top of page

Kılıç Üçlüsü

Acıyı derinde hissetmek

Sayısal Değeri:  3

Elementi:  Hava

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • Acı

 • Keder

 • İhanet

 • Kalp acısı

 • Aşk üçgeni

 • Yaralanmak

 • Kalp kırılması

 • Üzücü bir haber

 • Bıçak altına yatmak

 • 3 kişiyi ilgilendiren kötü bir haber

 • Aşk ile ilgili çözülemeyen bir mesele

 

Ters:

 • Şiddet

 • İyileşme

 • Yalnızlık

 • Yaraların iyileşmesi

 • Ortamın sakinleşmesi

 • Eski bir aşkı unutamamak

 • Fırtınanın dinmeye başlaması

 • Sorunun hallolmaya başlaması

 • 3 kişiyi ilgilendiren bir sorunun çözülmesi

 • Aşk ile ilgili bir meselenin açıklığa kavuşması

 

Getirdiği mesajlar:

 

Düz:

 • Bu da geçer

 • Aşk üçgeni olabilir

 • İnkar etmekten vazgeç

 • Tek ihtiyacın olan sabır

 • Zaman her şeyin ilacıdır

 • Daha kötüsü de olabilirdi

 • Durumu olduğu gibi kabullen

 • Kendini bir an önce toparlamalısın

 • Sen yine de bu kadar karamsar olma

 • Haneden birinin ameliyat olması olası

 • Yaraların ne kadar derin de olsa iyileşecek

 

Ters:

 • Fırtına diniyor

 • Gerçeği kabullen

 • Ailevi sorunlar çözülecek

 • İçinde kalanları ona dökmelisin

 • Yaraların iyileşmeye başlayacak

 • Aşk hayatındaki meseleler açıklığa kavuşacak

 • Ameliyattan çıkan kişinin durumu iyiye gidecek

 • Hamle yapmak için ortamın sakinleşmesini bekle

 • İlişkiye negatif etki yapan üçüncü kişi uzaklaşacak

 • 3 kişiyi ilgilendiren o sorunda çözüme yaklaşıyorsun

Kılıç Üçlüsü Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

 

Düz:

 

Üzgün, kederli, depresyonda, gözleri yaşlı, aşk üçgeninin tam ortasında, aşk acısı çeken, ameliyattan yeni çıkmış, yasta, yaraları iyileşmemiş, hala canı yanan, ihanete uğramış, kalbi kırık, üzücü bir haberin şokunu hala atamamış, duygusal hayatında fırtınalar kopan, eski aşkını unutamayan, kalbi yaralı, ayrılığın şokunu atlatamamış, 3 dertle uğraşan, kendisini derinden yaralayan 3 kişiyi ilgilendiren bir sorunla uğraşan, bir sayfanın kapandığını kabul edemeyen, duygularını içine atmış, sevdiğinden ayrı, aşkta kaybetmiş, içinde kalan duyguları sevdiğine söyleyememiş, ruhsal anlamda bunalımda.

 

Ters:

 

İyileşmiş, rahat, yalnız, acısı dinmiş, durumu iyi, sorunlarını halletmiş, her şeyi geride bırakmış, içindeki fırtınayı dindirmiş, sevgilisiyle barışmış, psikologla konuşup rahatlamış, kafası rahat, aklındaki soru işaretleri çıkmış, depresyondan nihayet çıkmış, yaraları iyileşmiş, aşk üçgeninden çıkmış, aşk acısını atlatmış, maruz kaldığı şiddetten kurtulmuş, şoku atlatmış, ameliyat yaraları iyileşmeye başlamış, eski sevgiliyi aklından çıkarmış, duygusal hayatındaki sorunları halletmiş, gözlerinin yaşı dinmiş, bir sayfayı artık kapatmış.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Coffee with Macaroons

Kılıç Üçlüsü Anlamı:

Kılıç üçlüsü kartında şimşekler çakan yağmurlu bir havada kırmızı renkli bir kalbin içine üç kılıç saplanmış ve gökyüzünde karanlık ve yağmurlu bir hava hakimdir. Keskin kılıçlar kalbi delip geçmişler ve sanki içeride kesişerek bir birileri ile temas etmiş gibi durmaktadırlar. Kalp adeta tek başına bu kılıçlar tarafından havada asılı kalmış gibi durmaktadır. Yağmur göz yaşını kılıçlar ise mantık ve zihinsel güçlerin aslında bedene ve fiziksel aleme etki edecek ve zarar verecek kadar güçlü olduğunu gösterir. Duygu ve sevginin temsilcisi kart bu gizli güçlerden olumsuz etkilenerek yaralanmıştır.

Kılıç Üçlüsü kalp acısıyla ilgili bir karttır. Gökyüzünden yani fiziksel olmayan bilinçaltı aleminden gelen bu üç kılıç zeka, düşünce ve duyguların temsilcidir. Tüm bu etkiler bilinçaltından gelerek kişiye fiziksel alemde ve bedende acı ve zarar vermişlerdir. Bu kartı gören kişi kalbinden yaralanmış ve hayal kırıklığına uğramış bir kişidir. Kalp insan vücudunda merkez organdır ve bu yüzden aslında bizi derinden etkileyen bu üzücü olay hayatımızın tam merkezinde gerçekleşen ve hiçbir şekilde kendimizi soyutlayamadığımız ve kurtaramadığımız bir olaydır. Kalp adeta bu üç kılıç tarafından dengeli bir şekilde havada asılı ve esir gibi tutulmaktadır. Kartı gören kişi yaşadığı durumun resmen esiri olmuştur.

Kılıç Üçlüsüne göre acı, hüzün ve keder hayat yolculuğunda zorunlu olarak karşılaşmamız gereken duygulardır. Er ya da geç herkes bu duyguları hayatın bir aşamasında hissedecektir. Kartı gören kişi için bu duyguları yaşama zamanıdır. Kişiyi derinden yaralayan ve fiziksel alemde zarar veren bazı olaylar yaşanmaktadır. Fakat asla unutulmaması gerekir ki her yara zamanla iyileşir ve Kılıç Üçlüsü bu iyileşme sürecinin varmasını beklemeye davet eder. Acılar ve yaralar hala tazedir ve iyileşme sürecine varmak için zaman gerekir.

Kılıç Üçlüsü aynı zamanda hayatımızdan çıkarmamız gereken duygu ve düşünce kalıplarına dikkat çeker. Kalbin iyileşmesi için 3 kılıcın yavaş ve sakin bir biçimde kalpten çıkarılması ve yaraların iyileşmesinin beklenmesi gerekir. Bu duygularla ve düşünce kalıplarıyla vedalaşmadan hayatımızın merkezinde yani kalbimizde hissettiğimiz acı asla geçmeyecektir. Bazen bir sorunun çözümü sadece düşünce kalıplarının değiştirilmesiyle gelecektir. Bize faydası olmayan ve fiziksel hayatımızı olumsuz etkileyen düşünce kalıplarıyla vedalaşma vakti Kılıç Üçlüsü belirdiğinde gelmiştir. Hayatının değişmesini isteyen kişi işe düşünce kalıplarını değiştirerek başlamalıdır.

Kılıç Üçlüsünde kişinin hayatını zehirleyen ve kişiye acı veren 3 temel öğe bulunmaktadır. 3 kılıcın her biri bu öğelerden birine denktir. Her ne kadar bu üç temel öğe bazen 3 farklı düşünce kalıbı olsa da bazen 3 farklı kişi de olabilir. Kartı gören kişi hayatının merkezinde kendisine olumsuz etkide bulunan bu 3 temel öğenin ne olduğunu bularak onları bir an önce hayatından çıkarıp atmalıdır. Kötü arkadaşlar ve faydasız uğraşlar kişinin hayatını olumsuz etkiliyorsa bu arkadaşlıklara ve faydasız uğraşlara veda edilmelidir. Havada asılı ve çaresiz duran kalbin o hale gelmesine bu üç temel öğe sebep olmuştur ve kişi bu gerçeğin bir an önce farkına varmalıdır.

Kılıç Üçlüsünün Temsil Ettiği Kişi:

Kılıç Üçlüsünün temsil ettiği kişi gözü yaşlı ve hayatının merkezinde sorunlarıyla uğraşan bir bireydir. Bu kişi büyük bir ihtimalle depresyonda ya da bilinçaltının karanlığında hapsolmuştur. Bazen bu kart aşk üçgeninin ortasında kalmış ya da duygusal hayatında sorunları olan bir kişiyi de temsil edebilir. Bu kişinin hayatını zehir eden 3 sorun ya da 3 kişi bulunmaktadır. Bu 3 öğe ortadan kalkmadan kişi içinde bulunduğu duruma çözüm üretemeyecektir.

 

Bu kartın temsil ettiği kişi aynı zamanda duygusal hayatı sorunlu ve kalbi yaralı bir bireydir. Aşk acısı çeken ya da ayrılığın acısını üzerinden atamamış bir kişi olma ihtimali de oldukça yüksektir. Bu kişi aşk üçgeninde aralanmış ve acı çekmektedir. Kılıç Üçlüsü ayrıca duygusal aleminde 3 farklı acı yaşayan da d 3 kişiyi ilgilendiren bir durumda ayatta kalmaya çalışan bir bireyin temsilcisi olabilir. Bu kişiye acı veren 3 temel öğe ya da 3 kişi vardır. Acıdan kurtulması için bu öğeleri hayatından çıkarması gerekmektedir. Kartın temsil ettiği kişi, üzgün, yaralı ve kalbi kırık bir bireydir.

 

Bu kartın ameliyat geçirmiş ya da fiziksel olarak yaralanmış bir kişiye işaret etme olasılığı da bulunmaktadır. Tıpkı gökyüzünden gelerek fiziksel aleme ve insan bedenine etki ederek kalbi delip geçen bu kılıçlar gibi kartın sahibinin de bedeninde izler ya da ameliyat yaraları bulunuyor olabilir. Kart her zaman bu durumu göstermese de bazen bilinçaltı ya da sahip olduğu zararlı düşünce kalıpları nedeniyle fiziksel aleminde ya da iş hayatında zarar görmüş bir kişiye de işaret edebilir. Kişinin gördüğü zarar 3 temel düşünce kalıbı ya da 3 farklı kişi kaynaklı olabilir.

 

Kılıç Üçlüsü ters belirdiğinde temsil ettiği kişi duygusal aleminde kaybolmuş ve inkar mekanizmasına saplanmış bir bireydir. İç dünyasında büyük sorunlar vardır ve bu kişinin hayatını derinden etkilemektedir. Kişi yaşadığı sorunlardan dolayı iş hayatına da konsantre olamaz. Bu kişi duygusal aleminde adeta hapsolmuş ve hayatının her alanını askıya almıştır. İçinde bulunduğu inkar mekanizmasından çıkmalı ve duygularıyla yüzleşmelidir.

 

Kılıç Üçlüsü Ters Anlamı:

 

Kılıç Üçlüsü ters belirdiğinde duyguların hapsolması ve bir inkar mekanizmasına saplanılmasına işarettir. İyileşme sürecinin başlaması için öncelikle acıyı kabul etmek ve ortada bir sorun olduğunu anlamak gerekir. İçinde bulunulan bu inkar mekanizmasından bir an önce çıkmak gerekiyor. Bir sorunu çözmek için öncelikle ortada bir sorun olduğunu anlayın. Bu kartı ters gören kişi gerçeklerle yüzleşmeli mantıklı ve akılcı kararlar vererek içinde bulunduğu durumdan çıkmaya çabalamalıdır.

 

Kılıç Üçlüsünde kalbe yani vücudun merkezine saplanan kılıçlar kart ters döndüğünde çıkarılması daha kolay bir pozisyona yerleşmişlerdir. Bu da bize geçmişte çözümleri mümkün olmayan problemlerin bugün çözümlerinin var olduğunu hatırlatır. Kılıcı yukarı çekerek çıkartmak aşağıdan çıkartmaktan her zaman daha zordur. Hatta zamanla bu kılıçlar kendi kendine de çıkabilir ve durumda otomatik olarak iyileşme görülebilecektir. Böyle bir durumda  her şeyi zamana bırakmak bile yeterli olacaktır. Normalde Tarot kartları ters iken olumsuz anlamlar yüklüdürler fakat Kılıç Üçlüsü istisnadır. Bir durumda iyileşme için şartların geçmiştekinden daha uygun olduğunu bize hatırlatır.

 

Kılıç Üçlüsü Aşk:

 

Aşk hanesinde beliren Kılıç Üçlüsü ilişkide hüzün ve kederin hakim olacağı bir döneme işaret eder. Karttaki yağmur aşk hayatında gözyaşının simgesidir. Bu durum bazen 3 kişiyi ilgilendiren bir durum bazen bir aşk üçgeni olabilir. Kartı gören kişi duygusal hayatında fırtınalı bir döneme girecektir. Bu kart aynı zamanda aşk hayatına dair hayatımızdan def etmemiz gereken bazı düşünce kalıpları ya da kişilerin hatırlatıcısıdır. Kalbin iyileşmesi için kalbe saplanmış 3 kılıcın çıkarılması gerektiği gibi kartı gören kişinin de duygusal hayatında iyileşme yaşaması için bilinçaltından çıkarması gereken düşünce kalıplarını bilinçaltından çıkarmalı ya da ilişkiye zarar veren kişilerin müdahalelerinin engellenmesi gerekir.

 

Kılıç Üçlüsü aynı zamanda aşk hayatında acı ve çatışmaların kartıdır. Kılıçlar kalbin içerisinde birbirine temas eder gibi durmaktadırlar ve her biri farklı yönden gelip farklı yöne uzantılıdırlar. Bu da ilişkide partnerlerin farklı bakış açısına sahip olmaları anlamına gelebilir. Fakat bir ilişkide 2 kişi vardır ama kalbe 3 kılıç saplıdır. İlişkide  3 kişinin etkisi ve 3 farklı bakış açısı söz konusu olabilir. Bu durum engellenmeden acının azalması mümkün olamaz.

 

Kılıç Üçlüsü ters döndüğünde kalp de ters döner ve kılıçlar yer çekiminin etkisiyle düşmeye başlar. Bu da aşk hayatında bizi rahatsız eden bazı durum ya da engellerin yavaş yavaş ortadan kalkacağına işaret edebilir. 3 kılıç aslında 3 kişi ya da 3 farklı düşünce kalıbının temsilcisidir. Kart ters belirdiğinde ilişkiyi  olumsuz etkileyen insanlar ya da düşünceler yavaş yavaş hayatımızı ve zihnimizi terk eder. İletişim ve uzlaşma şu anda itibaren mümkün olacaktır. Çatışan ve savaşan çiftler için bu kartın ters dönmesi ile olumlu gelişmeler yaşanır. Geçmişin ve geçmişte yapılan hataların izleri de yavaş yavaş silinecektir.

Kılıç Üçlüsü Kariyer:

 

Kariyer hanesinde beliren Kılıç Üçlüsü iş hayatında hüzünlü ve duygusal anlamda bizi etkileyen olumsuz gelişmelerin habercisidir. Kalp insan vücudunun merkezidir ve kalbe saplanan kılıçlar aslında hayatımızın merkezinde hissettiğimiz büyük acı ve hüzünlerin temsilcisidir. Her ne kadar gelişmeler iş hayatını etkiliyor olsa da kişi bu durumdan duygusal olarak da etkilenmiştir. Kılıç üçlüsünde belirtilen bu olumsuz gelişmeler bazıları için 3 kişiyi ilgilendiren ya da 3 farklı yönde ilerlemek isteyen kişilerin karasızlık çatışması ile ilgilidir. Tıpkı kalbin havada asılı kalması gibi iş hayatında da her şey şimdilik askuya alınmıştır ve sorun aşıldıktan sonra ilerleme olacaktır.

 

Kariyer hanesinde Kılıç Üçlüsü ters döndüğünde kalp de ters döner ve kılıçlar birer birer düşmeye başlayacaktır. Bu da bazı sorunların teker teker ortadan kalkması ve geciken çözümlerin iş hayatında belirmesi anlamına gelir. İyileşme süreci hızlanacak ve fikir ayrılıkları ortadan kalkacaktır. Büyük bir ihtimalle 3 kişiyi ilgilendiren ya da 3 farklı seçenek arasında bocalanan bir durumda en iyi seçenek üzerinde ortak kararın alınması bu kart ters belirdiğinde mümkündür. Ters kılıç Üçlüsü uzlaşmaların ve kara bulutların tek tek yok olacağının müjdecisidir. İş hayatındaki kavgalar ve fikir ayrılıkları ortadan kalkacaktır.

 

Kılıç Üçlüsü Para:

 

Para hanesinde beliren kılıç Üçlüsü hayatımızın maddi alanında  kara bulutların etrafımıza toplanacağını bize söyler. Parasal konularda uğursuzluklar ve şanssızlıklar bu kart belirdiğinde  aniden ortaya çıkabilir. Yukarıdan yani bilinçaltı aleminden aniden gelerek kalbe saplanan bu kılıçlar bazı düşünce kalıplarının aslında fiziksel alemimizi ve maddi hayatımızı olumsuz etkilemesi ve bize zarar vermesiyle ilgilidir. Bize zararlı düşünce kalıplarından kurtulursak hayatımızın parasal yönünde de iyileşme sağlanacaktır. Kalp insan vücudunda merkez organdır bu yüzden  bu kartta bizi derinden yaralayan bu parasal sorunlar şimdilik hayatımızın merkezi haline gelmiştir. Bir an önce çözüm için kolları sıvamak gerekir.

 

Kılıç Üçlüsü ters döndüğünde kalp de ters döner ve kılıçlar birer birer yere düşmeye başlar. Bu kart ters iken parasal sorunlar teker teker ortadan kalkacak ve iyileşme süreci başlayacaktır. Bazen bu durum kendi kendine ve her şeyi zamana bırakarak olur. Tıpkı yer çekiminin etkisiyle kılıçların yere düşmesi gibi kader de çözümü kendi elleriyle bize sunacaktır. Hiçbir şey yapmadan beklemek ve şartların olgunlaşmasını yaraların iyileşmesini izlemek bile bazen çözüme kavuşmak için yeterlidir. Kılıç Üçlüsü ters belirdiğinde parasal konulardaki fikir ayrılıkları ve çatışmalar birer birer ortadan kalkacaktır.

Yorumlar:

bottom of page