top of page

Küçük Arkana

minor arkana.png

KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU – DERS 5)

Toplam 56 karttan oluşan küçük arkananın anlamı küçük sırlardır ve bu seri tarota sonradan eklenmiştir. Küçük arkana kartları büyük arkana kartlarını tamamlayıcı ve daha detaycı anlatım içerirler. Sundukları anlam büyük arkana kartlarının anlamı kadar derin ya da geniş ölçülü değildir. Daha spesifik ve numerolojik detaylara değinirler ve yorumlanmaları daha kolaydır.

 

Tarot destesinde 4 temel gerçeklik vardır: düşünce, duygu, yaratıcılık ve maddi gerçeklik. Bu dört temel gerçekliğin her biri küçük arkananın bir serisi tarafından ele alınmaktadır. Düşünce kılıçlarla, duygu kupalarla, yaratıcılık değneklerle ve maddi gerçeklik ise tılsımlarla ortaya çıkar. Tarotu yeni öğrenen kişi hiçbir şey bilmiyor olsa bile sadece kartları bu dört gruba ayırarak okumanın hayatın hangi alanına daha çok değindiği konusunda bilgi sahibi olabilir. Bu dört seriyi bilmek ve yakından tanımak bu yüzden oldukça önemlidir.

 

Bu seriye küçük arkana denmesinin sebebi önemsiz ya da etkisiz olmaları değildir. Küçük arkana kartları esas olaya ilaveler yapan ve okumayı yönlendirici etkisi olan kartlardır. Büyük arkana kartları kadar yüksek enerji ile yüklü değildirler fakat küçük arkana kartlarının sunduğu ufak tefek ayrıntılar ve bilgiler de hayatımıza büyük etkiler yapacak nitelikte olabilir.

Burada şunu anlamak gerekmektedir: Tarotu dev bir çark olarak düşünürsek nasıl bir çarkta bir parçanın bile eksikliği o çarkın dönmesini etkiliyor ise tarotta da küçük arkana kartlarının eksik yorumlanması ya da es geçilmeleri da okumayı olumsuz etkileyebilir.

Küçük Arkananın aynı zamanda ortaçağa ait toplumsal sınıflandırılmaya yani Soylular, din adamları, tüccarlar ve işçi sınıfındaki serfleri temsil ettiğine inanılmaktadır. Değnekler köylüleri paralar soyluları ya da zenginleri temsil eder. Ayrıca bu gruplar hayatın farklı alanlarına değinerek farklı bakış açıları da sunarlar.

 

Küçük arkanada değnekler, kupalar, kılıçlar ve tılsımlar olmak üzere dört temel grup vardır. Açılımda hangi gruptan daha çok kart belirmişse yaşanan olayın duygusal, parasal ya da zihinsel olduğu buna bağlı olarak ilk bakışta tarotçu tarafından anlaşılabilir. Örneğin tılsımlar hayatın fiziksel ya da parayla ilgili yönüne daha çok ışık tutarken kupalar duygusal kartlardır. Değnekler ile Kılıçlar mücadele ve başarı için verdiğimiz savaşa ışık tutar.

 

Değneklerle başlayıp tılsımlarla biten 4 grup aslında soyuttan somuta doğru ilerlemektedir. Değnekler henüz elle tutulur olmayan zihinsel enerjinin temsilcisidir fakat tılsımlar fiziksel enerjinin temsilcidir. Yani değnekler serisinde bahsi geçen olaylar aslında kişinin sadece zihninde cereyan etmekte ve somut anlam içermemektedir fakat tılsımlardaki yaşananlar, olaylar ya da başarılar elle tutulur somut gerçeklerdir.

 

Küçük Arkana Kartlarının Gruplandırılması:

Küçük arkana kartları kendi içinde gruplara ayrılır. Değnekler, kupalar, kılıçlar ve tılsımlar olmak üzere dörde ayrılan serilerin her biri 1 ile başlar ve 10 ile son bulur. Fakat bu sayıların üstünde prensler, şövalyeler, kraliçeler ve krallar olmak üzere 4 saraylı kart oturmaktadır. Prensle başlayan saraylı kartların en tepesinde kral kartları oturmaktadır ve bu yüzden krallar zirve noktaları ve en büyük amaçları temsil ederler. Daha sonraki derslerimizde tüm bu serileri ve saraylı kartları daha açık bir şekilde anlatacağım için bu bölümde fazla ayrıntıya girmeyeceğim.

Küçük Arkanada As Kartları (birler):

Aslar her zaman yeni başlangıçların, aniden beliren ilhamın ya da büyük fırsatların temsilcisidir. Fakat küçük arkanadaki dört asın her biri hayatın farklı alanına dair bir başlangıç haberini getirir. Örneğin kupa ası duygusal bir başlangıca işaret ederken tılsım ası daha fiziksel, somut ya da parasal başlangıçların temsilcisidir. Kılıç ası hayatımızda yeni bir savaşın ve mücadelenin başladığını bize söyler. Değnek ası ise tamamen zihinsel başlangıçlara, aniden beliren ilhama ya da fikirlere işaret edebilir.

Küçük Arkanada 2-9 Arası Sayılar:

Bu sayılar yaşanan olaylardaki süreçleri temsil eder. 1 ile başlatılan süreç 2 ile şekillenmeye başlamış ve diğer sayılarla gelişim sağlanmıştır. Tek haneli sayıların en sonuncusu 9 aslında küçük arkanada zirve sayıdır ve çift hanelilerin başlangıcı olan 10 sayısından bir önceki sayıdır. Bu yüzden dokuz son engelin ve merdivenin basılması gereken son basamağının temsilcisidir. Çünkü 10 serisiyle başlatılacak olan yeni bir seridir.

Küçük Arkanada Onlular:

Tek basamaklı sayılar burada artık sona ermiş ve 10 sayısıyla iki basamaklı sayılar başlamıştır. Bu yüzden onlular ikinci seriye geçiş ve eski sisteme benzer yeni bir sistemin kurulmasının simgesidir. 10 prensten hemen önce gelir ve saraya girişin arifesinde yaşanacakları da gösterebilir. Bu yüzden onlular bir bitişten hemen sonra yapılacak yeni başlangıçların da temsilcisi olabilir. Her onlu hayatın farklı bir alanına dair bilgi sunar. Kupa onlusu duygusal tılsım onlusu ise fiziksel ya da parasal anlam içerebilir.

Ders 6: Değnekler serisi

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page