top of page

RÜYA TABİRLERİ

Rüyalarınızı sayfa sonunda yazarak yorumlanmasını bekleyebilirsiniz...

Rüya nedir? Nereden gelir?  Rüya tabiri nasıl yapılır?

Rüya, insan zihnindeki duygu, düşünce ve yaşanan olayların ve etkilerinin bilinç altı diliyle kişiye uykuda görülmesidir. Her ne kadar rüyanın bu tanımıyla ilgili ortak bir fikir bulunmamasına rağmen ortadaki tek gerçek rüyanlardaki gizemin ezelden beri insanoğlunun dikkatini çektiğidir.

Hemen hemen hepimiz en az bir hatta daha fazla kez bir rüyanın etkisinde kalmışız ve o rüyanın ne anlama geldiğini merak etmiş ve kimi zaman bir rüya tabiri sözlüğüne bakarak kimi zaman da rüya tabirinden anlayan kişilere sorarak araştırmak istemişizdir. Bu alana merak salan insanların sayısı hiç de azımsanacak kadar değildir ve bu konuda birçok kişi bu güne kadar araştırma yapmış ve teorilerini sunmuşlardır.

Rüya, esasında insanın dünyayı algılama biçiminin bir ürünüdür. Rüyalar devirden devire ve kültürden kültüre farklı yorumlanmalıdır. Bir obje ya da olayın anlamı bir kültürde farklı diğer kültürde farklı anlama gelebilir. Genelde rüyalar hayata bakış açımızın yansımasıdır ve bu bakış açısı toplumdan topluma ve aile yaşantısına gore değişmektedir. İnsanlar dünyayı çocukluklarından itibaren öğrendiklerine göre algılarlar ve bu algılama biçiminde yaşanan devrin ve toplumun da büyük etkisi bulunmaktadır.

Birçok araştırmaya göre rüyalar gündüz yaşanan olaylardan sonra bilinç altının kendi içinde yaptığı bir çeşit temizliktir. Kimi uzmana göre o gün içinde elde edilen bilgilerin  yarına yer açması için depolanması, kimine göre ise yaşanan olayların algılanma biçimi ve bilinç altında depolanmasıdır, kimi araştırmacılar ise rüyaların bilgilendirici ve uyarı verici olduğuna inanmaktadır.

Rüya nedir sorusuna tam ve kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Socrates’ten Descartes’a, Sigmund Freud’dan Carl Yung’a ve günümüz araştırmacılarından Deepak Chopra’ya kadar halen birçok araştırmacı rüyaların bazen geçmişte yaşanan olayların tekrar ziyaret edilmesi olduğunu düşünürken bazıları ise henüz yaşanmamış gelecekten ipuçları ve uyarılar olduğunu savunmaktadır. Sigmund Freud aynı zamanda rüyanın günlük duygusal yükün hafifletilmesini sağlayıcı bir çeşit savunma mekanizması olduğunu belirtmiştir. Bu savunma mekanizmasına göre içimizde bilinç altımızın derinliklerinde ittiğimiz ve bize ağır gelen duygular rüyayla gün yüzüne çıkarak bilinç altında rahatlamaya sebep olmaktadır. Rüya elbetteki korkularımızı, isteklerimizi, umutlarımızı ve diğer duygularımızı bastırıp sakladığımız bilinç altımızdan gelir. Bazen rüya sadece bu bastırılmış duyguların mecazi dille ortaya çıkması ve bazen bilinç altımızdan gelen uyarıdır. Hatta bazen bu saklanmış duygular rüyalarımızda bize birer kişi ya da obje olarak görülebilirler.

Rüya yorumculuğunda ilerledikçe şunun farkına varacaksınız ki  rüyalarını yorumlamayı öğrenen kişi kendi duygu ve düşüncelerinin, kısacası iç dünyasının daha çok farkında olmaya başlayacak ve kendini daha iyi tanımaya başlayacaktır. Rüya yorumculuğu basit bir eğlence ya da hobi değil psikolojik bir uğraşıdır.

Şunu da belirtelim ki rüyanın senaryosunu yazan rüyayı gören kişinin bilinç altıdır. Rüya yorumculuğu kişisel bir iç dünya gezisidir ve dolayısıyla rüya olaylara o kişi tarafından bakış açısıdır. Şunu asla unutmamalısınız ki rüyalar iç dünyamızın aynasıdır ve bu iç dünyayı en iyi tanıyan kişi rüyayı gören kişidir ve rüya yorumu aslında kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Hiçbir yorumcu iç dünyanızı sizin kadar iyi bilmeyecek ve yorumu sizin kadar iyi yapamayacaktır.

Uyku hakkında

 

Uyku fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim için gereklidir. Uyku esnasında fiziksel alemi geçici bir süreliğine terk ederiz ve beden kontrolümüzü kaybederek bilinçaltı düzeyine ineriz. Birçok bilim adamı uykunun vücudun dinlenmesi için gerekli olduğunu düşünse de uyku ve rüyanın sebebi ve neden vücut ve zihin için gerekli olduğu henüz tam anlamıyla kanıtlanmamıştır. Uyku vücudu dinlenmesi için tıpkı bir bilgisayarın kapalı olması gibi fiziksel aleme kapalı duruma getirip bilinç altı seviyesine indirme işini yapmaktadır.

 

Uzay seyahatleri sırasında bazı bilim adamları uykunun asıl amacının vücudu dinlendirmek olmadığı kanısına varmışlardır. Dış dünyadan uzun süre soyutlanmak ve kendini izole etmenin vücudun daha az uykuya ihtiyaç duymasına sebep olduğu gerçeğini anlamışlardır. Bir diğer deyişle insanlarla daha az iletişim kurmak ya da gün içerisinde daha az yorulmak daha az uykuya ihtiyaç duymaya yol açmıştır. Bu da uykunun vücut için neden gerekli olduğuyla ilgili farklı bir bakış açısını doğurmuştur.

 

Uykunun 4 aşaması

 

Uykuyu anlamadan önce beyni ve beyinle ilgili bazı gerçekleri biraz anlamak gerekmektedir. 20. Yüzyılın başlangıçlarında insan beyninin elektrik sinyalleri verdiği keşfedilmiştir. 1920’li yıllarda ise bilim adamları artık bu sinyalleri ölçmeye ve bilgisayar ekranında bu sinyalleri okumaya başlamışlardır. Bilim adamları tarafından anlaşılmıştır ki insan uykuya daldıkça beyin sinyallerinde 4 aşamalı olarak değişim süreçleri görülmektedir. Uykuya ne kadar derin dalınırsa insan beyninin fiziksel alemden o kadar uzaklaştığı ve bilinç düzeyinden bilinç altı düzeyine tam anlamıyla dalış yaptığı görülmüştür. Uyumak ile uyanık olmak arasındaki tek farkın aslında bilincin uyku sırasında kaybedilmesi olduğu görülmektedir. Uykuya dalma başladığı andan itibaren insan beyninin uykunun 4 aşamasından geçtiğini görülmüştür. Dördüncü seviyede kişi REM Sleep olarak adlandırılan rüya görülen evreye giriş yapar. Birçok deneyde bu seviyedeyken uyandırılan kişiler o anda rüya gördüklerini belirtmişlerdir.

Rüyaların dili:

Rüyalarımızda günlük hayatta konuştuğumuz dilden ziyade mecazi dil ve semboller dili kullanılmaktadır. Bu dile bilinç altı dili demek daha doğru olur. Rüya yorumu aslında bilinç altı dilinin bilinç diline çevrilmesinden başka birşey değildir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey rüyalarda gizli şifrelenmiş mesajların gün yüzüne çıkarılıp rüya dilinin çevrilmesidir. Rüyaların gizemli alemine dalıp bu konuda ilerlemek isteyenler bunu tıpkı yeni bir ülkeye gitmek gibi görmelidir. Nasıl farklı bir ülkede farklı bir dil konuşulmakta ve farklı kanunlar uygulanmakta ise rüyalar alemi için de aynı şey söz konusudur. Objelerin, renklerin, kişi ve olayların  anlamları görülen rüyaya göre derin anlamlar içermektedir ve rüyayı anlamak ve yorumlamak için atılması gereken ilk adım rüyaların dilini öğrenmektir.

Rüyada bazen kişilerin isimleri önemli iken bazen hangi kişilik modelini simgelediklerine bakılmalıdır. Örneğin, rüyada kral bazen babanın simgesi iken bazen patron ya da müdür simgesi olabilir. Küçük bir çocuk bir süre önce başlatılmış bir işin simgesi de olabilir ya da bazen kendi çocukluğumuzla ilgili yaşanmış bir olayı simgeleyebilir. Rüyada evimizden dışarı çıkartmaya çalıştığımız akrep, yılan ya da böcek gibi  haşeratlar özel hayatımızı rahatsız eden durumları simgeleyebilirler. Rüyaların mecazi dilini öğrendikten sonra o rüyanın verdiği mesajı anlamak mümkün olacaktır.

Rüya tabiri yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Rüyadaki cisim ve objelerin anlamı görecelidir ve herkesin bilinç altı dili kendine özeldir. Bununla beraber her objenin herkes için ortak bir anlamı olmadığı gibi rüyayı gören kişi için de her seferinde aynı anlamı yoktur. Rüyasında ak sakallı bir dede gören kişi ertesi gün bir olay yaşadıysa her ak sakallı dede gördüğünde aynı olayı yaşayacak diye bir kaide yoktur.

Rüyada bir obje ya da olayın kesin bir anlamı da yoktur. Bir kişinin yaşadığı duruma göre belli bir anlama gelen bir obje başka birinin rüyasında başka anlama gelebilir. Rüya tabiri kişiye özel yapılmalıır fakat objelerin belli tema ya da genel anlamları da olabilir. Herkesin rüya tabiri sözlüğü kendine özeldir örneğin kopek kimi için sevimli bir hayvan kimi içinse ürkütücü bir hayvandır ve herkeste aynı yorumu gerektirmez.

Rüyada bir tema yani senaryo vardır. Bununla beraber oyuncular, arka plan, mekan ve objeler bulunmaktadır. Genellikle baş rol oyuncusu rüyayı gören kişidir fakat bu illaki böyle olacak diye bir zorunluluk da yoktur. Her obje ya da kişinin rüyayı gören için mutlaka birşey ifade etmesi gerekir diye bir zorunluluk yoktur. Bazen masa sadece masadır, yaşlı amca da sadece yaşlı bir amcadır. Bol pratikle kendi bilinç altı dilimizi anlamaya başladıktan sonra hangi objenin sizin için ne ifade ettiğini anlamaya başlayacaksınız. Rüyada sadece obje anlamına yoğunlaşmak yanlış yoruma yol açabilir, şunu bilmek gereklidir ki rüyada ne görüldüğü değil görülenin nasıl görüldüğü önemlidir. Bir obje ya da cismin ezberlenmesi gereken kesin bir anlamı yoktur fakat farklı durumlara uyarlanabilecek bir teması olabilir.

Bazı rüyalar uyarı vericidir fakat bazı rüyalar sadece öylesine görülür her rüyanın mutlaka bir anlam ya da bizim için bir uyarı vermesi gerekmez. Bazen çok ihtiyacımız olan şeyler rüyamızda bize görülür. Bu bilinç altının bizi bir çeşit kandırma ve rahat uyumamızı sağlama yöntemidir. Örneğin paraya çok ihtiyacı olan bir kişinin rüyada bir çanta dolusu para bulması ya da cinsellik isteyen birisi rüyasında ilişkiye girdiğini görmesi normaldir ve bu rüyaların hepsi yorum gerektirmez. Bazen de çok sevdiğimiz ama göremediğimiz bir kişi bize rüyamızda görülür, bu tip rüyalar genelde uykuda bilinç altımızın bizi rahatlatma yöntemidir ve tabir edilmemelidirler.

Rüya Çeşitleri:

 

Gelecekten haber veren rüyalar: Bu rüyalar şu anda gittiğimiz yolların nereye vardığı konusunda bize bilgi sunarlar ve bazen uyarıcıdırlar. Henüz olmamış olanlardan haber vericileridir.

 1. Ters rüyalar: Bu rüya tipinde kişi yaşamakta olduğu durumun tam tersini görür. Bilinçaltının bir çeşit dengeleme çabası olarak görülen bu rüyalarda bir kişi örneğin çok parasız kaldığında bir çanta dolusu para bulduğunu görebilir ya da sevdiği kişiden ilgi göremeyen bir partner rüyasında sevdiğinin kendisiyle ilgilendiğini görebilir. Bu tip rüyaların yorumu yapılmaması gerekmektedir çünkü uyanıkken gerçekleşmeyen arzuların gerçekleştiğini gösteren bilinçaltı aslında kişiyi rahatlatmaya çalışmaktadır.

 2. Karşılıklı rüya: İki kişinin karşılıklı olarak birbirini rüyasında görmesidir. Bu tip rüyalarda kişilerin birbirlerine söyledikleri sözler aslında mesaj içermektedir ve dikkate alınmalıdır.

 3. Psikolojik rüyalar: Kişinin psikolojik durumunu mecazi dille yansıtan rüya çeşididir.

 4. Tekrarlanan rüyalar: Kişinin uyanıkken yaşadığı hayatta bir türlü çözemediği sorunlar ya da kurtulamadığı korkuları yansıtan rüyalardır. Örneğin rüyada sürekli düştüğünü gören kişi yüksek rütbeyi kaybederek en zemindeki pozisyona geçeceği korkusunu yaşamaktadır ya da rüyada sürekli öldüğünü gören aslında hayatında yapacağı önemli bir bitişten korkmaktadır. Kişi bu korkuyu yendiği ya da problemi çözdüğü zaman bu rüyaları da görmeyi bırakacaktır.

 5. Telepatik rüya: Bir başka kişinin yaşadığı hayat hakkında bilgi sunan rüyalardır. Örneğin bir arkadaşınızın rüyada bir şeyle uğraştığını görmeniz aslında o kişinin gerçekten de bir şeyle uğraştığı anlamına gelebilir. O kişinin yaşadığı hayat telepati yoluyla başkasına görülebilir. Telepatik rüya aslında iki kişinin zihni aracılığıyla birbiriyle bağlantı kurmasıdır.

 

Rüya yorumlamada benim top-10 en önemli unsur ve bu unsurlara bakılarak rüyanın yorumlanması işinizi kolaylaştıracaktır:

 

Bu 10 unsur:

 1. Rüyanın senaryosu

 2. Mekan

 3. Başlangıç noktası

 4. Gidiş yönü

 5. Arka plan

 6. Oyuncular – karakterler

 7. Cansız objeler - hayvanlar

 8. Rüyada konuşulanlar, cümleler, kelimeler, duyulan sayılar vs.

 9. Yaşanan olaylar

 10. Bitiş noktası

Rüyanın senaryosu

Rüyanın senaryosu rüyada bakılması gereken en önemli unsurdur çünkü senaryonun yazarı rüyayı gören kişinin bilinç altıdır ve bu senaryo aslında kişinin yaşadığı olaylarla bağlantılı yazılır. Rüyanın senaryosu yukarıda saydığım 10 unsurun hepsini içinde zaten barındırır ve rüya yorumunda senaryoya bir bütün olarak bakılmalıdır. Senaryo içindeki her ufak ayrıntı, obje, kişi ve ayrıntı mutlaka iyi analiz edilmelidir.

Rüya yorumunda hatayı en aza indirgemek için yapılması gereken rüya görülür görülmez en ince ayrıntısına kadar not almaktır çünkü zaman geçtikçe unutma olasılığı artar. Hatta rüya günlüğü tutmak daha akıllıcadır.

Mekan

Rüyada mekan da o kişinin yaşadığı yerle ilgili ipuçları vericidir. Gerçek hayatta yaşadığı olayın mekanıyla aslında rüyadaki mekan aynıdır. Bazen bina aslında bine değil bir şehrin simgesidir, bazen başka bir ülke aslında başka bir ülkenin değil uzaklığın ya da farklı bir mekanın simgesidir.

Rüyada bir bina gerçekte hastane olmak zorunda değildir. Bazen dev bir bina ya da şato o kişinin yaşadığı hayatı ve bağlantı kurduğu kişileri simgeler. Bu tip dev yapılar genellikle kişinin kendi dünyasının ta kendisidir. İçinde gezen insanlar da o kişinin hayatında yer alan insanları simgeleyebilir. 3 katlı bir hastane bazen bize 3 sayısıyla ilgili mesaj vericidir. Bazen bu bina 3 kardeşe bazen 3 kişinin yaşadığı bir olaya işaret ediyor da olabilir. Rüyada görülen binanın kaç katlı olduğu, nasıl bir ülke ya da şehirde olduğu, çevresi ve bulunduğu muhit dikkate alınmalıdır.

Bir rüya bir binada geçiyor ise bazen o bina gerçekte de bir binayı simgeleyebileceği gibi bazen kişinin yaşadığı şehir, işyeri, hatta gideceği bir yeri de simgeleyebilir. Bir binanın kapısından içeri giriş yapmak bazen yeni bir fırsata adım atmak ya da yepyeni bir hayata ya da yeni bir işe girmektir. Rüyada kapı bazen yenilik ve başlangıçların göstergesi bazen aşılan engellerdir.

Rüyada bir adada bulunmak bazen komünikasyon yetersizliği ya da bir durumdan çıkış yolu bulamamaktır. Rüya bir adada tek başına geçiyor ise yalnız yapılan bir yolculuk ya da bir knuda kimsenin yardımı olmadan tek başına hareket etmeye işaret eder. Bir adada kalabalık ya da bir insan grubuyla olan ise o insanlarla ortak bir şeyi paylaşmakta ya da aslında ortak bir mekanda bulunmaktadır. Bu kişiler bazen onun iş ya da okul arkadaşlarını bazen hane halkını bazen de aynı amaçta yol alan kişileri simgeler.

Mekan durağan bir yer değil de hareket eden bir araç yani otobüs, tren, araba vs. bu rüyalar o aracın içinde bulunan kişiler de dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Çünkü rüyada aynı yöne doğru hareket eden bireyler aslında gerçek hayatta da aynı yöne ya da aynı amaca doğru ilerleyen bireylerdir. Bu tip rüyalarda araca kimin nerede ne zaman bindiği, kimin nerede ne zaman ve nasıl indiği çok önemlidir. Bazen araca binen kişi bir işe giren ya da katılan kişi bazen araçtan inen kişi vefat edecek ya da işten çıkan bir kişiyi işaret edebilir. Kısacası araca binmek bir araya gelmek araçtan inmekse ayrılık olarak yorumlanabilir.

Başlangıç noktası

Rüyada başlangıç noktası gerçek hayatta da bir olayın başlangıcını ya da kaynağını simgeleyebilir. Rüyanın başlangıç yerinde mekan, kişiler, objeler ve yaşanan olaylar gerçekte yaşanan olayların kaynağı hakkında bilgi verici olabilir. Başlangıç noktası genellikle bir olayın oluşumundaki ilk hareketlenme anının simgesidir. Bazı rüyalarda başlangıç noktası yoktur ya da rüyayı gören hatırlamaz bu durumlarda başlangıç noktası olmadan yorum yine yapılabilir.

Gidiş yönü

Genelde rüyalarda bir varış yeri amaçlanmaktadır. Varış yeri amacı simgeler ve gidiş yönü de bu amaca gidiş şeklimiz, hızımız ve gitme durumumuzu gösterir. Gidiş önü amaca yaklaşmayı bazen de amaçtan uzaklaşmayı gösterir. Bazen gidiş yönü zamanın simgesidir. Gidiş yönünün amaca ya da varış noktasına yaklaşıp uzaklaşması da hedefe yakınlaşma ya da hedeften sapmaya bazen karar değiştirmeye delalettir. Yönün değişmesi kararın değişmesi ya da amacın ortadan kalmasından dolayı bir olayın artık cereyan etmemesine ya da gidişatta değişime işaret edebilir.

Gidiş yönü genellikle amaca ilerleyişin simgesi olsa da bazen olmaması gerekene bir olaya yaklaşmayı da simgeleyebilir. Kendimizi bir olaylar zincirinde ya da istemediğimiz bir gidişatta bulduğumuzda da bu rüyayı görebiliriz. Bu tür rüyalarda yönden önce bakılması gereken kişinin o yönde nasıl ilerlediği ve nasıl duygular hissettiğidir. İstemeyerek bir yöne doğru ilerlemek gerçek hayatta bazen bir hayatı yaşamaya zorlanmak bazen de mecburiyetten dolayı bir gidişatın cereyan etmesine işarettir.

Arka plan

Rüyada arka plan dikkatimizi çekmeyen bir ayrıntı olabilir fakat önemlidir. Bazen bir olayın temelinde yatanlar ya da esas kişileri simgelerken bazen bulunduğumuz bir mekanın simgesidir. Arka plan gerçek hayatımızda bazen bir şehir, bazen bir işyeri ya da herhangi bir mekana da işaret edebilir.

Oyuncular – karakterler

Rüyada görülen kişi ve karakterler bu on unsurun en önemlisi ve en çok dikkate alınması gerekenidir. Kişi ya da karakterler esasında da kişilerin simgesidir fakat bu karakterlerin isimleri, imajları, kişilikleri ve rüyadaki roller önemlidir. Örneğin ismi Murat olan bir arkadaşınızı gördüyseniz bazen bu aslında bir muradınıza ermeye işarettir. Kişilerin isimlerinin anlamı önemlidir. Rüyada  Sıla isminde biriyle buluşmak vatan hasreti çeken için vatanına dönmektir. Bu şekilde isimler dikkate alınarak yorum yapılmalıdır.Elbetteki her seferinde kişilerin ismine bir anlam yüklemek gerekmez. Bazen Murat ismindeki biri gerçekte de Murat ismindeki o kişinin ta kendisi ya da başka bir Murattır.

Rüyadaki karakterler bazen tanımadıklarımızdır. Dizi oyuncuları, rüyada kral-kraliçe, patron, öğretmen, doktor ya da diğer meslek gruplarına göre yorum yapılmalıdır. Örneğin rüyada patron sizin için bazen babanız ya da sözünü dinlediğiniz sizin üstünüzde yer alan bir zattır. Bazen kral bir işyeri sahibi olabilirken bazen ulaşmak istediğiniz noktayı simgeler. Kral  aslında olmak istediğiniz kişilik, çok özendiğiniz bir insan olabileceği gibi tanıdığınız güçlü karakterli bir kişi ya da patronunuz hatta babanız bile olabilir.

Rüyada karakterlerin yorumunu yapmak için öncelikle o karakterlerin sizin için ne ifade ettiğine bakınız ve gerek hayatta kimi ifade ettiklerini bulmaya çalışınız.  Rüyada dizi ya da fil oyuncularının yorumu ise o dizideki rollerinin gerçek hayattaki hangi bireyle bağdaştığını bulmanız gerekmektedir. Rüyada başrol oyuncusunun sevdiği kızı görmek gerçekte de çok sevilen bir kadını ya da sevdiğinizin sevdiğini bile işaret edebilir. Rüyada kötü karakter gerçek hayatınızda bazen düşmanınız bazen korkularınız ya da karşılaşmak istemediğiniz durumlardır. Rüyada cumhurbaşkanı, başbakan, siyasetçi gibi zatlar da yüksek rütbede outran kişilerdir.

Cansız objeler – Hayvanlar

Rüyada cansız objeler ya da hayvanlar  sizin için önemsiz olan kişi ya da varlıklardır. Bazen bunlar hayatınızda yer alan yakından ya da uzaktan tanıdıklarınızın çocukları ya da uzak akrabalarla ilgili olaylara delalettir.

Rüyada konuşulanlar, cümleler, kelimeler, duyulan sayılar vs.

Bir diğer çok dikkat edilmesi gereken ise rüyada görülen kişiler ve bu kişilerin konuşmaları aslında o kişilerin bilinç altlarından gelen mesajlardır. Bu görüşmeler bazen bir bilinç altının başka bilinç altına yaptığı ziyaretlerdir. Rüyada bir kişiyi görmek aslında o kişinin bilinç altıyla kurulan bir bağlantıdır. Bu kişilerin isimleri ve söyledikleri sözler önemlidir ve bu sözler bilinç diline çevrilerek yorumlanmalıdır.

 

Rüyada kurulan cümleler, söylenen kelimeler ya da sayılar da dikkate alınmalıdır. Çünkü bu sözler mesaj ya da şifre yüklüdür. Rüyanızda birinin size 3 sayısıyla ilgili birşey söylemesi halinde bu 3 sayısıyla ilgili mutlaka bir bilgi aramalısınız. Kişilerin ağzından çıkan cümleler de son derece önemlidir. Birinin rüyada size meraba demesi bazen bir ziyaret, bazen bir olayın oluşumunda ilk adımın ya da açılışın o kişiden geleceğine delalettir. Ya da buna benzer bir şekilde rüyada hoşgeldin kelimesi kabuldur. Rüyanızdaki kişiden bir ricada bulunmak üzereyseniz hoşgeldin kelimesini duymanız bu ricanın Kabul olacağına delalettir.

Yaşanan olaylar

Rüyada yaşanan olaylarla gerçekte yaşanalar arasında da büyük bağlantılar vardır. Yine yaşanan olaydaki kişiler, gidiş yönü, objeler ve her ayrıntı incelenerek dikkate alınmalıdır. Örneğin rüyada kaza yapmak hayatınızda bir kör düğüm ya da ani bir aksamadır. Herşey yolunda ilerleyen bir arabanın kaza yapması ani bir engel ve bu engele bağlı hayatınızın geçici bir süreliğine de olsa askıya alınmasına delalet edebilir.

Rüyada bir çukura düşmek de buna benzer bir yorum gerektirir. Bazen bir çıkmaza girmek bazen de hayatın akışının aksamaya uğramasıdır. Rüyada saldırıya uğramak istemediğiniz bir olayın cereyan etmesine, bazen düşman saldırısına bazen de korktuğunuz bir şeyin başınıza gelmesine işarettir.

Bitiş noktası – sonuç – varış yeri

Amacın ya da istemeyerek kendinizi bulduğunuz ya da bulacağınız yerdir. Varış noktası aslında hedefiniz ya da hayatın sizi götürdüğü yerdir. Bazen de bir yolculuğun sonu, bir sınavı kazanmak ya da zorlu bir şeyi başarmaktır. Varış noktaları da rüyada çok önemlidir ve varış noktasında ne yaşandığı da dikkate alınarak yorum yapılmalıdır.

İlginizi çekebilecek diğer başlıklar...

Tarot

Tarotun gizemli dünyasına dalmak isteyenler için kartlara genel bakış. Yeni başlayanlar için kartların analizi, anlamları, özellikleri

Astroloji

Astrolojinin açıklaması, gezegenlerin özellikleri, insan karakterine burçlara etkileri. Zodiak, Astrolojide evler!

Burçlar

Burçların açıklaması, genel özellikleri, insan karakterine burçların etkileri. Burçların gezegenleri yönetici organları ve elementleri.

Rüya tabirleri

Rüyalarımızdaki gizli mesajlar aslında bilinç altımızın bize vermeye çalıştığı uyarılar mıdır? 

bottom of page