top of page

KRALİÇELER

kraliçeler.png

KRALİÇELER – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 13)

Küçük arkana hiyerarşik düzeninde yukarıya doğru ilerlerken kraliçeler krallara varmadan hemen önce karşımıza çıkan kartlardır. Kraliçeler aynı zamanda kralların eşi ve ona fiziksel bağı olan bireylerdir. Bu yüzden bize artık zirveye yani krala çok yakın olduğumuzu ve atmamız gereken son bir adım olduğunu hatırlatırlar. Kısacası kraliçeler zirveye varmanın arifesinde beliren kartlardır ve bu yüzden yakın gelecekte büyük bir ödülün bize verileceğini de temsil ediyor olabilirler. 

Kraliçeler krallar kadar güçlü ya da yetkili olmamalarına rağmen sahip oldukları gizli güç asla azımsanmamalıdır. Onlar daha nazik, daha yumuşak ve ılımlıdırlar. Kraliçeyi gören “her büyük adamın arkasında harika bir kadın vardır” sözünü hatırlamalıdır. İşte kralın hemen yanındaki o harika kadın kraliçedir ve her ne kadar kral gibi emir verme yetkisine sahip olmasa da kralın en yakınında oturan ve kralı sakince ve nazikçe etkileme gücü olan bireylerdir. Bu kraliçelerin kimse tarafından fark edilmemiş gizli gücüdür.

Krallar aktif ve vericiyken kraliçeler pasif ve alıcıdır. Krala ulaşmak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken kart kraliçelerdir. Bazen aşmamız gereken son engellerdir ve amacın olmazsa olmaz son hamleleridir. Kraliçeler krallar kadar yetkili olmasalar da kendi çaplarında güçlüdürler ve güçlü insanları temsil ederler. Bazen bir anne figürü ya da koruyucu bir kadın olarak karşımıza çıkarlar. Bazen mevki sahibi ve güçlü bir kadını bazen hayatımızdaki en önemli kadını gösterirler.

Küçük arkanada prensler ateş, şövalyeler hava, kraliçeler su ve krallar toprak elementini simgeler. Duyguların ve bilinçaltının elementi olan su ile temsil edilen kraliçeler bu yüzden krallardan daha ılımlı ve daha duygusal kartlardır. Kraliçelerin bol olduğu açılımlarda duygusallık oldukça fazladır. Kraliçenin yokluğunda ise suyun kıtlığı, kuraklık ya da duygusuzluk söz konusudur. Ayrıca su bilinçaltının elementi olduğundan dolayı kraliçeler krallarla kıyaslandığında daha içe dönük, daha pasif ve daha alıcıdırlar. Su toprak kadar sert ve katı bir cisim değildir. Bu yüzden kraliçeler  her daim yumuşak, ılımlı, daha yavaş hareket eden bireylerdir.

Küçük arkana konumuzda bahsettiğim gibi saraylı kartlarda prensler, şövalyeler ve krallar olarak 3 erkek ve kraliçe olarak sadece bir kadın figürü kullanılarak cinsiyet ayrımı yapılmıştır. Bu yüzden bir kişiyi temsil ettiğinde cinsiyete fazla takmamak gerekir ve saraylı kartlardan erkek figürleri erkek kadın figür olan kraliçeleri de sadece kadın olarak ele almamak gerekir. Bir kişiyi temsil ettiğinde kraliçeler büyük bir ihtimalle bir eş, anne, kız kardeş, bakıcı, besleyici bir kadın figürdür. Ayrıca kraliçe yüksek mevkide, kariyer sahibi, eğitimli ve bağımsız bir kadındır. Fakat tüm bunlara rağmen yine de anaç ya da dişil özelliklere sahip duygusal bir erkeği veya kralın (yüksek rütbede oturan bir şahsın) hemen yanı başında oturan bir sağ kol ya da ceo yardımcısı bir erkeği de temsil ediyor olabilir.

Küçük arkanadaki dört kraliçenin şahsi kişiliğini keşfeden kişi için bu kartları yorumlamak oldukça kolay olacaktır. Ateşin enerjisiyle yanıp tutuşan değnek kraliçesi tüm kraliçeler içinde en girişken olanıdır. 4 kraliçeden değnek kraliçesi en büyük içsel güce ve enerjiye sahip kraliçedir. Tılsım kraliçesi kadar maddi güce ve yaşam konforuna sahip olmasa da onun o içsel gücü ve yaratıcılığı sayesinde başlatılmayacak büyük proje, kurulmayacak büyük şirket ve motive edilmeyecek bir çalışan yoktur. Değnek kraliçesi o kadar yüksek motivasyona sahiptir ki bu motivasyon hem kendinin hem de çevresindekilerin hayatını değiştirebilecek ölçüdedir. Kupa kraliçesi ise duygular aleminin ve bilinçaltının kraliçesidir. Kılıç kraliçesi her ne kadar bir kraliçenin duygusallığına ve yumuşaklığına sahip olsa da elindeki kılıcını başarının önündeki engelleri yok etmek ve düşmanlarıyla savaşmak için kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Kılıç kraliçesi kadar hızlı düşünen ve hızlı hareket eden bir kraliçe yoktur. Ani düşünür ani kararlar verir. Tılsım kraliçesi daha çok maddi ve fiziksel hayatın kraliçesidir. Parayı en çok önemseyen ve paranın verdiği konforu sevdiklerine cömertçe sunan kraliçe tılsım kraliçesidir. Hani çocuklarını özel okuldan başka okula yollamak istemeyen bir kadın var ya işte o kadın tılsım kraliçesidir.

Kraliçeler doğduğumuz gün karşımıza çıkan ilk kadın figürü olan annemizle başlayarak hayatımız boyunca karşımıza çıkan tüm kadınları temsil edebilirler. Bu kadınlar bazen bize yardımcı olan ve hayatımızı kolaylaştıran kadınlardır. Fakat bazen bize kötülük ve düşmanlık eden kadınları temsil ediyor da olabilirler. Bir açılımda karşınıza çıkan kraliçelere dikkatle bakın. Kraliçe nereye bakıyor? Arkasında hangi kart var? Hangi kartlarla çevrelenmiş? İşte bunu yaptığınız zaman kraliçeler size tanıdık geleceklerdir ve onların aslında sizin hayatınızda kimi ya da kimleri temsil ettiğini anlayacaksınız.

Bir açılımda kraliçelerin çokluğu su elementinin çokluğu olarak yorumlanmalıdır. Bu durumda kuraklık artık sona ermiştir ve daha bereketli bir dönem beklenmelidir. Ayrıca kraliçelerin anaçlığı ve kadınsı gücü ele alındığında bu kartların çokluğunda çevremizde daha fazla kadın etkisi görmemiz olasıdır. Annemizden gelen destek, bir erkeğin eşiyle ilgili yaşayacağı pozitif durumlar, hamilelik haberleri ve bir kadınla ilgili tüm haberler bu kartların yönetimi altındadır. Kraliçelerin yokluğu ise kuraklık ya da verimsizlik olarak da yorumlanabilir. Bazen hayatımızda olması gereken kadın ya da kadınların hayatımızda olmaması ya da terk edilmek şeklinde yorumlanmaları da uygundur. Kısacası kraliçelerin yokluğu kadınsı dokunuş eksikliğidir. Bakım ya da beslemenin olmaması, estetikten yoksunluk, cinsellik azlığı ve yalnızlık gibi durumlara işaret edebilir.

Tüm bunlara ilaveten kraliçeler prens ve şövalye kartıyla kıyaslandığında olgunlaşmış figürlerdir. Prens ve şövalyelerin gençliğini kraliçelerde bulamayız. Çünkü kraliçeler olgunlaşan süreçlerin, daha olgun insanların ve daha derin bir anlayışa sahip olacağımız süreçlerin temsilcisidir. Prenslerin başlattığı süreçte acemilik atılmış, şövalyelerle uzmanlık sağlanmış ve kraliçelerle artık olgunluğa ulaşılmıştır. Bir sonraki kart olan krallara varıldığında ulaşılmak istenen zirve noktaya gelinecektir.

Kraliçeler Ters:

Kraliçelerin bir açılımda ters belirmesi suyun pozitif değil negatif özelliklerini ön plana çıkarır. Aşırı duygusallıktan dolayı hayatımızın bundan kötü etkilenmesi, duygu seli ya da duyguların mantığın önüne geçmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Kraliçelerden birini ve ondan daha kötüsü hepsini ters gören kişi artık mantığıyla değil tamamen duygularıyla düşünmeye başlamış ve hayatıyla ilgili saçma sapan kararlar alma olasılığı olan bir bireydir. Bir erkek açılımda birkaç kraliçeyi ters görmüş ise ya hayata dair verdiği kararlarda çok anaç ve duygusal düşünerek gerçekleri görememektedir ya da çevresindeki kadınlar onu kötü etkilemekte ya da onun hayatını zehir edecek hamleler yapmaktadır.

Kraliçeler ters belirdiğinde aynı zamanda hayatımızdaki kadınsı dokunuş eksikliğine de değinirler. Herkes için kraliçelerin anlamı farklı olacaktır. Bir erkek için yalnızlık ve partnere duyulan ihtiyacın simgesi iken bir kadın için belki bir anne şefkatine ve nasihatine duyulan ihtiyaçtır. Bazen kraliçeler bir kadından gelecek kötü haber, olumsuz etki ya da kötülükleri simgesidir. Bir söz vardır “bir erkeği rezil eden de vezir eden de kadındır”. İşte kraliçe düz belirdiğinde erkeği vezir ters belirdiğinde ise rezil eden kadındır.

Kraliçeler esasında kralın hemen yanıbaşında oturan ve kralı etkileme gücüne sahip kadınlardır. Fakat ters belirdiklerinde bu etki de olumsuz olacaktır. Bu yüzden ters kraliçeler elindeki gizli güçleri kötüye kullanan ve haksızlık yapan kadınları da temsil ediyor olabilirler. Bazen tam krala yani zirveye varmak üzereyken bir kadından gelecek kötülük ya da düşmanca hamle sebebiyle bir işin olmamasına da işaret edebilirler. Kısacası kraliçe kralın arifesinde beliren karttır ve ters belirdiğinde tam bu iş oldu derken son bir engelin ortaya çıkmasını temsil ediyor olabilirler.

Her grubun kraliçesi ters belirdiğinde farklı bir negatif etki sunar. Ters değnek kraliçesi yaratıcı enerjinin yoksunluğu ya da kötüye kullanılmasıyla ilgilidir. Ters kupa kraliçesi duygusal hayatımıza dair bir kadından gelecek negatif etki ya da olumsuzluktur. Ters kılıç kraliçesi savaşçı ve kinci bir kadından gelecek hamleye işaret edebilir. Ters tılsım kraliçesi ise bir kadından gelecek hamlenin hayatımızın daha fiziksel ya da maddi boyutunu olumsuz etkilemesiyle ilgilidir. Ters tılsım kraliçesini gören kişi bir kadın yüzünden maddi zarara uğrayabilir, borçlanabilir ya da bir ceza ödemek zorunda kalabilir.

Ders 14: Krallar

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page