top of page

NUMEROLOJİ

Numeroloji Nedir?

Numeroloji, kainattaki matematiksel düzen ve sayıların insan kişiliği, yetenekleri, aşk hayatı, kariyeri ve kişinin hayatında karşılaşacağı olaylara etkilerinin yorumlanmasıdır. Numerolojiye göre doğduğumuz yerin koordinatları, ismimizin harflerinin sayıları, doğum tarihimizin rakamları yaşamımız boyunca gizli bir şifre gibi hayatımızı şekillendirici rol oynamaktadır.

Kainatta inanılmaz bir matematiksel düzen görülmektedir. Yediğimiz yiyeceklerin kalorik değerinden, Dünya ve Güneş sistemi çevresindeki gezegen ve yıldızlara kadar farkında olmasak da her birimiz her gün bu matematiksel düzenin ve kozmik planın bir parçası olmaktayız. Bir bebeğin doğum anı bile sayısal ve astrolojik değerlerin etkisi altındadır. Her bebek dünyaya belli bir koordinatta, belli bir zaman diliminde, belli yıldız, gezegen ve sayıların etkisi altında gelmektedir. Kişiliğimiz ve hayatımız ismimizden, sayılardan ve bu gezegenlerden aldığımız etkilerin karışımından etkilenmektedir. Bu sayısal veriler ve gezegen etkileri o bebeğin hayatında önemli ölçüde etkide bulunacaktır ve bu verilere dayanılarak bebeğin kişiliği, hayatı ve belli yaş aralıklarında karşılaşacağı olası durumlar hakkında bilgi vermek mümkündür.

 

Harfler ve sayılar oluşumun kozmik enerji kodlarıdır. Kozmik Numeroloji bu kodları anlamamızı, ölçmemizi ve yorumlamamızı ve buna bağlı olarak hayata dair atmamız gereken adımları atmamızı sağlar. Kozmik Numerolojinin özü reenkarnasyon ve tanrısal enerjinin dönüşümüdür. Reenkasnasyonun özündeki düşünce ise ruhun her hayatta hangi tecrübelerle karşılaşacağını kendisinin seçtiğidir. Bu anlayışa göre ruh yaşadığı bir hayatta tamamlayamadıklarıyla bir sonraki hayatında tekrar karşılaşacaktır. Ruh yeni bedenine sıfır hafıza ile başlar ve daha önceki hayatlarında yaşadıklarını unutur fakat öğrendikleri ve yetenekleri bilinçaltının en gizli yerlerinde saklıdır. Doğuştan yetenekli olduğumuz herşey bir önceki hayatımızda öğrendiklerimiz ve ustalaştıklarımızdır.

 

Numeroloji yer altı dünyası, bilinçaltı ve manevi dünya ile bağlantılı ilimlerdendir. Her sayı insan vücudunda bir organın, astrolojide bir gezegenin, Tarotta bir kartın yöneticisidir. Sayılar ve harflere karşılık gelen sayısal değerler esasında karşılaştığımız potansiyel gerçeklere denk gelir. Ben bu sayfada Tarotta işimize bu kadarı yarayacağı için sadece 0 ile 21 arası sayılar hakkında bilgi vereceğim fakat şunun mutlaka bilinmesi gerekmektedir ki Numeroloji çok daha derin bir ilimdir ve benim 0-21 arası vereceğim bu bilgiler Numeroloji diyarına sadece bir anahtar deliğinden bakmak kadar küçük kapsamlıdır. Bu alanda ilerlemek isteyenlerin çok çalışması gerekmektedir.

 

1 ile 9 arası tüm rakamlar ana frekans olarak kabul edilirler ve tüm sayıların özleridir. 1-9 arası her rakamın da kişilik özellikleri vardır ve insan kişiliğinde hangi sayı ağır basıyor ise bu sayının özellikleri o kişide de baskındır. Sıfır sayı olarak kabul edilmemektedir ve sadece bir boşluk ya da hiç simgesi ve etkisiz elemandır. Herhangi bir sayı rakamları toplamları 1 ile 9 arası öz sayısı bulunabilir. Tüm sayılar bu sayılardan türemektedir ve tüm sayıların babası yani Adem kabul edilen sayı 1 anne sayı ise Havva kabul edilen 2’dir. 1 Ademdir çünkü Allah önce erkeği ikinci olarak kadını yaratmıştır. Numeroloji aynı zamanda 1 ile 12 arasını insan hayatı ve yaşam süreçleri olarak kabul eder. Tıpkı duvar saatindeki 12 sayı gibi 1 ile başlayan gün nasıl 12’de son buluyorsa Numeroloji de insan hayatının başlangıcı olarak 1’i sonu olarak 12’yi kabul eder. Bu yüzden sıfır bebeğin ana rahmine düşmesinden öncesi iken 12 hayatın son sürecidir. 13 ise bir bitmiş hayatın sonrasının temsilcisi yani bazen ölümün simgesi olabilir. Bu yüzden uğursuz sayı olarak kabul edilebilir. 13’ün temsil ettiği ölüm bazen insan bedeninin ölümü değil bir şirketin iflası ya da bir sayfanın bir daha açılmamak üzere kapanmasını da simgeleyebilir.

 

Numerolojide her sayı bir yaşam enerjisini ve yaşama bakış açısını, Zodyakta bir burcu ve insan vücudunda bir organı yönetir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Sayılar ve yaşam enerjisi

 1. Yaratıcılık - Özgüven -Liderlik

 2. Denge - İşbirliği - harmoni

 3. Büyüme - Gelişme – Bolluk - Bereket

 4. İlerleme – Düzen kurulumu - Disiplin

 5. Özgürlük - Bağımsızlık – Kabuğundan çıkma

 6. Vizyon – kabul etme - Aşk - Aile - cemaat

 7. Güven - tinsellik

 8. Güçlenme - Bolluk - İlerleme

 9. Doruğa ulaşma - başarı

 10. Hediye alma, enerji yenileme

 

Sayılar, Burçlar ve organları

 1. Koç: Kafa, beyin

 2. Boğa: Boyun, boğaz

 3. İkizler: Eller, kollar, parmaklar

 4. Yengeç: Göğüs kafesi, göğüsler

 5. Aslan: Kalp, sırt

 6. Başak: Sindirim sistemi, sinir sistemi

 7. Terazi: Böbrekleri bel bölgesi

 8. Akrep: Cinsel organ

 9. Yay: Üst bacaklar

 10. Oğlak: Dizler, dirsekler

 11. Kova: Alt bacaklar, baldırlar

 12. Balık: Ayaklar

 ​

Numerolojide 0

 

Esasında sayı olarak kabul edilmeyen sıfır varlığın özü ve tabiattaki her şeyin oluşumdan önceki evresinin simgesidir. Eski Hint uygarlıklarına göre kainatın rahmidir. Sonsuzluk döngüsünün ve atomun simgesidir. Kendisiyle çarpılan sayıyı da yok edicidir ve numerolojik olarak bir değeri yoktur. Yokluğun ve yaradılıştan öncesi evrenin yani Big-Bang öncesinin temsilcisidir. Sayısal  değeri olmadığı için insan kişiliğinde etkisi yoktur. Bilgi ve maddenin oluşumundan önceki süreçtir. 0 ağırlıksız, henüz şekil almamış, hiçbir enerji ile yüklü olmayan, saf ve yönsüz sayıdır, fakat en büyük potansiyeldir. Her ne kadar yönsüz bir sayı da olsa aynı zamanda tüm olasılıkların, tüm yönlerin ve sonsuzluğun simgesidir.

0 ruh ve ruhlar aleminin sayısıdır. Sonunda sıfır olan her sayı ruhlar alemi ve yeraltı dünyasıyla bağlantılıdır. Sonunda sıfır olan her sayıda ruhsal enerji vardır. İçinde sıfır olan her sayıda da kişinin ruhuyla ilgili bilgi vardır. Sıfır aynı zamanda ruhun bedene giriş öncesi evreyi ve ruhlar alemini de işaret eder ve bu yüzden ufukta bir hamilelik olduğunun habercisi olabilir. Bazen büyük bir olayın arifesi ya da fırtınadan önceki sessizliktir, bazense büyük bir fikrin aklımızda belireceğine delalettir. Sıfırın temsil ettiği tek Tarot kartı Deli kartıdır, Pluto gezegeni ve Akrep burcunun etkisi altındadır. Sıfır bir sayının soluna geldiği zaman etkisiz elemandır, sağında iken ise o sayının değerini 10 kat arttırır. Bu yüzdendir ki Tarotta sıfır sayısıyla temsil edilen tek kart olan Deli kartı Joker kartıdır ve hangi kartın sağında ya da solunda yer aldığı dikkate alınarak yorum yapılmalıdır.

 

Sıfır var olan potansiyelin habercisidir. Fakat potansiyelin başarıya dönüşmesi için ilk enerjiye yani 1'e ihtiyacı vardır. Sıfır henüz başla butonuna bile basılmamış hatta olacağından haberdar olunmayan tüm durumların göstergesidir. Kısacası sıfır hiçbirşeydir ve kimi zaman henüz ufukta bile görülmeyen bir başarı da olabilir. Sıfır hayatımızın bir alanında belirmiş ise bu alanda sahip olmadığımız ya da güçsüz olduğumuz bir şeylerin hatırlatıcısıdır. Hayatımızın o alanında yer alan bir boşluğa işaret eder. Sıfır finans ile ilgili sorularda karşımıza çıktığında bazen maddi kayıp ya da elde olanların tükenmesine işaret edebilir.

 

Sıfır kısacası bize "şu anda görünürde bir şey yok ama her an her şey olabilir" diyen sayıdır. Sağı solu kollamamızı ve her an olabileceklere hazırlıklı olmamızı tavsiye edicidir. Aynı zamanda sonsuz hayal gücüne sahip olduğumuzu ve bazen hayal gücümüzle yok olan şeylerin aslında yoktan var edilebileceğini de bize hatırlatır. Kainattaki her oluşum, her gezegen, her cisim hatta her canlı sıfır yani rahim aşamasından geçerek oluşmuşlardır. Çevremize baktığımızda gördüğümüz tüm icatlar, dev ve başarılı şirketler, tüm projeler oluşumlarında mutlaka sıfır aşamasından geçmiş ve biri tarafından yaratılmışlardır. İçinde bulunduğumuz evren bile sıfır aşamasından sonra oluşmuştur.

Numerolojide 1

 

1 sayısının elementi ateş, temsil ettiği Tarot kartı Büyücüdür. Bu sayı numerolojide büyük bir öneme sahiptir, bütün sayıların öncüsü, başlatıcısı ve hareketlendiricisidir. Bir sayısı Güneş tarafından yönetilir ve Koç burcu onun etkisi altındadır. Kainattaki herşey bu sayıyla başlamıştır ve bu sayı bütün oluşumların babasıdır. Bu sayının insan kişiliğindeki etkileri girişimcilik, öncülük ve yaratıcılıktır. Bu sayının etkisi altında kalan insanlarda fazla halsizlik problemi olmaz, hep çalışkan ve hep enerjiktirler.

 

1 aynı zamanda ilk insan Hz. Adem’in simgesidir. Çünkü Allah önce erkeği sonra kadını yaratmıştır. Bu yüzden 1 Hz. Adem iken 2 Hz. Havva’dır. Bu sayı tüm sayıların babası, öncüsü ve bir oluşum için gerekli ilk enerjinin simgesidir. Lider sayıdır ve kendinden sonra gelenlere yol göstericidir. 1 sayısında öyle bir başlatıcı enerji yüklüdür ki bu enerjiyi insan beyninin idrak etmesi bile mümkün değildir. 1 Zaten hareket etmekte olan bir sayı değildir, ilk harekete yol açıcıdır. Sayılar içinde enerjisi en yüksek olan bu sayı aynı zamanda yeni açılmış sayfaların göstergesidir. Bir sayısının negatif özellikleri ise egoizm ve ihtiras olarak karşımıza çıkar. Bu sayı tek sayılardan olduğu için diğer özelliklerinden biri de yalnızlık ve grup çalışmasından hoşlanmamaktır, bazen insan kişiliğinde asosyallik olarak belirebilir.

 

Numerolojide 1 aynı zamanda bir devri daimin başlangıç noktası iken 12 bitiş noktasıdır. Nasıl 12 aydan oluşan bir yıl ya da duvar saatine baktığımızda gördüğümüz 12 dilimlik saatin bir turu gibi 1 de başlayan tur 12’de son bulur. ​Her ne kadar tek basamaklı sayıların sonuncusu olan 9 da bir bitiş çizgisi olarak kabul edilse de genel olarak devri daim tamamlanma sayısı 12’dir.

 

1’in etkisi altında kalan kişiler doğuştan lider ve yaratıcı kişilerdir. Hiç kimsenin aklına gelmemiş projeleri üretirler. Girişimci ve öncüdürler fakat genellikle başladıkları işleri kendilerinden sonraki gruplara teslim ederler. Emir almayı sevmezler. Kendilerine ait çizgileri olan insanlardır, kimseye özenmez kimse gibi olmaya çalışmazlar. Hayatları hakkındaki kararları kimseye danışmadan vermeyi severler. Aniden öfkelenir fakat aniden yumuşarlar. Bazen aşırı derecede agresif olabilirler. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjiye sahiptirler, dinlenmeden de çalışabilirler. Hayatları hakkında ani kararlar verebilirler ve bu yüzden bir gün bir şeyi yarın başka bir şeyi yapmak isteyebilirler. Ani yön değişimleri yüzünden bazen kendilerini istedikleri değil istemedikleri yerde bulabilirler.

 

Numerolojide 2

 

Uyumlu ve destek verici bir sayıdır. Elementi su, gezegeni Ay Burcu Boğadır. Kadınsı ve pasiftir. 1 sayısının başlattığı süreç iki sayısında enerji kazanmak ve dengelenmek için bir durağa uğramıştır. Bazen bu sayı başlatılan süreçte önemli bir kararın verilişinin de simgesi olabilir. İki sayısı aynı zamanda bir sayısının ilk uğradığı noktadır ve bir oluşumun şekillenme sürecine girişidir. Bu sayı bir sayısı gibi girişken olmamakla beraber devamlılık sağlatıcı ve sürükleyicidir. Birle başlatılmış süreç ikiyle devam ettirilmektedir.  İki sayısı aynı zamanda Yin ve Yang uyumudur. Bir alıcı bir de vericiyi gösterir ve her iki tarafın memnun kalacağı bir alışveriş ya da kararın simgesi de olabilir ve bu karara bağlı olarak süreçteki ilerlemeye de işaret eder.  

Bu sayının karakteristik özellikleri yumuşaklık, naziklik ve barışçıl olmasıdır. Hızlı giden bir süreci yavaşlatma etkisi yapabilir. Tarottaki temsilci kartı ise Azize kartı ve Küçük Arkanadaki tüm İkili kartlardır. Bir sayısı kadar öncü ve önemli olmamasına rağmen iki sayısı bir çarkın en önemli ve olmazsa olmaz bir parçası gibidir. Bazen başarının altına imzayı atan kişiyi değil o kişinin akıl vericisi ya da en büyük yardımcısına işarettir.

 

Numerolojide 0 ana rahmi, 1 Hz. Adem 2 ise Hz. Havva’dır. Bu yüzden bu sayı kadınlığın ve dişiliğin de simgesidir. Her nasıl tüm insanlar Adem ve Havva’dan türemiş ise tüm sayılar da 1 ve 2’den türemişlerdir. 1 tüm sayıların babası 2 de anasıdır. 2 bir oluşumun şekillenme aşamasına başlangıç noktasıdır. Bebeğin ana rahmine düşüşü ve gelişim sürecinin başlamasının da simgesidir. 2 sayısı aktif değil pasiftir. Verici değil alıcıdır. 1 sayısının başlattığı süreçte uğradığı ilk sayıdır ve bu sayı bir durak niteliği taşır. 2 aynı zamanda kadınsı zerafet ve bazen partnerin simgesidir. Bu sayıyı aşk hanesinde gören kişi ideal partneriyle tanışabilir.

 

Bu sayının etkisi altında kalanlar bir olayı başlatıcı degil fakat devam ettiricidirler. Bir sayısının etkisi altında kalanların aksine emir almaktan hoşlanmamak gibi bir problemleri yoktur, bu kişiler yaratıcı değildirler fakat kendilerine verilen görevi kusursuz bitirebilirler ve bir projenin devamını getirmekte iyidirler. Tek başlarına çalışmaktan hoşlanmazlar, grup aktivitelerinde ve görevlerinde gayet iyidirler, bir organizasyon ya da çarkın en önemli parçası olarak mükemmel hizmet sunabilirler. Sosyal insanlardır ve arkadaş çevreleriyle gezip tozmaktan zevk alırlar. Negatif özellikleri cesaretsizlik ve girişken olmamaktır.. Lider olmaya pek gönüllü değillerse de bir lidere çok iyi sağ kolluk yapabilirler. Zaman zaman karanlık ya da yalnızlık korkusu yaşayabilirler. Bu sayının etkisi altında kalanlar çok iyi ve destekçi bir eş olabilirler ve partnerlerinin zor zamanlarında her zaman arkalarında yer alırlar. Bazen başarının altına imzayı atan kişiyi değil o kişinin akıl vericisi ya da en büyük yardımcısına işarettir.

Numerolojide 3

 

Birçok eski uygarlık tarafından şans sayısı olarak görülen üç sayısı büyümenin ilk aşamasına girişin temsilcisidir. Bu sayının elementi hava, burcu İkizler, yönü doğu, gezegeni Jüpiterdir. 3 üçüncü insan çocuğun simgesidir. Bu yüzden bu sayı hamilelik, üreme, sayıca artış, çoğalma, bolluk ve bereketin simgesidir. Birçok uygarlık tarafından şanslı sayı olarak nitelendirilir. Bu sayının Tarottaki karşılığı İmparatoriçe kartıdır. Başarılı ve nasipte artışın olduğu bir dönemin simgesidir.

3 hamilelik işaretidir fakat bu hamilelik her zaman bir bebeğin hamileliği değildir. Hayata yeni girecek güzel bir haber ya da fırsatın doğumunun da göstergesi olabilir. Bazen 3 tıpkı ceninin hazırlanma dönemi olan hamilelik gibi hayatımızda belirecek yeni bir fırsatın hazırlanma aşamasında olduğuna işaret eder. Dışa dönük bir sayı olan üç sayısı kaderde daralma değil bir genişleme ve ferahlama dönemine işaret eder. Bu sayının etkisinin yoğun görüldüğü zamanlarda kazanç, işlerde açılma, ferahlama ya da çözülmeyen problemlerde çözülme görmek mümkündür.

Bu sayının etkisi altında kalanlar yaratıcı, üretici ve dışa dönüktürler. Neşeli ve espirili insanlardır, gezmeyi yeni yerler ve yeni fırsatları keşfetmeyi severler, üç sayısının etkisi altında kalan kadınların doğurganlığı diğer kadınlara oranla daha fazladır. Çocukları ve kalabalık aile yaşantısını severler. Değişimden hoşlanırlar, hep aynı hayatı yaşamayı sevmezler. Yerlerinde saymazlar, daha iyi bir iş fırsatı için kötü fırsatı terk etmeye hazırdırlar, uzun süre aynı işte çalışmakta zorluk çekebilirler. Şansları hep açıktır, sürekli yeni fırsatlarla karşılaşırlar. Ofis işleri ya da kapalı mekanlarda çalışmaya uygun değildirler. Karamsar değildirler, pozitif düşünür ve pozitif hayat yaşarlar. Hayatları genelde gürültülüdür. Sanatçı ruhludurlar ayrıca üretmeyi ve çalışmayı severler. Tembel değildirler. Konuşkandırlar. İyi para kazanma konusunda başarılıdırlar fakat para harcamayı severler biriktirmeyi sevmezler bu yüzden çok iyi kazançları olsa da birikimlerinin olmaması tehlikesi vardır.

Numerolojide 4

 

4 sayısının burcu Yengeç, elementi toprak, Tarotta temsil ettiği kart İmparator kartıdır. Ateş, toprak, hava ve su elementleri bu sayıda buluşmuştur ve artık amaca gidilen yolda ihtiyaç duyulan tüm ham madde ve elementler bulunmaktadır, bozyapın eksik parçasının bulunuşunun da simgesidir. Bu sayı aynı zamanda bir oluşumun iskeletinin artık ortaya çıkışının habercisidir. Bir proje ya da akıldaki fikir artık kurulmuş işletilmeye hazırdır. Bu evrede elde edilen başarılar artık elle tutulur başarılardır. Bir düzenin kurulması ve oturtulmasının simgesidir.

 

4 sayısı erkeksi bir sayıdır ve aynı zamanda otorite ve kuralların temsilcisidir. Bir düzen ve alt yapı artık kurulmuş, düzenin nasıl işleyeceği de belirlenmiştir. Bu sayı bazen emlak alımı ya da bir şirketin kurumunun da işaretidir. Hazırlık döneminin bitişi ve bir projenin hayata geçiş evresinin başlangıç evresine giriştir ve bu yüzden bu sayının bir hamileliğin bitişi ve bebeğin dünyaya gelişine işaret etme olasılığı da bulunmaktadır.

 

4 sayısı daha somut ve yeri geldiğinde parasal başarılara da işaret edebilir. Maddi sonuçların alınması ya da dünyevi kazançlar da bu sayının yönetimi altındadır. Bundan sonraki evrede yani 5 sayısında artık sağlamlık kontrolü ve gidilecek yönün belirlenmesi evresine girilecektir.

Bu sayının etkisi altında olanlar amaçlarına yoğunlaşmış kimselerdir. Onların hayatta ulaşamayacakları bir amaç bulunmamaktadır çünkü amaçlarına ulaşmak için ihtiyaçları olan her şeye sahiptirler. Diğer insanlardan daha sağlıklı ve yapılıdırlar, hastalıkları çok çabuk def ederler. Güçlü kişiliğe sahiptirler, duygularını gizlemeyi bilirler, kolay ağlayan kişiler değildirler,  her ne kadar üzülseler de ağlayamazlar. Boş ya da fazla konuşmazlar, kendilerini övmezler, sözleri değil icraatleri konuşur. Kendilerine verilen görevi yerine getirirler. Disiplinli insanlardır, hayatı boşa yaşamazlar. Biriktirmenin ve paranın önemli olduğuna inanırlar. Paralarını genelde emlak ya da elle tutulur somut şeylere harcamayı severler.​

Numerolojide 5

 

5 sayısının gezegeni Mars, burcu Aslan, organı kalp, elementi ateş, Tarotta temsil ettiği kart Aziz’dir. 5 bağımsızlık ve idealizmin simgesidir. Kabuğundan çıkmak, eski kurulu düzeni kabul etmek yerine kendi düzenini kurmakla alakalı olayların yaşanmasına işarettir. İlk dört sayıdan bağımsız sayı olan beş sayısı değişimin hayata girişine ve kaderde iyiye giden ve büyümenin yaşanacağı bir evreye girmeye işarettir. Beş sayısı ayrışma, büyüme, çoğalma ve genişlemenin göstergesidir. İlk defa tek başına gerçekleştirilecek girişimler, yeni maceralar, gruptan ayrılarak kendi projesini oluşturma ya da kendi başının çaresine bakma bu sayının olası belirti ve anlamlarındandır. Bu sayı daha önceki sisteme çok benzeyen fakat ondan bağımsız bir sistemin kuruluşunun da habercisi olabilir.

 

4 ile kurulan düzen ve sistemin hemen akabinde yeni değişikliklerin habercisidir. Köklü değişimlerin ya da farklı bir bakış açısının temsilcisidir. Hareket halinde bir sayıdır ve eskiyi yenileyici etkisi vardır. Zaten var olan bir sistem üzerinde bazı değişikliklerin yapılması ve renove edilmesi gerektiğini savunur. Bazen 5 sayısı eski sisteme benzer fakat ondan bağımsız yeni bir sistemin kurulması ya da işleyen sisteme tamamen farklı bir bakış açısı kazanmak ile ilgilidir.

 

5 bağımsızlık ve idealizmin sayısıdır. Ayrışma, büyüme, kabuğundan çıkma ve gelişme vadeder. Aynı zamanda gruptan ayrılma ve kendi başımızın çaresine bakmayı öğreneceğimiz bir girişi simgeler. 5 riskleri seven bir sayıdır ve eskiye bazı eklemeler yaparak yepyeni bir düzen elde edebileceğimizi bize hatırlatır. Bazen bu sayı tekrarlanan bir sürecin ya da eskinin güncellenerek tekrar gündeme getirilmesiyle ilgili bize bilgi sunar.

 

5 sayısı 1 ile 9 un tam ortasındaki sayıdır ve bu yüzden bazen bize yolu yarıladığımız mesajını verir. Orta sayı olduğundan aynı zamanda bir durak sayıdır ve bir dinlenme süresi ya da tatile işaret etme olasılığı da vardır. 5 sayısına uğramak tıpkı bir kapının eşiğine gelmek gibidir. Ondan öncesi ve ondan sonrası olarak zaman ikiye bölünebilir. 5 sayısından sonra süreçte farklılaşmaların yaşanması ihtimali yüksektir. Aynı zamanda aşılması gereken bir engelin varlığından da haber verir.

Bu sayının etkisi altında kalanlar idealist, öğrenmeye hevesli, macerayı seven değişikliğe açık kimselerdir. Tek başlarına gezmeye çıkmayı severler. Onlarla ortaklık zordur. İtiraz etmeyi severler her önlerine sunulanı kabul etmezler. Cesurdurlar, risk almaktan çekinmezler. Kimseden yardım almaksızın karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelebilirler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır, özgürlüklerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Fikirlerini açıkça söylerler, fikirlerinden dolayı yargılanmayı sevmezler. Konuşkandırlar, laflarını çekinmezler ve bu yüzden bazen kırıcı olabilirler. Disiplini sevmezler, emir altına girmekten de hoşlanmazlar. Bu sayı Tarotta Aziz kartının yöneticisidir.

 

5 her zaman en ortada durandır. 5’in öncesinde 4 sayı ve sonrasında da 4 sayı bulunmaktadır. Bu yüzden odak noktası ve dengeleyici sayı olarak da kabul edilir. Bir bütünün olmazsa olmazı ve en merkezdeki parçasıdır. Ayrıca yolun yarısına geldiğimizi bize hatırlatır. İnsan vücudunda yönettiği organ kalptir. 5 sayısının yönetimi altında olanlar benmerkezci ve önce kendilerini düşünen kişilerdir. Herşeyin kendi eksenleri etrafında dönmesini isterler.

 

Numerolojide 6

 

6 sayısının yönü güney, gezegeni Venüs, burcu Başaktır. Bu sayı uyum, beraberlik, birliktelik ve kontrolün simgesidir. Aynı zamanda herşeyin yolunda olduğu, değişim sürecinin devam ettiği ve engellerin aşıldığı bir rahatlama sürecine işaret eder. 5 sayısı bizi bir kapının eşiğine getirirken 6 bu eşikten artık atladığımız ve ilk yarıyı başarıyla tamamladığımız bir zafer sürecidir. 6 sayısı iyileşme, öğrenme ve büyüme vadeder. Bu sayı aynı zamanda kendi kendine hareket eden, kimseye muhtaç olmayan, yeterince bilgiye sahip olgun bir sayıdır. Gözle görülür büyümelerin yaşanacağını müjdeler.

 

Altı sayısı 1 sayısı kadar olmasa da yüksek enerjili bir sayıdır. Girişken ve hareket etmekte olan bir sayıdır, gelişme ve ilerleme vadeder. Yıkıcı değil yapıcıdır, yıkılmış olanın tekrar inşasını teşvik edici bir sayıdır. Aynı zamanda kontrolden çıkmış bir durumun tekrar kontrol altına alınacağı sürece girişin de müjdesini beraberinde getirir. 6 sayısı kavgacı değil barışçıldır. Bir ortaklığın ya da anlaşmanın sağlanması için gerekli adımın atılmasını müjdeler. 5 ile 6 bir elmanın iki yarısı gibidir. Yan yana geldiklerinde birleşme ve tamamlanma vadeder. 6 sayısı tek başına iken sonuca bir adım daha yakınlaştırıcı olumlu bir haber ya da olayın işareti de olabilir.

 

Venüs gezegeninin etkisi altında kaldığından 6 sayısı zerafet ve romantizmin sayısıdır. Bir sürecin göze daha iyi hitap etmesi ya da güzelleştirme evresinin simgesi de olabilir. Bazen bitirilmiş bir projede son rötuşların ya da son düzenlemelerin işareti de olabilir. Sürekli daha iyiye gidiş ve yarının bugünden daha güzel olacağını vadeden bir sayıdır.

​ 

6 sayısının etkisi altında kalanlar iş hayatlarında gayet başarılılardır, verilen görevleri çok iyi yerine getirirler ve çalışkandırlar. Kibarlıkları ve zerafetleri dillere destandır. Tatlı dilleriyle yılanı deliğinden çıkarırlar ve kibarlıklarıyla büyük pazarlıklarda başarı sağlama yeteneğine sahiptirler. Oturup kalkmayı bilirler. Kötüye giden bir süreci iyiye çevirebilecek zeka kapasitesine sahiptirler ve ait oldukları organizasyonda işlemekte olan çarkın en önemli parçası olabilirler. İş hayatında dış görünüşleriyle dikkat çekebilirler. Değişimden hoşlanır ve değişimi teşvik edicilerdir. Bu sayı Tarotta Aşıklar kartının yöneticisidir.

Numerolojide 7

Neptün gezegeni tarafından yönetilen, Akrep ve Kova burçlarının tesiri altında olan 7 sayısı bilinçaltı ve altıncı hissin simgesidir. Eski uygarlıklarca da mistik bir sayı olarak nitelendirilen yedi sayısı insanın dış dünyasının iç dünyasının etkileri ve yansımasından ibaret olduğunun hatırlatıcısıdır. İnsanın yaşadığı bir sorunun kaynağının kendi içinde olduğunu ve çözümün insanın iç dünyasının derinliklerinde yattığının da hatırlatıcısıdır. Bazen bu sayı bilinmeyen ya da gizli gerçeklerin de göstergesidir, kişinin bilmediği ve arka planda dönen gizli işlerden habersiz bir hayat yaşamasına da delalet edebilir.

7 sayısı aynı zamanda bilinçaltımızda hızla işleyen bir sürecin de simgesidir. Bazen bu sayı bilinçaltında gerçekleşen iyileşme ya da olgunlaşmanın ve daha iyiye gidişin simgesidir. Bu sayı belirdiğinde hızla ilerleyen bir süreç göze çarpar fakat tüm bunlar dış dünyamızda değil iç dünyamızda cereyan etmekte ve sonuç olarak dış dünyamızı da etkilemektedir. 7 sayısı aynı zamanda bize hayatımızın patronu olduğumuzu ve değişim istiyorsak bunu öncelikle iç dünyamızda yapmamız gerektiğini hatırlatan mistik sayıdır.

 

Bu sayının etkisi altında kalanlar insanların içini okuyabilirler, tanımadıkları insanların kişilikleri ve yapacakları hakkında genelde doğru fikirler yürütürler. Tehlikeyi gelmeden önce sezerler, kendilerine zarar verebilecek insanları sezebilirler ve onlardan uzak dururlar. İyi insanla kötü insanın ayrımını ilk görüşte yapma yeteneğine sahiptirler. Gördükleri rüyalar doğru ve mesaj içeren rüyalardır. Falcılık, rüya tabirciliği ve bilinç altına yönelik işlerde başarılı ve ünlü olabilirler. Duygusal insanlardır, kolay gözyaşı dökebilirler. Asosyal ya da içlerine kapalı olabilirler, yalnızlıktan ve kendi kendileriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Bu sayı Tarotta Savaş Arabası kartının yöneticisidir.

 

Numerolojide 8

Mars ve Pluto gezegeni tarafından yönetilen ve Akrep burcunun etkisi altında olan 8 sayısı yeniden inşa etme ya da iyileştirme evresinin simgesidir. Dört sayısının tam anlamıyla iki katı olan bu sayı bir kurulumun ikinci evresi, ikinci katı ya da yeniden inşası bazen ise büyük bir reformun simgesidir. Aynı zamanda katlanarak çoğalma ve güç kazanmanın simgesidir. Yenilik ve reformların sayısıdır, yeni evrelere girişin gelişmenin ve ilerlemenin simgesidir.  Aynı zamanda bolluk ve bereket sayısıdır.

 

Astrolojide 8inci ev ölüm ve yeniden doğuşun evidir. Enerjinin geri dönüşümü ve katlanarak artışının simgesidir. 8 sayısı aynı zamanda silbaştan yaparak yepyeni bir düzenin kuruluşuna işaret edebilir. Büyüme ve artış vadeden bir sayı olan 8 ayrıca tecrübe ve özgüvenin de katlanarak artacağını işaret eder. ​Bu sayı ayrıca cinsellik ve çoğalmanın da yöneticisidir.

 

Bu sayının etkisi altında olanlar yenilikleri, sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi seven insanlardır. Çalışkandırlar ve kazanmayı ilerlemeyi severler. Paralarını emlak gibi elle tutulan şeylere harcamayı ve biriktirmeyi severler fakat bununla beraber harcamada çok aşırıya kaçabilirler. İş hayatında büyük oynamayı ve risk almayı severler. Parasal konularda şanslı insanlardır, genelde bir koyup iki almak konusunda başarılı olurlar. Kendilerine emlak mirası kalma ihtimali vardır. Bu sayı Tarotta Güç kartının yöneticisidir.

Numerolojide 9

 

Dokuzun gezegeni Mars, yönü batı, burcu Yay ve Tarotta temsil ettiği kart Ermiştir. Dokuz bir doruk noktası ya da bitiş öncesinin simgesidir. Tek basamaklı sayıların sonuncusu olan dokuz, evrenin kapısını açan bir sayıdır ve bazen başarı için yapılacak son bir hamlenin ve bu hamleden sonra kişinin hayatında belirecek büyük bir değişim ya da dönüm noktasının simgesidir. Girişken değildir fakat başarı vadeder. Girişmeseler de başarı ve nasip bu sayının etkisinden dolayı gelir ve onların kucaklarına düşer. 1 sayısının başlattığı enerjiyi kucaklayan sayı 9'dur. Dokuz, sayılar içinde en ağır olanıdır ve problem çözücüdür, soruna değil çözüme yoğunlaşır. Büyük sorunların ya da yükün son aşamasına ve bir kapanışa gelindiğinin habercisidir.

 

9 aynı zamanda 3'ün kendisiyle çarpılarak çoğalmış halidir. Bu yüzden bu sayının özünde bolluk, bereket ve sayıca artış yatar. Bu sayının etkisi altında kalan kişiler hiç parasız kalmazlar ve hiç dara düşmezler, nasipleri hep açıktır. Yay burçlarının Zodyak'taki en şanslı burç olmasının sebebi 9 sayısının ve Jüpiter'in etkisinde kalmalarıdır. Tek basamaklıların en sonuncusu olan 9 her zaman çözümün ve başarının müjdecisidir. Bazen zirveye ulaşmayı bazen zirvedeki bir zattan alınacak haberi simgeler. Sonuncu olmasından dolayı bazı kişiler için son hamle ya da son noktanın koyulacağını haber verir. Mezuniyet, bitiş çizgisi, evlilik ya da yeni başlangıçlara işaret edebilir. 9 büyük kapanıştır! En büyük, en üstteki ve en tepedekinin simgesidir. Tek basamaklıların içinde en ağır olanıdır ve 1’den 8’e tüm sayıların kişilik özellikleri ve bilgileri 9’da toplanmıştır.

Dokuzun etkisi altında kalan bireyler başarıyı tamamına getirir ya da başkasının yarım bıraktığı işi tamamlayıcı özelliklere sahiptirler. Bazen başkasının yemeye imkan bulamadığı nasibi onlar yerler. Ceza sahası oyuncusu olmak yerine golcü olmayı tercih ederler, başarılarını duyurmayı taktir almayı severler. Takım oyununda bazen başarı için en büyük katkıda bulunmadıkları halde başarıya son noktayı koyucu olma özelliklerinden taktiri ve alkışı onlar alırlar. Büyük işler başarıp ağır sorumluluklar altına girebilecek kişilerdir, özgüvenleri yüksektir. Büyük acılara katlanabilecek kadar metanetlidirler.Uzun saatler boyu çalışabilirler, yorulmak nedir bilmezler. Çok aşırı derecede zeki insanlardır, matematiksel zekaları diğer sayılara göre daha üstündür. İyi ara bulucu ya da aracı olurlar, iş bitirici ve başarıyı tetikleyicidirler. Tek basamaklılar içinde en ağırı olmasından dolayı dokuzun etkisi altında kalanlar genellikle cüsseli ya da kilo problemi yaşamaya meyilli kişilerdir. 

 ​

Numerolojide 10

 

On sayısı büyük bir sayfanın kapanışı ve açılışı arasındaki noktanın simgesidir. Bu sayının elementi ateştir ve güneşin etkisi altında kalmaktadır. On sayısı bir sayısından türeyen sayı olduğundan tıpkı onun çocuğu gibidir ve bir sayısının özelliklerini kendisinde barındırır. Tıpkı bir gibi on da bir dönüm noktası ve büyük bir başlangıçtır. Girişken bir sayıdır, ilk serinin değil ikinci serinin başlangıcına delalettir. Bir ile başlatılan sayısal düzen 10 sayısı ile ikinci aşamasına başlamıştır. Bu da şu anlama gelmektedir ki on sayısı daha önce başlatılmış olan bir şeyin devamına ya da yeni aşamasına girişine işarettir. Serinin tamamlanışını, grubun kuruluşunu ya da amaca ulaşmayı simgeler. Tabiatin dört elementinden ateş ile hava arasındaki element sınır çizgisidir.

10 sayısı çift basamaklıların ilkidir ve 1-9 arası ile temsil edilen ve bitirilmiş bir süreç sonrası yeni serinin başlangıcıdır. 10 birinci değil ikinci seridir. Bazen basamak atlamayı, terfi etmeyi, yükselmeyi ya da gelir artışına işaret eder. 9 ile ulaşılan zirve akabinde başlayan yeni süreçtir. Bitirilmiş bir serinin üstünden atılan ikinci tur, güncelleme ya da reformların yapılacağı yeni sürecin giriş noktasıdır. 

 

10 sayısında 1’in enerjisi bulunmaktadır fakat 10 asla 1 kadar enerjik ya da hızlı değildir. 10’da sıfır bulunmasından dolayı bu sayı bilinç altı ve ruhlar alemiyle de bağlantılıdır. 10’da bulunan sıfır aynı zamanda 1’i ağırlaştıran ve hızını azaltan etki yapmaktadır fakat yavaş da olsa gelişme vadeder. Bu sayı 3 gibi çoğalma ve büyüme vadeden sayıdır ve bu yüzden hamilelik, bolluk, bereket ve artışa da işaret edebilir. 9 ile bitirilmiş süreç sonrası hemen karşımıza çıkan 10 mükafat  alma zamanının da müjdecisi olabilir.

 

Bu sayının etkisi altında kalan kişiler Allah vergisi bir yetenekle hediyelendirilmişlerdir. Öncü ve lider ruhludurlar. Grup kurucu ya da büyük organizasyonların başlatıcılarıdırlar. Başarı için ihtiyaç duydukları içsel güç kendilerinde doğuştan bulunmaktadır. Bu sayının etkisi altında kalanlar eski düzeni beğenmeyen, kendi düzenini kurmak isteyen kişilerdir ya da eski düzenle ilgili büyük reformların getirilmesi gerektiğini düşünür ve bu uğurda savaş vermeye hazırdırlar. Sabırsızlık bu sayının negatif özelliğidir. Merdivenin ilk basamağına basmadan ikinci basamağına basmaya çalışabilirler. Bu sayı Tarottta Kader Çarkı kartının yöneticisidir.

Numerolojide 11

 

11 sayısı eşitlik, adalet, uyum ve beraberliğin aynı zamanda yeni bir başlangıç için yapılan ilk girişimci hamlenin simgesidir. 11 sayısının rakamlarının toplamı iki olduğu için bu sayıda iki sayısının da özellikleri hissedilmektedir. Bu sayının burcu ikizler tabiatı havadır.

 

11 Denge ve belirlenmiş yön sayısıdır. Bu sayıda kararlılık vardır ve kişi ne sağa ne sola savrulmadan hangi yöne gideceğini bilmektedir. 10 ile başlayan ikinci seride 11 planlama ve yön belirleme aşamasına girişe işaret eder. Bazen eşit bölüşme, ikiye ayrılma ya da ortak bir kararla yolların ayırılmasının da simgesi olabilir. Her ne kadar bazı Numeroloji meraklıları bu fikrime katılmayacak da olsa 11 ortaklığın son bulması ya da partnerlerin kendi yollarında ilerlemesi hatta bazen boşanma kararı simgesi olabilir. Bunun sebebi bu sayının özünde yatan sayının 2 olması ve 2’nin 1-1 olmak üzere ikiye bölünmüş olmasıdır.

 

11 sayısındaki her iki bir bazen yeni birleşmiş olan iki ruhun bazense henüz ayrılmış olan iki ruhun simgesi olabilir. Az önce belirttiğim bozulan partnerlik ya da boşanma kararının aksine bu sayı hayatın dönüm noktasına varış, hayat arkadaşı ya da ruh ikizinin kişinin hayatında bir anda belirmesi ile de yakından ilişkilidir. Bu sayının kişinin hayatında çok fazla belirmesi durumunda yukarıda belirtilen olayların yaşanma ihtimali yüksektir. Bazen 11 sayısı ortaklık ya da anlaşmazlık olan bir durumda nihayet anlaşmaya varılacağına da işaret edebilir.

 

11 sayısının ilahi adalet ve eşitlikle de yakından ilgisi vardır. Bu sayının belirdiği durumlarda yapılan iyiliklerin ödüllendirilmesi ya da kötünün cezasını bulması olasılığı da bulunmaktadır. Karma ile alakası olan bu sayı ekilenlerin mutlaka biçileceğinin de hatırlatıcısıdır ve sabırlı olmaya teşvik eder. Bu sayı Tarotta Adalet ve Denge kartlarının, aynı zamanda Tarot Küçük Arkanada bütün Prens kartlarının yöneticisidir.

 

Numerolojide 12

 

12 devir daim tamamlama sayısıdır. 360 derecelik Zodyak çemberindeki 12 burcun bir turu, 12 aydan oluşan bir yılı, bir saati, kısacası bir döngünün tamamlanma noktası ile ikinci döngünün başlama noktası arasındaki çizgiyi temsil eder. Bu sayı bir saatin tepesindeki 12 gibi 60 dakikalık turunu tamamlayıp yeni tura başlamayı ve bitiş çizgisine varmayı müjdeler. Gelişimin tamamlanışı, reenkarnasyonu ve yeniden doğuşu simgeler. Devri daimin bitiş noktasının simgesidir ve bu yüzden başarıyla kapanan bir sayfanın ardından açılacak yeni bir sayfayı müjdeler. Aynı zamanda zirveye çıkışı ve murada erişi de müjdeler. Bu sayı enerjisi düşük bir sayıdır ve bazen durgunluğa işaret edebilir. Bu sayının burcu Zodyaktaki en son burç olan Balık, işaret ettiği yön kuzeydir ve Tarotta Asılan adam kartının yönetici sayısıdır.

 

12 sayısı esasında 9 sayısıyla benzerlik göstermektedir. 9 tek basamaklıların sonuncusu olsa da 12 en zirve ve kapanış sayısıdır. Zorlu ve iniş çıkışlı da olsa bir sürecin başarıyla tamamlanmasını ve son başarı hamlesiyle amacı elde etmeyi ve tekrar zirveye tırmanışı müjdeler. Bu yüzden mezuniyet, evlilik ya da büyük bir başarının elde edilmesine işaret edebilir. Aynı zamanda fiziksel ya da somut olanın sonuna yaklaşıldığını bize söyleyen sayıdır, çünkü bu sayıdan sonraki 13 ölüm ve ruhlar alemine giriş yani fiziksel alemden çıkış sayısıdır.

 

Reenkarnasyon insan hayatını 1-12 arası süreç olarak tanımlar. Bu yüzden bu sayı fiziksel olanın son bulması, yok olması ya da elden çıkmasına da işaret edebilir. Her ne kadar en genel anlamıyla 12 başarı ve bitiş çizgisinin göstergesi de olsa bazen büyük bir yıkım ve sonun başlangıcı da olabilir. 12 bazen yok oluş sayısı olarak da yorumlanabilir. Bu yok oluş ya da bitiş kötüye yorumlanmamalıdır, çünkü hayatımıza yeni girecek olana yer açmaktır. Her nasıl bir binanın üstüne yeni bir bina dikilemiyor ise eski binanın tamamen yok edilmesi ve ortadan kaldırılması yeni binanın yapılması ve reenkarnasyon enerjisi için gereklidir. Buradaki yok oluş esasında daha yeni ve daha güzel olanın girişine yer açmaktır. 12’nin öz sayısı olan 3 de bu tamamlanma ve bitişin büyüme, artış ve yükselme vadeddiğini bize hatırlatır.

 

12 sayısı 1 (Adem) ve 2 (Havva) sayılarının yan yana gelmesi ve kadın erkek uyumunun aynı zamanda sevenlerin kavuşmasının simgesidir. Bu sayının ruh ikiziyle tanışma ve evliliğe işaret etme olasılığı da oldukça yüksektir. Yin ve Yang enerjisinin yan yana geldiği tek 2 basamaklı sayı 12 ve 21’dir. Bu yüzden bu sayılar aynı zamanda harmoni ve uyum sayılarıdır. Aynı zamanda bu birleşimden oluşacak çoğalma, üreme ve artış da bu sayının vadeddiklerindendir. 1 daha önce geldiğinden bu sayıda erkeksi enerji daha fazladır ve yönlendiren erkektir fakat 21 sayısında durum tam tersidir ve kadınsı enerji ağır basmaktadır.

Numerolojide 13

 

Bu sayı eski zamanlardan beri uğursuz sayı olarak görülmüştür. 13 sayısı bir düzine, bir yıl ve 1 saatin tamamlanmasının simgesi olan 12 sayısıyla tamamlanan bu turu (devir daim) bozan sayı olarak görülmektedir. Her ne kadar uğursuz sayı olarak görülse de numerolojiyle ilgilenen herkes bu konuda hemfikir olmamaktadır. Eski uygarlıklardan bazıları bu sayının uğursuz değil kutsal olduğuna inanmışlardır. Tarotta 13 sayısı Ölüm kartının yöneticisidir aynı zamanda 12 ile tamamlanan bir tur sonrası biten bir yaşam sonrası yeraltı dünyasına girişin sayısıdır.

 

Bu sayı aynı zamanda yeniden doğuş, eski sistemin yıkılıp yerine yenisinin hayatımıza girişini gösterir. Bu giriş bazen acı vericidir ve hazır olmadığımızda kapımızı çalabilir, bu yüzden 13 sayısı birçok uygarlık tarafından ürkütücü bulunmuştur. Bu sayı reformcu ve yenilikçidir fakat sürecin zorlu olacağını da hatırlatır. Büyük bir olayın ya da büyük bir bitişin akabindeki aynı zamanda alışma zorluğu yaşanan ve karanlık bir süreçtir. Öz sayısı 4 olan 13 aynı zamanda bu sürecin sonunda otorite ve güç kazanılacağını da müjdeler. Somutun elden çıkıp soyut olana girişin de temsilcisi olan 13 bazen fiziksel hayata dair büyük bir kayıp sonrası yeni başlangıca adapte olmak zorunda olunan süreçtir.

 

Sıfır ile 13 sayısı benzer özellikler göstermektedir. Bu yüzden her iki sayının da gezegeni Pluto burcu ise Akreptir. 0 doğum öncesi ruhlar alemi 13 ise ölüm sonrası ruhlar alemini temsil eden sayıdır. 1 ile 12 arası sayılar hala canlılığı ve devam etmekte olan süreç ya da hayatı simgeler. Fakat bu iki sayı arasındaki en önemli fark 0 henüz oluşmamış enerji ve başlatılmamış potansiyel iken 13 bitmiş ve tükenmiş enerji ve sonlandırılmış bir potansiyelin simgesidir. Kısacası 0 doğum öncesi 1(ruhlar aleminden fiziksel hayata giriş öncesi) 13 ise hayatın son bulmasından sonraki evrenin (fiziksel hayattan çıkıp ruhlar alemine girişin) temsilcisidir. Duvar saatine baktığımızda 1 ile 12 arası sayı görürüz ve akrep 12 ye geldiğinde bir saatlik tur tamamlanmaktadır,13 bu devri daimi ve dengeyi bozan sayı olduğundan bir bitiş ve bazen son bulan hayatın, bazen iflas eden bir şirketin ya da tükenmiş enerjinin simgesidir.

13 bazı kişiler için çıkmaz sokak ya da çözümsüz problemdir. Bunun sebebi bu sayının kendisinden ve 1'den başka hiçbir sayıya bölünemiyor olmasıdır. Kimi Numeroloji meraklıları bu sayının bataklığa batmak ya da büyük bir çıkmaza girmeye delalet ettiği konusunda hemfikir olmaktadırlar. 13 bitmiş ve tükenmiş enerji sonrasında bir bitiş ve bir başlangıç arasındaki boşluk sayısıdır ve tıpkı sıfır gibi bir boşluk ya da enerjinin yoksun olmasına işaret eder. 13 bazen kısırlık ya da verimsizliğe ya da bir bitiş sonrası elde avuçta hiçbir şey kalmamasına da işaret edebilir.

 

Numerolojide 14

 

14 sayısının öz sayısı 5, organı kalp ve Tarotta temsil ettiği kart Dengedir. 14 sayısı 13 ile başlatılan yeniden doğuş sürecinde yükselen ve yeni sistemin kurucu sayısıdır. Aynı zamanda yeni düzene ve yeni hayata alışma ve değişimin kabul edilerek kucaklanacağı evrenin simgesidir. Hareket halinde ve enerjik bir sayıdır ve değişimi beraberinde getirir.

 

14 sayısı Hayalleri gerçeğe dönüştüren sayıdır. Tüm 1 ile başlayan sayılar gibi bu sayıda da eril enerji ve girişimcilik görülmektedir. 1 deki girişimcilik, öncülük ve yaratıcılıkla 4 sayısının otorite ve düzen kurucu enerjisi bir araya geldiğinde 14 sayısı yepyeni bir projenin hayata geçirilebileceğini müjdeler. Organı kalp olan 14 sayısı aynı zamanda bir organizasyonun olmazsa olmaz merkez parçasının simgesidir. 4 sayısından dolayı bu sayıda ateş, toprak, hava, su elementlerinin kombinasyon enerjisi bulunmaktadır.Her ne kadar 14 sayısında 1’in enerjisi de bulunsa bu iki sayı arasındaki en büyük fark 1’in tüm sayılar içinde en yüksek enerjiye sahip olması fakat başarıyı kendinden sonraki sayılara teslim etmesi iken 14 hem başarıyı başlatan hem de başarıyı kucaklayan enerjiye sahiptir. Öz sayısının 5 olmasından dolayı değişim ve ilerleme de vadeder. Özgürlükçü bir sayıdır ve elindeki hammaddeyi kullanarak kendine özgü sistemini kurar. 14 sayısı Babil ve Mısır’da uğurlu sayı olarak kabul edilmiştir.

 

Bu sayının etkisi altında kalan bireyler sürekli hareket halinde, enerjik ve pozitiftirler. Amaçlarına odaklı olduklarından başarılı kişlerdir. Hem girişimci hem de sonuca odaklı çalışan bireyler olduklarından ellerine aldıkları işi tamamlamadan bırakmazlar. Hem kendilerine hem çevrelerindeki insanlara ilham kaynağı olurlar. Şakacı ve enerjiktirler, yerlerinde saymayı sevmezler. Sürekli yeni fikirler üretir ve bunu somut projelere dönüştürmek için en uygun bireylerdir. Lüks ve konfor severler, maddiyata ve para kazanmaya düşkünlükleri vardır.

 

Numerolojide 15

 

15 sayısının öz sayısı 6, Tarotta temsil ettiği kart Şeytandır. 1 ve 5 sayılarının kombinasyon enerjileri 15 sayısında görülmektedir. 1’in başlatıcı ve öncü enerjisi bu sayıda 5’in değişim ve reform getirici enerjisiyle birleşir. Bu sayı sürüden ayrılan koyun gibidir, eski sisteme benzer fakat sadece kendine özgü yeni bir sisteme geçişin sayısıdır. Özgürlük ve kabuğundan çıkmanın simgesi de olan 15 ayrıca kendi kendine yetebilen, kendi kararlarını verme özgürlüğü olan bir dönemin de simgesidir.

 

15 aynı zamanda sınırların ve engellerin ortadan kalktığı, hareket alanının genişlediği bir sürecin müjdecisidir. Amaca ulaşmak için ihtiyaç olunan tecrübe birikimi, özgüven ve bilgi bu sayıda bulunmaktadır. 15 önemli bir doruk noktası ve durak sayıdır. Bu sayıya varan kişi hem geçmişe hem de geleceğe bakarak kalite kontrol çalışması yapmalıdır. Geçmiş tecrübelerden faydalanarak güncelleme ya da eklemeler yapılarak ortaya yepyeni ve eskisinden bağımsız bir proje çıkarmanın da olası olduğu bir dönemin simgesidir.

 

Bu sayı aynı zamanda yenilenen enerji ve yepyeni bir bakış açısı kazanmaktan dolayı yapılacak radikal değişimlerin de habercisidir. 1 sayısıyla başlayan bir sayı olduğundan eril enerji ile yüklüdür ve kontrolün hala bi erkeğin elinde olduğunu ya da erkek egemen sürecin biraz daha devam edeceğini de hatırlatır. 15 sayısı özgürlüğe aşırı düşkün bir sayıdır ve bu yüzden kendi yönünü kendisi belirler fakat yine de 1 sayısının etkisi ve yönetimi altındadır.

 

Numerolojide 16

16 sayısının öz sayısı 7, Tarotta temsil ettiği kart Yıkılan Kuledir. 16 sayısında 1 sayısının girişimci ve öncü enerjisiyle 6 sayısının iyileştirici enerjisinin kombinasyonu görülmektedir.   Numerolojide sonu 6 ile biten tüm sayılar ikinci yarıya geçişin simgesidir. 5 ile yolun yarısına gelmek söz konusu iken 6 sayısıyla artık bu yarı geride bırakılmış ve kapı eşiğinden geçilmiştir. 15 ile başlatılan süreç sonrası ilk radikal değişim ve yıkımın gerçekleştiği dönem 16 sayısıyla ortaya çıkmaktadır. Henüz doruk noktasına varmaya vakit olsa da 16 yükselme vadeden bir sayıdır.

 

1 ile başlayan tüm sayılarda olduğu gibi bu sayıda da eril enerji görülmektedir. Her ne kadar artık gruptan kopmuş ve kendi yolunda ilerlemiş olmanın simgesi de olsa bu sayı yine 1’in etkisi altındadır. Öz sayısı 7 nin etkisinden dolayı bilinçaltı ile bağlantılı bir sayıdır. Bu yüzden kişinin hayatında yaşanan değişimlerin ve gelişmelerin esasında iç dünyasında cereyan ettiğinin de altını çizer. 16 sayısı oldukça parlak ve dikkat çekici bir sayıdır, bunun sebebi Güneş ve Venüsün enerjisinin birleşimini içermesidir. Güneş gündüzün en parlayanı iken Venüs gecenin en parlak cismidir. Bu yüzden bu sayının etkisi altında kalan kişiler zerafetleri ve güzellikleri ile herkesin dikkatini çekerler.

 

Bu sayının etkisi altında kalan bireyler hem girişimci ve özgüveni yüksek bireylerdir hem de sanat ve zerafete düşkünlükleri vardır. Onlarda kendilerine uzaktan bile baktıran ilgi çekici bir şey mutlaka bulunur. Her iki gezegen de kuru ve sıcaktır. Bu sayının etkisi altında kalan kişiler bu yüzden sıcakkanlı ve cana yakın kişilerdir, kendilerini kolay sevdirirler. Ayrıca onların bu parlak tabiatlarından dolayı hayatlarında girdikleri yarışları genellikle birincilikle bitirirler ve en az bir kez bir birincilik sonrası ödül alma olasılıkları vardır.

 

 

Numerolojide 17

17 sayısının öz sayısı 8, Tarotta temsil ettiği kart Yıldızdır. Bu sayıda 1’in girişimci ve öncülüğü ile 7’nin spiritüel enerji kombinasyonu görülmektedir. Birçok uygarlık tarafından şans sayısı olarak görülmüştür. 1 ile başlayan tüm sayılarda olduğu gibi bu sayıda da Güneşin enerjisi ve girişimcilik hakim olmaktadır. Bu sayıda aynı zamanda rakamlarının toplamı 8 olmasından dolayı Plutonun enerjisi de hissedilmektedir. Astrolojide 8. Ev ölüm ve yeniden doğuşun evidir. Bu yüzden 17 sayısının özünde enerjinin geri dönüşümü yatmaktadır.

 

17 sayısında ilk rakamının 1 olmasından dolayı Güneşin enerjisi vardır. Gayet hareketli bir sayıdır ve bir sona yaklaşmayı da müjdeler fakat halledilmesi gereken birkaç sorundan da haber verir. Durulmuş bir dönemden sonra yeniden tırmanma ve amaca ulaşmak için atılacak o son büyük hamlenin yakında olduğunu bize hatırlatır. Rakamlarının toplamından dolayı bu sayıda aynı zamanda 8 sayısının özellikleri de görülmektedir. Oğlak burcunun etkisi altında olan sekiz sayısı değişim ve reformların simgesi ve yeni bir aşamaya girişe, ilerlemeye işarettir. Bu sayı eskiden kurulmuş olan bir sistemin reformu, yeniden yapılandırılması ya da tamamen yıkılıp ikinci inşasının yapılışına işarettir. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kaderde yeni bir dönemin başlangıcının geldiğinin de göstergesidir.

 

 

Numerolojide 18

 

18 sayısının öz sayısı 9, Tarotta temsil ettiği kart Aydır. 18 sayısında 1’in girişimci ve öncü enerjisi ile 8’in reenkasnasyon ve yeniden dönüş enerjisinin kombinasyonu cereyan etmektedir. Bu yüzden 18 yenilenen enerji ve yeni başlangıçlara da işaret edebilir. Rakamları toplamı 9 olmasından dolayı aynı zamanda bir doruk noktaya ulaşıldığına da işaret eder. Ayrıca 18 sayısında Güneş ve Mars gezegenlerinin etkisi görülmektedir. Güneş girişimci, Mars ise savaşçıdır. Bu yüzden bu sayının etkisi altında kalan kişiler giriştikleri işlerde karşılarına çıkan her engeli aşmaya ve rakipleriyle savaşmaya alışkındırlar. Ayrıca Astrolojide Akrep burcunun yönetimi altında kalan 8. Ev seks ve cinsellik evidir, bu yüzden bu sayının etkisi altında kalan kişilerin hayatında cinsellik çok önemlidir.

 

18 sayısı aynı zamanda eski düzenin artık sonuna gelindiğine ve yepyeni bir düzene geçileceğine işarettir. Rakamlarının toplamı olan 9 da bu anlamı güçlendirir. Tek basamaklı sayıların sonuncusu olan 9 hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağının da habercisidir. Ayrıca bu geçiş sürecinin zor olacağı da bu sayının altını çizdiklerindendir. 18 aşılması gereken son süreçten sonrasının ferahlık olacağını ve her karanlığın ardından aydınlığın geleceğini de bize hatırlatır.

 

Numerolojide 19

 

1 ile başlayan iki basamaklı sayıların sonuncusudur ve bu yüzden bu sayıda 9 sayısının bazı özellikleri de görülür. Tıpkı 9 gibi 19 da bir bitiş öncesi tırmanılan son zirve, ulaşılan amaç ya da merdivenin çıkılmış son basamağıdır. 1den 9 a baştan sona başarıyla tamamlanan doruk noktası ve büyük bir amacın elde edildiği anın simgesidir. 1 ile başlayan tüm sayılarda olduğu gibi 19’da da eril enerji hakimdir. Tüm sayılar içinde en başarı vadeden sayı 19’dur. Bunun sebebi 1’in girişimciliği ve 9’un iş bitiriciliğinin bu sayıda bir araya gelmesidir.

 

1+9=10 olmasından dolayı bu sayıda 10 ve 1 sayısının girişimci ve öncülük enerjisi görülmektedir. Her ne kadar içeriğinde 1 ve 10 sayısının girişimci enerjisi yer alsa da 20’den bir önce olmasından dolayı bir serinin tamamlanması için ihtiyaç olunan son hamle ya da merdivenin son basamağına da işaret edebilir. 1 ile başlayan tüm sayılarda eril enerji görülürken 2 ile başlayanlarda dişil enerji baskındır. 19 bu sayıların sonuncusudur ve erkek egemen sistemin sonuna yaklaşıldığının da habercisi olabilir. Bu yüzden 19 bazen yakın gelecekte bir kadın tarafından başlatılacak yenilik ve reformlara da işaret edebilir.

 

Numerolojide 20

 

20 sayısının öz sayısı 2, Tarotta temsil ettiği kart Mahkemedir. Yepyeni bir serinin başlangıç sayılarındandır. Daha önceki düzene benzer fakat daha öncekinden bağımsız yeni bir sürece girişe işaret eder. 1 le başlayan tüm sayılarda eril 2 ile başlayanlarda ise dişil enerji hakimdir. Bu yüzden yeni girilen bu sürecin bir kadın tarafından başlatılması ya da destekleniyor olması ihtimali oldukça yüksektir. Çift sayı olmasından dolayı bazen grup çalışması ya da ortaklığın başlatılmasına işaret edebilir fakat yine de dominant enerji dişil enerjidir.

 

10 ile başlayan serinin aksine 20 ile başlayan seri daha pasiftir. Verici olmanın aksine alıcıdır ve aktif bekleyiş söz konusudur. Amaca ulaşmak için girişken tavır sergilemenin tersine amacın yaklaşmasının beklendiği bir sürece girişin simgesidir. 20 ayrıca uyumlu ve dengeli bir sayıdır. Sonunda 0 olan tüm sayılar gibi 20 sayısının da ruhlar alemi ve yeraltı dünyasıyla bağlantısı vardır. Bu sayı bilinçaltının gücünü de bize hatırlatır.

 

Bu sayının etkisi altında kalanlar bir olayı başlatıcı değil fakat devam ettiricidirler. Tek başlarına çalışmaktan hoşlanmazlar, grup aktivitelerinde ve görevlerinde gayet iyidirler, bir organizasyon ya da çarkın en önemli parçası olarak mükemmel hizmet sunabilirler. Sosyal insanlardır ve arkadaş çevreleriyle gezip tozmaktan zevk alırlar. Negatif özellikleri cesaretsizlik ve girişken olmamaktır. Lider olmaya pek gönüllü değillerse de bir lidere çok iyi sağ kolluk yapabilirler. Zaman zaman karanlık ya da yalnızlık korkusu yaşayabilirler. Bu sayının etkisi altında kalanlar çok iyi ve destekçi bir eş olabilirler ve partnerlerinin zor zamanlarında her zaman arkalarında yer alırlar. Bazen başarının altına imzayı atan kişiyi değil o kişinin akıl vericisi ya da en büyük yardımcısına işarettir.

 

Numerolojide 21

 

21 sayısının öz sayısı 3, Tarotta temsil ettiği kart Dünyadır. Bu sayı 1 (Eril) ve 2 (Dişil) sayılarının yan yana gelmesi ve kadın erkek (Yin-Yang) uyumunun simgesidir. Aynı zamanda sevenlerin kavuşması, barışması ya da uzaktakinin dönmesi ile de alakalıdır. Bu sayının ruh ikiziyle tanışma ve evliliğe işaret etme olasılığı da oldukça yüksektir. Yin ve Yang enerjisinin yan yana geldiği tek 2 basamaklı sayı 12 ve 21’dir. Bu yüzden bu sayılar aynı zamanda harmoni ve uyum sayılarıdır. Bu birleşimden oluşacak çoğalma, üreme ve artış da bu sayının vadeddiklerindendir.

 

Tarotun en büyük kapanış kartı olan Dünya kartı bu sayının etkisi altındadır ve bu yüzden 21 büyük kapanış sayısıdır. Bu sayının mezuniyet, evlilik ya da çok istediğimiz bir arzumuza kavuşmaya işaret etme olasılığı oldukça yüksektir. 12 ve 21 sayıları 1 (Eril) ve 2 (Dişil) rakamlarının yanyana belirdiği iki basamaklı sayılardan olduğu için uyum ve harmoni sayılarıdır. Fakat bu iki sayı arasındaki fark 12’nin eril 21’in dişil olmasıdır. 21 sayısında patron ve yönetici kadındır son sözü söyleyen ise erkektir. 2’nin sağında yer alan 1 kapanan bu sayfanın ardından açılacak yepyeni sayfa için ihtiyaç olunan enerjinin var olduğunu bize hatırlatır.

bottom of page