top of page

DEĞNEKLER SERİSİ

değnekler.png

DEĞNEKLER SERİSİ (YARATICI ENERJİ) – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 6)

Küçük arkananın ilk serisi olan değnekler serisinin elementi ateş temsil ettiği burçlar Aslan, Koç ve Yaydır. İlk yaratıcı enerji, bir oluşumu başlatan ilk hareketin ve ekilen ilk tohumların temsilcisidirler. Sonuca odaklı değildirler fakat girişimcidirler. Her şeyi başlatan olaylar zincirinin, yaratıcı zekanın ve bir projenin oluşumunu sağlayan ilk dokunuşların simgesidir. Bu seri aynı zamanda hırs, büyüme ve harekete geçme dürtüsü ile ilgilidir.

Değnek serisinin kartları bir oluşumun şekillenmesinden önceki evreyi de gösterebilir. Esas amaç ya da oluşması istenen şey henüz ufukta bile belirmemiştir. Çünkü oluşacak şey 2 seri sonrası olan Tılsımlarda gizlidir. Fakat bu değnek grubu kartlarının okumada önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu kartlar büyük oluşumdan önce aşılması gereken ilk engellerin simgesidir.

Değnek serisinin serinin elementi ateş sıcak, vahşi ve acımasız bir elementtir. Bu yüzden değnek serisinin bize sunduğu yaratıcı enerji doğru kullanıldığında çok büyük menfaatleri elde etmemizi sağlayabileceği gibi yanlış kullanıldığında yakıcı ve yok edicidir. Ateş aynı zamanda coşkulu ve tutkulu bir elementtir. Bir amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz ve bizi o ilk adımı atmaya zorlayan dürtünün temsilcisidir.

Değnekler serisinin küçük arkanada ilk seri olması kesinlikle tesadüf değildir. Çünkü değnekler yaratıcı, başlatıcı ve öncüdür. Tüm serilerin en önde gideni ve lideri değneklerdir fakat bu liderliğin başarıya dönüşmesi tüm serilerin tamamlanmasından sonra olacaktır. Değneklerin işi bir olaylar zincirini başlatmaktır fakat daha sonra bu işi kendinden sonra gelen serilere teslim eder.

Değnekler serisi fiziksel alemden çok bilinç altıyla bağlantılıdır. Yani değneklerin yapmış olduğu o başlangıç henüz fiziksel alemde hissedilmeyen, sadece zihinsel alemde yapılan başlangıçlardır. Değnekler serisinin bize sunduğu bu başlangıç bazen sadece ilhama gelmek, yaratıcılık ya da karar vermek olabilir. Fakat bu başlangıç takip edildiği taktirde bize çok büyük menfaatler sunacaktır. Küçük arkananın en başarılı serisi tılsımlar serisidir fakat asla unutulmamalıdır ki tılsımların tamamına erdirdiği o başarı aslında değnekler tarafından yaratılmış ve başlatılmıştır.

Değnekler serisi en fazla enerjiye sahip serilerdir. Bu yüzden değneklerin bize sunduğu değişimler ani ve hazırlıksız yakalandığımız değişimlerdir. Bu seride bol bol göreceğimiz şey ani yön değişimleri, hızlı geçişler ve kişisel enerjidir.  Bir açılımda değnek serisi kartları  ağırlıkta ise o kişinin hayatında bol aksiyon vardır.

 

Değnekler Serisi Kişilik Özellikleri:

Küçük arkanada en fazla enerjiye sahip grubu değnekler serisidir. Bu yüzden bu grubun temsil ettiği kişiler her zaman enerjik ve hep yerlerinden kalkmaya hazırlardır. Oldukça hızlı hareket eden, yerinde saymayı sevmeyen ve değişken bir gruptur. Bu yüzden bu grubun kartları bir kişiyi temsil ettiğinde bu kişi sabırsız, aceleci ve yerinde durmayan bir kişidir. Ani kararlar verir ve hızlı değişimleri sever. Yavaş ilerleyen süreçler ona göre değildir ve aksiyon sever. Gerektiğinde daldan dala konabilir ve bir o yöne bir bu yöne hareket eder. Bu serinin kartlarının temsil ettiğin kişilerin en büyük zaafı başladığı işi bitirmemeleridir. Çünkü henüz elindeki iş bitmeden yeni bir işe girişmeye kalkabilir. Çabuk heveslenir fakat çabuk vazgeçebilir.

Değnekler Serisi Ters:

Bu serinin kartları düz belirdiğinde var olan ve kullanıldığında bize büyük menfaatler sunacak enerjinin simgesidir. Fakat ateşin yaratıcı gücü bu serinin kartları ters belirdiğinde yakıcı ve yok edici hale gelmiştir. Değnekler düz belirdiğinde yaratıcı enerji ters belirdiğinde yıkıcı enerjinin temsilcisidir. Yeni bir oluşumun başlatılmasından önce zorunlu bir yıkım sürecine işaret edebilirler.

Ters değnekler bazen yanlış başlangıçların ve sonunda mutlaka U dönüşü yapmamız gereken çıkmaz çıkmaz sokakların temsilcisi de olabilirler. Bir açılımda bütün değnekleri ters gören kişinin önünde tıkalı yollar olabilir. Bu yollara girmeden önce karşılaşabileceği olası problemleri çözmesi daha sonra yola koyulması gerekir. Kısacası ters değnekler yolların tıkanması ya da var olan doğru şekilde kullanılmaması ile ilgilidir.

Değnek kartları ters belirdiğinde bir tehlikenin varlığından ya da enerjinin doğru kanallara aktarılmadığından da haber verirler. Bu serinin kartlarını düz gören kişi belki içindeki yaratıcı enerjiyi ya da yeteneklerini kullanma imkanına ya da potansiyele sahiptir fakat kartlar ters ise bu potansiyel gizli kalmış ya da kullanılmamaktadır. Belki çok büyük projelerin üretilmesi ya da yaratıcılık sayesinde güzel şeyler yapmak mümkündür fakat enerji ya da yetenekler adeta hiç kimsenin görmeyeceği bir yerde gizlenmiş tutulmaktadır.

Ders 7: Kupalar serisi

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page