top of page

Büyük Arkana

major arkana.png

BÜYÜK ARKANA - TAROT

(TAROT KURSU – DERS 4)

Tarot kartları büyük arkananın 0 numaralı Deli (Joker) kartıyla başlar ve Dünya kartı ile son bulur. Büyük arkana büyük sırlar anlamına gelir ve Deli ile beraber toplam 22 karttan oluşmaktadır. Büyük arkana kartları açılımda Küçük Arkana kartlarından daha güçlü etkide bulunurlar ve sundukları bilgi daha etkili ve ağırdır. Bazı büyük arkana kartlarının etkisi o kadar büyüktür ki Küçük Arkana kartlarının anlamını hafifletebilecek ya da yok edebilecek kadar etkili olabilirler. Örneğin büyük arkanada Güneş kartı o kadar pozitif ve parlak bir karttır ki bir açılımda belirmiş ise bütün siyah renkli kartların etkisini yok edebilir ve yorum daha pozitif yapılmalıdır.

Deli kartında hiçbir bilgi ya da enerji yüklü değildir fakat bu kart 1 numaralı Büyücü kartıyla başlayarak diğer 21 büyük arkana kartını teker teker ziyaret edecek ve her karttan bilgi ve enerji alarak yoluna devam edecektir. Bu yüzden Büyük Arkana aynı zamanda "kahramanın yolculuğu" olarak da adlandırılmaktadır. Burada bahsedilen kahraman Deli’nin ta kendisidir.

0 numaralı Deli kartı büyük arkana yolculuğu sırasında her karttan bir tavsiye ve hayata dair bir gerçek öğrenir ve bu bilgiyi alarak bir sonraki karta geçer. Örneğin Delinin ilk karşılaştığı erkek figür 1 numaralı kart Büyücü kartıdır. Bu yüzden Büyücü bazen hayatımızda ilk kez karşımıza çıkan erkek olan babamızın temsilcisi olabileceği gibi bizim için milat devri kadar önemli çok büyük bir başlangıcın temsilcisi de olabilir. Bunun sebebi Deli kartının temsil ettiği 0 sayısının matematikte etkisiz eleman olmasıdır. Aslında 0 tek başına önemsizdir fakat bir sayı ile birlikte olduğunda değer kazanır.

0 sayısı ile temsil edilen Deli kartının ilk karşılaştığı Büyücü aynı zamanda eril enerjinin başlangıç noktasını temsil eder. Bu kartta erkeğin girişkenliği ve atılganlığı görülür. 1 sayısı numerolojide eril, aktif ve verici sayı iken 2 sayısı dişil, pasif ve alıcıdır. Deli yolculuğuna devam ettiğinde ikinci karşılaştığı figür bir kadındır ve aslında onun ilk karşılaştığı dişi olan annesidir. İlk kartımız Büyücü ilk kadın figür Azize kartından önce geldiği için ana rahmine girmeden öncesinin temsilcisi de olabilir. Bu yüzden Büyücü ufukta henüz belirmemiş bir hamileliği bile temsil edebilir.

Ana rahmine girmeden önce bilinçsiz ruhuyla bile olsa önce babasını tanıyan Deli ilk olarak annesi Azizeyi görmüştür. Karşılaştığı bu iki insandan sonra yolculuğuna devam ettikçe daha farklı insanlarla da karşılaşacak ve yavaş yavaş toplumsallaşmaya başlayacaktır. 4 numaralı kart İmparatora vardığında Deli aslında özgürlüğün sonsuz olmadığını ve uyması gereken kuralların var olduğunu da öğrenir. İmparator ona henüz kendisi ana rahmine bile düşmeden önce bazı kuralların ve kanunların var olduğunu ve Delinin bu kural ve kanunlara uymadığı taktirde cezalandırılabileceğini söyler.

Yolculuğuna devam eden deli bu yolculuk esnasında Şeytanla bile karşılaşacaktır. İşte Deli tam burada aslında yaşadığı dünyanın çok da masum bir yer olmadığını, kötünün ve kötülüğün de var olduğunu öğrenir. Deli çok masum başladığı bu yolculuğunda belki de burada masumiyetini kaybedecektir ya da masumiyetini teslim etmektense şeytanla ve onun yarattığı tüm kötülüklerle savaşmaya karar verir. Bu tamamen Delinin seçimine kalmıştır. Ama Deli aslında 15 numaralı şeytanla karşılaşmadan önce 5 numaralı Aziz kartında dini kuralları ve iyiyi kötüden ayırt etmeyi öğrenmişti. Belki de karşısına çıkan bu şeytan onun için sadece bir testtir.

Deli bu 21 kartı gezdiği sürece hayata dair hemen hemen her şeyi öğrenir. Hatta Ölüm kartı ona ölümün, yok olmanın ve başlayan her şeyin bir gün son bulacağının dersini veren karttır. Deli burada biriyle ya da bir şeylerle sonsuza kadar vedalaşır ve üzüntüyü yaşamak zorunda kalır. Fakat tüm bu yaşadıklarına rağmen büyük arkana serisinin son kartı Dünya kartına vararak mutlu sonu yaşayacak ve tüm zorluk ve acıları geride bırakacaktır.

Delinin büyük arkanada öğrendiği aslında bir yaşam dersidir. Bu yolculuğunda sevinç, üzüntü hatta aşk olmak üzere birçok duyguyu yaşayacaktır. Bu kartların her biri Delinin öğretmenleridir ve her karşılaştığı karttan sonra Deli o kartın enerjisini de yüklenecek ve olgunlaşacaktır. Çok acemi ve toy bir kart olan Deli kartı Dünya kartına vardığında tam anlamıyla bir insan sarrafı olmuştur ve artık neyin iyi neyin kötü olduğunu, neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini öğrenmiştir.

Büyük Arkana kartlarını ve resimleri dikkatle incelediğimizde bize semavi dinlere aykırı hiçbir şey sunmazlar. Kartların üzerinde melek, şeytan, Adem-Havva figürleri hatta kıyamet günü ve sur’a üfleyen melek İsrafil bile resmedilmiştir. Bu da aslında tarotun bir fal değil doğru ve yanlışları resmederek insanlara öğreten bir araç olarak kullanılabileceğini bize gösterir. Özellikle Büyük Arkana kartları hayata dair ders içermektedirler.

 

Büyük Arkana Kartları:

Deli

Büyücü

Azize

İmparatoriçe

İmparator

Aziz

Aşıklar

Savaş Arabası

Güç

Ermiş

Kader Çarkı

Adalet

Asılan Adam

Ölüm

Denge

Şeytan

Yıkılan Kule

Yıldız

Ay

Güneş

Mahkeme

Dünya

Ders 4: Küçük Arkana

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page