açmak için kullanmaya hazırdır ve cömerttir hatta yeri geldiğinde rüşvetçi olabilir. Kupa Kralı duygusal alemin kralıdır ve duygularına göre hareket eder. Değnek Kralının en büyük gücü sahip olduğu enerji ve motivasyonudur.

Krallar genellikle kişileri simgelese de her zaman bu durum söz konusu değildir. Bazen krallar en tepe noktaların, devletin ya da ulaşmayı istediğimiz bir zirvenin ya da amacın ta kendisidir. Açılımda krala bakıyorsanız bazen bir zirve noktaya bakıyor da olabilirsiniz. Örneğin Para Kralı bazen parayla ilgili bir konuda ulaşılmak istenen bir amacın simgesidir. Kupa Kralı ise duygusal hayatımızda ulaşmak istediğimiz nokta hatta belki de hayallerimizin erkeğinin temsilcisidir.

 

Krallar düz belirdiğinde zirve ve tavan noktaları olduğu gibi ters belirdiklerinde taban noktaları ve çöküşlerin simgesidir. Bazen bir şirketin iflası, bazen çok istediğimiz bir arzumuza veda etme anımızdır. Ters krallar kayıp ve dibe vuruşa işaret ederler ve ters belirmeleri Tarotta kötü haber olarak algılanır. Bazen ters kral kaos ve kargaşadır ve kapanması gereken bir sayfanın kapatılamamasından kaynaklanan denge bozulmalarına işarettir. Aynı zamanda taht ya da rütbe kaybı ve ani bir şekilde işten çıkarılma ve kariyer kaybına da işaret olabilirler.

bottom of page