top of page

KILIÇLAR SERİSİ

kılıçlar.png

KILIÇLAR SERİSİ (ZİHİNSEL ENERJİ) – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 8)

Küçük arkananın üçüncü serisi olan kılıçlar serisinin elementi hava temsil ettiği burçlar İkizler, Kova ve Terazidir. Tüm seriler içinde en hızlı, en hareketli ve en savaşçı olanıdır. Bu seri her iki tarafı keskin ve öldürücü bir savaş aleti olan kılıçlarla resmedilmiştir. Kılıç yok edici ve öldürücü bir savaş aletidir ve başarıya giden yolda kişinin önüne çıkabilecek tüm tehlikeleri ve engelleri yok etmek için kullanılmalıdır. Somut başarılar küçük arkananın son serisi olan tılsımlarda gizlidir fakat kılıçlar tılsımlara ulaşmadan önce mutlaka ziyaret edilmeleri gereken son seri kartlarıdır.

Tılsımlar hareket, coşku, güç, hırs, cesaret ve çatışmalarla ilgilidir. Kılıç kartlarına dikkatle baktığımızda bütün kılıç kartlarında savaş ve mücadele göze çarpar. Çünkü kılıç serisi başarının oluşumunda aslında en çok çabayı sarf eden ve en büyük mücadeleyi veren seridir.

Bu seride bol bol güç kullanımı ve güçlünün güçsüzü alt etmesi tema alınmıştır. Zaten kılıç da bir şeyi güzellikle almak için kullanılan bir alet olmayıp gücümüzü göstermek için kullanacağımız bir savaş aletidir. Bir açılımda kılıç kartları ağırlıkta ise o kişinin hayatında zorluklar, kavgalar, münakaşalar ve yarışlar ağır basmaktadır. Bir açılımda bu grubun kartlarını çok gören kişi bir uğurda büyük bir savaş vermekte ve engelleri aşmak için uğraşmaktadır.

Kılıç serisi zihinsel enerjinin sembolüdür. Bu kartın ilgi alanı düşünceler, tutumlar, inançlar ve akıldır. Bir okumada kılıç kartları ağırlıkta ise kişi zihinsel mücadeleler, çatışmalar ve kararsızlıklar içinde sıkışıp kalmıştır. Elindeki gücü ve argümanı bu mücadelede kazanan olarak çıkmak için kullanmayı amaçlar. Ayrıca kişi akıl ile güç arasındaki dengeyi kurarak başarının önündeki en büyük engelleri bu seride aşabilecek güce ulaşacaktır. Kılıcın her iki tarafının keskin olması aslında bu gücün iyi-kötü olmak üzere iki taraflı kullanılabileceğini bize hatırlatır.

Bu serinin kartları genellikle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağımız ve bir yarışa gireceğimiz dönemlerde belirir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu seride genellikle kılıç önde hep bir ileri yönelme ve savaşmaya karşı aşırı motivasyon teması işlenmiştir. Bu da kişinin bir şeyi almayı çok istemesi ve onu almak için elindeki tüm öldürücü gücü kullanmaya hazır olması anlamına gelir.

Kılıç serisiyle ilgili bir diğer bilinmesi gereken ise en hızlı ve en değişken grup olduğudur. Hava elementinin etkisinden dolayı bu kartlar ani yön değiştirmelerin de işaretçisi olabilir. Hava da su elementi gibi sürekli hareket halinde olan ve yerinde durmayı sevmeyen bir elementtir. Tıpkı rüzgarın bir o yöne bir bu yöne esmesi gibi kılıç serisi kartları bir açılımda sayıca ağırlıkta ise bu kişi her an karar değiştirmeye ya da olayların değişken olmasına hazırlıklı olmalıdır.

Toprak elementinin temsilcisi tılsımlardaki istikrar kılıç serisinde asla yoktur. Çünkü toprak sabit ve yeri asla değişmeyen bir elementtir fakat hava ise soyut, elde avuçta olmayan, asla göremediğimiz, sürekli hareket halinde olan belirsiz bir elementtir. Bu yüzden somutu değil soyutu ve sadece zihinsel gerçekleri işaret ederler. Hava görülmeyen ve dokunulmayan bir element olmasına rağmen oldukça güçlü bir elementtir.

 

Kılıçlar Serisi Kişilik Özellikleri:

 

Küçük arkanananın en savaşçı serisi kılıçlar serisidir. Bu yüzden bu serinin temsil ettiği kişiler hırslı, savaşçı, tuttuğunu koparan ve engelleri aşmayı bilen kişilerdir. Hava da su elementi gibi sürekli hareket halinde olan ve yerinde durmayı sevmeyen bir elementtir. Bu yüzden bu serinin temsil ettiği kişiler gezmeyi, hareket etmeyi seven, yerlerinde duramayan, hareketli ve özgürlüklerine düşkün bireylerdir. Bu element aniden gelir, aniden gider. Bu yüzden temsil ettiği kişiler hayatımıza aniden giren ya da aniden çıkan kimseler de olabilir. Ayrıca kararsız ve bir o yöne bir bu yöne hareket eden sürekli karar değiştiren, uzun vadeli planlar yapamayan kimselerdir. Sürekli aynı yerde duramamak gibi bir sorunları olduğundan çok sık iş değiştirebilirler. Yeri geldiğinde unutkan olabilirler hatta verdikleri sözü bile unutabilirler.

 

Kılıçlar Serisi Ters:

 

Düz kılıçlar hareket, coşku, güç, hırs, cesaret ve çatışmalarla ilgilidir fakat bu serinin kartları ters belirdiğinde yapıcı değil yıkıcı çatışmaların altını çizerler. Hiçbir kazananın olmadığı gereksiz savaşlar ve yıpranmalar, gereksiz öfke, yüksek ego, şefkat eksikliği, haksızlıklar, haksız rekabetler ve gücün kötüye kullanımı gibi konulara değinirler. Kılıçlar ters ya da düz belirdiğinde ortada bir güç ve bu gücü kullanan mutlaka vardır fakat bu güç iyi işler için kullanılmamaktadır. Her zamanki gibi kazanan ve kaybeden bulunmaktadır fakat bu serinin kartları ters belirmiş ise bu rekabette haksız güç kullanımı olması olasılığı oldukça yüksektir.

 

Kılıçlar oldukça hareketli ve sürekli yön değiştiren kartlardır. Ters belirdiklerinde sağlıksız bir yönsüzlüğün altını çizebilirler. Uzun vadeli planlar yapmadan yaşamak ve bir yöne doğru ilerlemektense rüzgar nereye götürürse oraya gitmek bu kartlar ters belirdiğinde sıkça belirtilir. Kişi belki vaktini bir şey için harcamakta ve mücadele vermekte fakat karşılığında hiçbir şey elde etmemektedir. Bazen ters kılıçlar takıntıların ve bir hırsa kapılıp gitmenin de habercisi olabilirler. Kişi kendisine hiçbir faydası olmayacak bir şeyi başarmayı kafasına takmış onun peşinde gidiyor olabilir. Burada yine zihinsel enerjinin kullanılması söz konusudur fakat verim alınamamaktadır.

 

Kılıçlar iki taraflıdır ve bu kartlar aslında gücün hem iyiye hem de kötüye kullanılabileceğinin hatırlatıcısıdırlar. Kartta ortaya çıkan bu güç kontrol altında tutulması gereken bir güçtür ve kişi elindeki bu gücü dengelemeye çalışmalıdır. Ters kılıç kartları ise bu gücün kontrolsüzce kullanıldığını bize hatırlatır. Kılıç aslında yok edici ve öldürücü bir savaş aletidir. Bu güç sadece kötülükleri ve engelleri yok etmek için kullanılmalıdır. Bu gücü zalimce ve gereksizce yok etmek amaçlı kullanmak kişiye bir fayda sağlamaz.

Ders 9: Tılsımlar serisi

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page