top of page

KELT AÇILIMI

kelt açılımı seninki.png

Kelt açılımı:

(TAROT KURSU - DERS 27)

Kelt açılımı tarotun en popüler ve aynı zamanda en detaylı açılımlarındandır. Bu açılımda toplam 10 kart bulunur ve oldukça kompleks bir açılımdır. Bu açılımın en büyük özelliği tarot kartlarının hem dikey hem yatay kullanımıdır. 1 numaralı kartın üzerine koyulan 2 numaralı kart bu pozisyonuyla adeta bu kartı ortadan keser. Aynı zamanda artı şeklinde dizilmiş kartları sağdan koruyan bir duvar niteliğinde 4 kartın dizimi de yorumu etkileyecektir.

Daha önceki derslerde ve diğer konularda çok sık belirttiğim gibi tarotta kartların birbirine bakış açısı oldukça önemlidir. Çünkü bir kartın bakış yönü o kartın geleceği ve sonrası, bakış yönünün tersi ise geçmişi veya yaşananların sebepleridir. Kelt açılımının dizilimi diğer okumalara göre biraz daha geniş alana yaygın olduğunda bu açılımda bol bol kart bakış yönleriyle çalışmak zorunda kalacağız.

 

Kartların bakış yönleri sadece geçmiş-gelecek ilişkisi değil aynı zamanda kişilerin hedefleri, arzuladıkları partnerler ve gözlerini diktikleri her şey ile ilgilidir. Uzun lafın kısası bir kart nereye bakıyorsa baktığı kart onun arzuları, hedefleri hatta birlikte olmak istediği partneri simgeliyor olabilir. Bu yüzden kelt açılımını tarotu çok iyi öğrenmemiş ve sadece yüzeysel bakmak isteyenler için biraz fazlaca kompleks bir açılım yöntemi ve benim tavsiyem daha az kompleks yöntemlere yönelmeleri. Çünkü bu açılımda yanlış yorumlama kişiyi yanıltabilir.

Kelt açılımında 10 hane bulunur ve bu hanelerin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Kart 1 – Merkez kart - şu anda yaşananlar:

Kelt açılımının en önemli ana kartı 1 numaralı karttır. Hanenin adından da anlaşıldığı gibi bu kart şu anda yaşananlar ve hala etkisi hissedilen olaylarla ilgili bilgi sunar. Aynı zamanda bu kart merkez karttır ve tüm kartlar bu karta bağlı olarak yorumlanmalıdır.

Merkez kart aynı zamanda yorumu yapılan kişiyi temsil eder ve bu haneyi yorumlarken kartın aslında hangi karta baktığına çok iyi dikkat etmek gerekir. Çünkü bu kartın baktığı kart aslında falı bakılan kişinin gittiği ya da gideceği yeri, bazen isteklerini ve arzularını ve eğer bir sevdiği varsa gözünü dikerek baktığı ve birlikte olmayı çok istediği o partneri temsil edebilir. Merkez kartın bakış yönü kadar önemli olan bir diğer husus da nasıl baktığıdır. Karttaki bakışı yorumlamak aslında kişinin hissettiklerini yorumlamakla eş değerdir.

 

Kart 2 – kişinin üzerindeki ağırlık:

2 numaralı kart merkez kartı keser gibi tam üzerine koyulmuştur. Bu yüzden bu kart aslında kişinin hızını azaltan, ona ağırlık yapan, onu yavaşlatan ya da engelleyen her şeyi temsil eder. Kısacası bu kart kişinin üzerindeki tüm ağırlıkların ve sorumlulukların temsilcisidir. Tıpkı onun sırtında taşımak zorunda olduğu bir çanta ya da ya da bir türlü üzerinden atamadığı ağırlıklardır.

Yine bu kartın yorumunda da bakış yönü oldukça önemlidir. Kart aşağı bakıyorsa kişinin üzerindeki yük bilinçaltı ile, yukarı bakıyorsa maneviyatı ile, doğu-batı istikametine bakıyor ise o anda yaşanan fiziksel alem ve dünyevi meseleler ile ilgilidir.

Kart 3 – geçmiş:

3 numaralı kartta kişinin şu anda yaşadığı duruma nereden geldiği ve o duruma nelerin sebep olduğu bilgisi sunulmaktadır.  Bu hane geçmiş hanesi olduğu için yorumcu bu kartta yaşanan olaylarla ilgili yapılacak bir şey olmadığını kişiye açıklamalı fakat geçmişte yapılan hataların altı çizilmelidir. Bu kartta geçmişle ilgili kişinin bilmediği ve gizli olan her şey açığa çıkarılmalıdır.

Kart 4 – gelecek ya da sonuçlar:

Bir çok yorumcunun hata yaptığı en önemli hanelerden biri 4 numaralı hanedir. Tarot meraklısı herkes geleceğin seçimlerimize bağlı olduğunu ve değişebilir olduğunu bir kez daha hatırlamalı ve bu hane yorumlanırken bu kartın işaret ettiklerinin sadece olasılık olduğunu hatırlamalıdır. Bu hane yorumlanırken yapılacak en büyük hata kesin ve net ifadeler kullanmaktır çünkü kişi kararını değiştirdiğinde bu hanede karşımıza çıkan bilgiler yaşanmayabilir.

Kısacası bu hane bize gelecekte karşımıza çıkabilecek olasılıkları sunar ve asla kesin ve net gelecek hanesi gibi yorumlanmamalıdır. Şu anki durum ve gidişatın bizi nereye götürebileceği konusunda bir ipucu olarak görülmelidir.

Kart 5 – yukarıdakiler:

Bu hanenin yukarıdakiler olarak adlandırılmasının sebebi ruhsal alem ve astroloji ile bağlantılı olmasıdır. Kişinin ruhsal durumu, maneviyatı,  içsel gücü, ilham, yaratıcılık ve şansı ile ilgilidir. Bu hanede yaşananlar kişinin fiziksel aleminde var olmayan fakat iç dünyasında hissettikleridir ve sadece okuma yapılan kişi tarafından hissedilenlerdir.

Kart 6 – aşağıdakiler:

Bu hanenin aşağıdakiler olarak adlandırılmasının sebebi bilinçaltı seviyesiyle ilgilenmesidir. Aynı zamanda kişinin hayal gücü ve yaratıcılığı ile ilgili bilgiler sunar. Yine 5 numaralı kart gibi bu kartın bize sunduğu her şey de sadece okuma yapılan kişi tarafından algılanır ve fiziksel alemde hissedilmez.

Kart 7 – tavsiye kartı:

7 numaralı kart tavsiye kartıdır ve bu kartın sunduğu bilgi sadece bir tavsiyedir. Yine daha önce belirttiğim gibi bu kartın da bakış yönü oldukça önemlidir ve yoruma dahil edilmelidir. Yaşanan duruma karşı kişinin yapması ya da yapmaması gereken şeyler ile ilgili bilgiyi sunan karttır ve çok iyi yorumlanmalıdır aksi taktirde okuması yapılan kişiyi yanıltabilir.

Kart 8 – dış etkenler:

Kişinin kontrolünün dışında olan her şey ve diğer insanlardan gelecek tüm etkiler bu kartta gizlidir. Aynı zamanda bu kart sosyal hayat ya da çevremizdeki insanlar hakkında da bilgi sunar. Kişinin dışarıdan nasıl algılandığı ya da toplumsal statüsü gibi bilgileri de içerebilir. Bu kartın bakış yönü de oldukça önemlidir. Bakış yönü direk 1 numaralı kart ise ya birilerinin gözü okuması yapılan kişidedir ya da birilerinin onunla ilgili bazı planları vardır.

Kart 9 – umutlar ve korkular:

Adından anlaşıldığı gibi bu kart sadece kişinin umutları ve korkularıyla ilgilidir. Yine kişinin iç dünyasını yansıtan bir kart olduğu için burada yaşananların fiziksel alemle alakası olmadığı bilinmelidir. Fakat yine de bu duygulardan dolayı atılan adımlar ve bu adımların sonuçları elbette kişiyi fiziksel aleminde etkileyecektir.

 

Kart 10 – Sonuç:

Tıpkı gelecek hanesi gibi bu kart da henüz kesinleşmemiş olasılıklardan haber verir. Fakat yine de gelecek hanesinden farklıdır. Bu kart şu an yaşanan durum böyle giderse bizi nasıl bir senaryonun beklediği hakkında bilgi sunar fakat yine de buradaki bilgi asla kesin ve net değildir.

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page