top of page

10- Kader Çarkı

Bir kavşaktasın

Sayısal Değeri:  10

Elementi:  Ateş

Astrolojik değeri: Jüpiter

Tarot fal kartı olarak anlamı için tıklayın

Temaları:

Düz:

 • Fırsat

 • Kaçınılmaz değişim

 • Şansın kapıyı çalması

 • Önemli bir karar vermek

 • Olaylar zincirine kapılmak

 • İlerlemenin devam etmesi

 • Değişimin cereyan etmesi

 • Seçeneklerle karşılaşmak

 • Yön belirlenmesi gereken bir sürece giriş

 • Durgun dönemden hareketli döneme geçiş

 • Üst otorite tarafından başlatılan değişim

Ters:

 • Şanssızlık

 • Yön arayışı

 • Kötü gidişat

 • İşlerde tıkanma

 • Seçeneklerin tükenmesi

 • Çıkış yollarının kapanması

 • İlerleme yerine geriye gidiş

 • Bir engelin hayatı alt üst etmesi

 • İlerlemenin bir engele takılması

 • İstenmeyen bir gidişata kapılmak

 

Getirdiği mesajlar:

 

DÜZ:

 • İşler tıkırında

 • Seçim zamanı

 • Şans kapıyı çalıyor

 • Önemli bir karar vermelisin

 • Geleceğin şekillenmeye başlamış

 • Değişim kaçınılmazsa uyum sağla

 • Hayatının dönüm noktasına vardın

 • Yavaş yavaş bütün taşlar yerine oturacak

 • Şu andan sonrası her şey çok farklı olacak

 • Her kapanan sayfanın ardından yeni bir sayfa açılır

 • Önündeki seçeneklerden her biri seni farklı bir yere götürecek

 

TERS:

 • Yenilikçi ol

 • Önce bir karar ver

 • Eskiye takılıp kalma

 • Şans kapıyı çalıyor kapıyı aç

 • Aşılması gereken bir engel var

 • Zararın neresinden dönersen kardır

 • Bir sil baştan yapmaya ihtiyacın var

 • Nereye gittiğini bilmeyen hiçbir yere gidemez

 • Değişime direnmek sadece hayatını zorlaştırır

 • Tıkanıklığın açılması için radikal değişimler yapmak şart

Kader Çarkı Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

 

Düz:

​Şanslı, değişken, enerjik, pozitif, değişimi kucaklamış, bekleyiş içinde, iyi bir takım oyuncusu, çarkın parçası, gezmeyi seven, yerinde durmayan, hareket halinde, bir yere giden, taşınan, yolcu, amacına odaklanmış, uyum sağlayan, iş değiştiren, mekan değiştiren, yenilikçi, yeni bir başlangıç yapan, yeni bir ilişkiye başlayan, işleri tıkırında, her şey yolunda giden, yeni mezun, önemli bir kararın arifesindeki kişi, bir sayfayı tamamen kapatmış, yeni bir sayfa açmış, yeniden doğmuş, zamanı iyi değerlendiren, büyük bir fırsatla yüz yüze, seçim yapmak üzere, değişime uyum sağlamış, değişimi kabul etmiş, her şeyi oluruna bırakmış, ayrılan, boşanan.

 

Ters:

​Tembel, gelenekçi, kararsız, yönsüz, amaçsız, eski kafalı, şanssız, ilerleyemeyen, işleri tıkalı, engele takılmış, son anda işi ertelenmiş, fırsatları kabul etmeyen, yolculuğu iptal olmuş, planları suya düşmüş, hareket etmeyi sevmeyen, yeniliklere karşı, sık iş değiştiren, babasından gördüğünü uygulayan, yerinde sayan,  enerjisi az, değişime direnen, bir fırsatı kaçırmış, eskiye bağlı, uyum sağlayamayan, sistemin bütünlüğüne zarar veren, sürüden ayrılan, takım oyunu sevmeyen, sisteme ayak uyduramayan, sorun çıkaran, yeni bir başlangıç yapamayan, geçmişi unutamayan, bir çıkmaza saplanmış.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Coffee with Macaroons

Kader Çarkı Kartının Anlamı:

Kader çarkı kartında saat yönünde dönmekte olan büyük bir çarkın üzerinde bir sfenks oturmakta ve çevresinde ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört tabiatın simgesi figürler bulunmaktadır. Bu çark zamanın ve hayatın sonsuz devri-daim döngüsünün aynı zamanda reenkarnasyonun simgesidir. Çarkın köşelerinde oturan melek, kartal, aslan ve boğa Zodyaktaki 4 burç olan Kova, Akrep, Aslan ve Boğa burçlarının simgesidir. Her bir figürün ellerinde tuttuğu kitap ise Tevrat’tır. Çark çift çizgiyle çizilmiştir ve harflerden sonra iç kısımda kalan çizgi iç dünyamızı yani manevi dünyayı temsil ederken dıştaki çizgi ise dış dünyayı ve fiziksel alemi temsil eder. Buradaki çark aslında zamanın ta kendisidir ve sadece tek yönlü olarak dönmektedir. Kartın astrolojik değeri şans ve bolluk gezegeni olan Jüpiter’dir.

Kader Çarkı Tarotun en büyük şans kartlarından biridir. Adeta Tarotta şansın kapıyı çalması olarak nitelendirilir. Bu kart hayatımızı büyük ölçüde değiştirebilecek olan bir fırsatın kapımızı çaldığına işaret edebilir. Bu kartı gören kişi çevresine iyi bakmalı ve kendisine sunulan bu fırsatı mutlaka yakalamalıdır. Çünkü Kader Çarkı şans dağıtıcısı olan Jüpiter gezegeni tarafından yönetilir ve bu kart belirdiğinde şansımızın bol olacağı bir döneme girmemiz mümkündür.

 

Kader Çarkı kartının 360 derece ile her yöne dönebilen çarkı aynı zamanda bize hayatta sonsuz seçeneğe sahip olduğumuzu ve hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsak tek yapmamız gereken hayatımızın dümenini o yöne döndürmek olduğunun da hatırlatıcısıdır. Bu yüzden bu kart belirdiğinde hayatımızın gidişatını büyük ölçüde  etkileyecek seçeneklerle karşılaşmamız mümkündür.​

Kader Çarkı aynı zamanda ilahi planın tıkır tıkır işlemesiyle ilgilidir. Bu kart belirdiğinde kader bizi bir yere götürmektedir ve bütün taşlar inanılmaz şekilde yerine oturur. Bir oluşumun şekillenmesi Kader Çarkı belirdiğinde cereyan etmektedir ve bu kartı gören kişi bu değişime direnmemelidir. Bir şeyler oluşmakta ve şekillenmektedir ve kişi kendini bu şekillenmenin ve dev çarkın bir parçası olarak bulabilir.

Kader Çarkı aynı zamanda gücümüzün yetmediği dış faktörlerin ister istemez hayatımızı etkilemesi ve bu değişimin bizim için kaçınılmaz olmasına yol açan olaylar zincirinin de simgesidir. Bazen görmesek ya da hissetmesek de daha yüksek bir otoriteden gelecek emir ya da alınacak karardan dolayı kendimizi bu değişim çarkının gönülsüz de olsa bir parçası olarak hissederiz. Yukarılardan birinin "ol" demesi ole olmaya başlayan olaylar zincirine kapılıp kendimizi bu kaçınılmaz girdaba kapılmış halde buluruz. Bu olaylar zinciri bazıları için bir sonun başlangıcı bazıları içinse istemediği bir yönde ilerleyiştir. Bu durumda yapılması gereken çarkın ilerleyişine sadece katkıda bulunmak ve değişime direnmemektir.

 

Bu kartı gören kişi hayatta ilerlemek istediği yöne gitmesini sağlayacak bir seçenekle karşılaşır ya da karşısına mutlaka o yöne gitmesini kolaylaştıracak bir fırsat çıkacaktır. Bu kart bir seçim yapılmak zorunda olunduğunun da altını çizer. Kişi hayatını etkileyecek bu seçimden sonra büyük bir yön değişimi yapacaktır. Kader Çarkındaki değişim Yıkılan Kule kartındaki kadar ürkütücü ve sevimsiz değildir. Kartı gören kişi için bu değişim daha yavaş ve adapte olması daha kolay bir değişimdir. Kişinin kapasitesini zorlamadan ve sadece kendini hayatın akışına bırakarak bile bu değişimi uyumlu bir şekilde yaşaması mümkündür.

Kader Çarkı geçmişten geleceğe kadar sürecek değişimin asla son bulmayacağını da bize hatırlatır. Evrende değişim vardır ve hep var olmaya devam edecektir, değişmeyen ve yıpranmayan hiçbir canlı ya da obje yoktur. Bu kart kapanan sayfalardan sonra mutlaka yenilerinin açılacağını ve bu devri-daimin sonsuza kadar devam edeceğini belirtir. Yaşanan acılar da dahil her şey bir gün gelecek ve geçecektir. Bu çark zamandır ve sadece tek yönde ve geleceğe doğru ilerleme göstermektedir ve çark asla durmayacaktır. Kader çarkı bize zamanın geçtiğini ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatırken bazen değişime direnmek yerine ona ayak uydurmanın gerekli olduğunu tavsiye eder.

Kader Çarkı Kartının Temsil Ettiği Kişi:

Büyük Arkananın 10 numaralı Kader Çarkının Astrolojik değeri Jüpiter, elementi ateştir. Çift basamaklı sayıların başlangıcı 10 sayısının etkisinden dolayı bu kişi bir bitiş ile bir başlangıç arasında duran bir bireydir. Bu kart bazen yeni mezun birine işaret edebileceği gibi bazen kapanmış bir sayfanın hemen akabinde hayatında yepyeni bir sayfa açmış bir bireyi de işaret ediyor olabilir. Bu kişi geçmişe kesin ve net bir sınır çizgisi çekmiş ve sadece geleceğe ve önündeki seçeneklere bakmakta olan bir bireydir. Geçmişte kalan hiçbir şeyle ilgilenmemektedir.

 

Kader Çarkının temsil ettiği kişi hareket halinde ve yerinde duramayan bir kişidir. Bu kişinin şu anda şansı açık ve hayatında her şey tıkırında ilerlemektedir. Oldukça pozitif ve yaşanan durumdan umutlu olan bu kişi bu değişimi kucaklamış ve kendini hayatın oluruna bırakmış bir kişidir. Onun için yavaş yavaş bütün taşlar yerine oturacak ve kendini eninde sonunda istediği yerde bulacaktır. Bu kişi büyük bir bekleyiş içindedir ve kendini geleceğe hazırlamaktadır.

 

Kader Çarkı aynı zamanda kaderde bir kavşağa varmış kişinin simgesidir. Bu kişi hangi yöne gideceğine henüz karar vermemiştir fakat kader ona çok büyük bir fırsat sunmuştur. Hayatının hangi yönde ilerleyişi sadece yaptığı seçimden sonra belli olacaktır. Bu kişi aynı zamanda kaderde bir yolculuk yapmanın arifesindedir. Bu yolculuk mekan değişikliği olabileceği gibi bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın kesin ve net olarak açılması olabilir. Kader Çarkının temsil ettiği kişi için bu yolculuk o kadar önemlidir ki adeta hayatının dönüm noktasıdır.

 

Kader Çarkının temsil ettiği kişi aynı zamanda bu dev çarkın ve sistemin önemli bir parçası ve olmazsa olmaz kişisidir. Büyük bir değişim ya da büyük bir oluşum cereyan etmektedir ve kartın temsil ettiği kişi de bu oluşuma büyük katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu ve patronun en sevdiği elemanlardandır.

 

Ters belirdiğinde Kader Çarkı kartının temsil ettiği kişi tembel, yerinde sayan ve amaçları uğruna hiçbir adım atmayan bir bireydir. Bu kişi amacına doğru hareket etmemektedir tam aksine amacın kendisine doğru gelmesini beklemektedir fakat bu asla olmayacaktır. Bu kişinin ihtiyacı olan şey öncelikle amacına ulaşmak için çabalaması gerektiğidir. Ters Kader Çarkının temsil ettiği kişi aynı zamanda değişime direnen, gelenekçi ve eskiye bağlı bir bireydir. Babasından öğrendiğini uygulamakta direnmektedir fakat bu yöntemler artık geçerliliğini yitirmiştir. Ters Kader Çarkının temsil ettiği birey bir organizasyonun önemli parçası olmaktansa organizasyonu tehlikeye sokan ya da ilerleyişi aksatan bir bireyin de simgesi olabilir.

Kader Çarkı Ters Anlamı:

Ters Kader Çarkı şanssızlık ve ilerlemenin durmasına işarettir. Bu kart ters iken aynı zamanda kaderde ilerleme değil gerileme ya da ilerlemenin tamamen durmuş olmasına işaret edebilir. Kimileri için hayatta istediği yöne ilerlemek yerine amacından uzaklaşacağı bir sürece girişi temsil eder. Kişi nerede durduğuna ve neyi nasıl yaptığına dair bir değerlendirme yapmalı ve hayata dair yaptığı yanlışları görmeye ayrıca kendini bu kısır döngüden bir an önce kurtarmaya çalışmalıdır.

 

Ters Kader Çarkı bazen gidişatın kötüleşmesine yol açan negatif etkilerin kaçınılmaz sonu hazırlamasına işarettir. Bazen bu kart kendimizi bu gidişatın güçlü girdabına kapılmış hissettiğimizde ve hayata yön veremeyecek kadar aciz olduğumuz zamanlarda karşımıza çıkar. Daha yüksek bir otoriteden gelen emir ya da karardan dolayı kaçınılmaz sona sürüklenmemiz ve bu çarkın zoraki parçası olmamız bu kart belirdiğinde mümkündür. Yapılması gereken değişime karşı koymak ya da direnmek yerine bu gidişata göre hareket etmek ve eğer bu son kaçınılmaz ise sonu kabullenmektir.​

Kader Çarkı Aşk Anlamı:

Aşk hanesinde Kader Çarkı ilişkide her şeyin yolunda gittiğine ve ilişkinin geleceğini etkileyecek bir karar verme zamanına yaklaşıldığını bize söyler. Bu kartı aşk hanesinde gören kişi ilişkiye dair çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilir. Kimi için bu karar evlilik kararı olabileceği gibi kimi için ilişkiye devam mı yoksa tamam mı kararı da olabilir. Şans kartlarından en büyüğü olan Kader Çarkı bu değişimin kişi için olumlu olacağının da müjdecisidir. Kader Çarkı yalnız bireyler için aniden ortaya çıkan bir partner ya da partner adayına da işaret edebilir. Bu kişiler için de yine çok önemli bir karar vermek söz konusu olabilir.

 

Bu kart aşk hanesinde ters belirdiğinde ilişkide bir kısır döngüye saplanmaya ve ilerlemenin duruşuna işaret edebilir. Bir şeyler kartı gören kişinin istediği gibi ilerlemiyor olabilir ya da bazı sorunların çözümü bu sıralarda mümkün olmayabilir. Bazen ilişkinin bir engele takılması ya da ister istemez kötü gidişatın kaçınılmaz girdabına kapılmak bu kart belirdiğinde olasıdır. Ters Kader Çarkı kaçınılmaz sona her an bir adım daha yaklaşıldığının da belirtisi olabilir ve karşımıza çıktığında tek yapmamız gereken bu olumsuz sürece direnmek yerine her şeyi oluruna bırakmaktır.

Kader Çarkı Kariyer Anlamı:

Kader Çarkı kariyer hanesinde işle ilgili hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilecek ve değiştirebilecek bir karar verme noktasına vardığımızın altını çizer. Bu kartı gören kişi için kariyer değişimi söz konusu olabileceği gibi kariyer ya da alan seçimi yapmak ya da işle ilgili çok önemli bir seçim yapmak da söz konusu olabilir. Bu seçimden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır bu yüzden çok iyi düşünmeden bu seçimin yapılmaması gerekir. Bazıları için Kader Çarkı işle ilgili bazı konularda değişimlerin cereyan edeceğinin sinyalidir. Fakat bu değişim Yıkılan Kule kartındaki gibi ürkütücü değil, daha kolay adapte olunabilecek ve daha yumuşak değişimlerdir.

 

Kader Çarkı kariyer hanesinde ters belirdiğinde işle ilgili bazı konularda tıkanma hatta kötüye gidişi tetikleyecek bazı olayların yaşanmasına işaret edebilir. Düz belirdiğinde şans kartı olan Kader Çarkı ters belirdiğinde şansın ters dönmesi ve kısır döngülere saplanmakla alakalıdır. Bu kart ters iken yanlış kararların sonuçlarının ağır olabileceğine karşı bize uyarı da verir.  Kişi işle ilgili yaptığı seçimlere çok dikkat etmelidir çünkü Kader Çarkı sadece tek yönde dönen bir çarktır ve verilen yanlış kararların telafisi olmayacaktır.

Kader Çarkı Para Anlamı:

Kader Çarkı para hanesinde gayet olumlu bir karttır. Bu kart şansın kapıyı çaldığı bir döneme girişi müjdeler. Bu kartı gören kişinin maddi gelirinde iyiye doğru değişimler görünmeye başlayabilir. Bazıları için bu kart maddi gelirimizi arttırmamıza yönelik verilecek önemli bir karar ve bu karar sonrası adapte olması kolay ve olumlu değişimlerin cereyan etmesine işarettir. Kader Çarkı kaderde olumlu ve maddi açıdan güzel haberleri alacağımız bir döneme vardığımızda karşımıza çıkar. Bu kartı gören kişi maddi konularda karşısına çıkan fırsatlara ve vereceği kararlara çok dikkat etmelidir.

 

Kader Çarkı para hanesinde ters belirdiğinde maddi konularda işlerde tıkanma ya da ilerlemenin durmasına işarettir. Bazen ilerlemenin durmasından da daha kötüsüne yani durumun daha kötüleşmesine de işaret edebilir. Kader Çarkı ters belirdiğinde bazen kendimizi bu kötü gidişatın güçlü girdabına kapılmış ve gidişatın ilerlemesini engellemeye gücümüz yetmiyor gibi hissedebiliriz. Bu durumda yapılması gereken durumu akışına bırakmak ve değişime direnmeyi bırakmaktır.

Yorumlar:

bottom of page