top of page

KRALLAR

krallar.png

KRALLAR – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 14)

Krallar küçük arkanada her serinin kendi hiyerarşik sisteminde en tepede bulunan kartlardır. Genellikle bir erkek figür olarak yorumlansalar da bazen güçlü bir kadını da temsil edebilirler. Kral kendi serisinin kural koyucusu ve yöneticisidir aynı zamanda koruyucu ve kollayıcıdırlar. Seride yer alan bütün kartlar kraldan daha aşağı seviyede yer almaktadır. Kral kartlarına dikkatle baktığımızda her kral kendi temsil ettiği elementin en tepesinde oturur. Örneğin  kupa kralı kupaların temsil ettiği element olan suyun üzerinde bir tahtta kılıç kralı ise hava elementine bağlı olduğu için bulutların üstünde bir tahtta oturmaktadır. Kralların bu zirvede oturuşu aslında onların daha üstünde bir güç, otorite, emir alınan mevki ya da üst akıl olmayışının simgesidir. Çünkü kral üst aklın ta kendisidir.

 

Krallar zirve ve tepe noktaların bazen nihai amaçların temsilcileridir. Kimi için kral kartları son durağa varmanın müjdesini verirken kimi için artık murada etmektir. Kral bazıları için ulaşmak istenen amaç ya da ödülün alınacağı noktadır. Kısacası kralı gören kişi artık merdivenin en son basamağına basmıştır ve zirveye ulaşmıştır. Kral kartları bize zirvedeki tahtı ve tacı sunarlar. Kralı gören kişi ya zirveye tırmanacaktır ya da kendisine zirveden bir ödül verilecektir. Bu yüzden bu kartlar genellikle bir üst otoriteden gelecek güzel haberlerin ve olumlu gelişmelerin temsilcisidir.

 

Krallar aynı zamanda istikrar ve düzenin temsilcisidir. Kralı gören kişi artık hayallerini kurduğu tahta oturmuş ve istediği istikrarı sağlamıştır. Kral kartları bir nevi birinci olmak ve dünyevi başarılar kazanmakla ilgilidir. Kralın tahtına oturan kişi artık bir mevkiyi kesin ve net bir şekilde eline geçirmiştir. Bu yüzden bu kartlar tüm düşmanları yenmek ya da etkisiz hale getirerek tüm tehlikelerden tamamen kurtulmuş olmakla da alakalıdır. Hak edilmiş başarı ve kartı göre kişiye sunulmuştur.

Hanged man.png
Fool.png
Wheel of Fortune.png

Krallar kural koyucu ve kaosu önleyicidirler. Bu yüzden yönetim, disiplin ve yeni kurallarla ilgilidirler. Bir açılımda kral kartını gören kişinin en tepede oturan yetkili bir kişiden bir menfaat görmesi olasılığı ya da devletten güzel bir haber alması olasılığı da yüksektir. Krallar genellikle baba, patron, müdür gibi yetkili ya da rütbeli erkek figürlerin temsilcileri olsalar da bazen eril özellikler gösteren ve elinde güç ve yetki bulunduran kadınların temsilcisi de olabilirler.  

 

Bütün kralların her ne kadar kişiliği birbirine benzese de her kral kendi grubunun özelliklerini taşımaktadır. Kılıç kralı verdiği emirlerin yerine getirilmesini sağlamak için elindeki kılıcı ve o kılıcın öldürücü gücünü kullanmak için tereddüt etmez, para kralının gücü sahip olduğu finans gücüdür ve para kralı maddi dünyanın da kralıdır, parayı önüne çıkan kapalı kapıları açmak için kullanmaya hazırdır ve cömerttir hatta yeri geldiğinde rüşvetçi olabilir. Kupa kralı duygusal alemin kralıdır ve duygularına göre hareket eder. Değnek kralının en büyük gücü sahip olduğu enerji ve motivasyonudur.

 

Krallar genellikle erkektir ve güçlü, karizmatik, koruyucu, kollayıcı bir adama işaret ederler. Fakat bu asla bir kadını temsil etmeyecekleri anlamına gelmez. Bir kadını temsil ettiklerinde de bu kadında tüm bu erkeksi özellikler mevcuttur. Kralın temsil ettiği kişi doğuştan liderdir ve liderlik vasıfları bulunmaktadır. Kupa kralı şevkatlı ve duygusal bir adamdır, değnek kralı güçlü ve ilham verici, kılıç kralı entelektüel ve çözüm bulucudur. Tılsım kralı ise girişimci ve finansal konularda başarılara imza atmış biridir.

 

Krallar saraylı kartlarının en olgunları olarak kabul edilir. Prensler fikirleri düşünür, şövalyeler o fikirler üzerinde hareket eder, kraliçeler o fikirleri besler, krallar ise bu fikirleri daha yerleşik ve istikrarlı bir hale getirir. Bu yüzden krallar bir başarının altına imzayı atan ve toplumun o başarının oluşmasında tanıdığı tek yüzdür. Krallar aynı zamanda deneyim ve anlayışa sahip olmanın temsilcisidir. Bu yüzden krallar her seride en gelişmiş kişiliği temsil ederler. Kralı gören kişi artık derin bir anlayışa sahiptir ve konuya hakimdir.  Ayrıca kaosa son vermiş ve kontrolü tam anlamıyla eline almıştır. Bu nedenle kararlı ve sağlam adımlar atmaya hazırdır ve vizyon sahibidir. Yönetmeyi ve yönlendirmeyi sever.

 

Krallar sorumluluk sahibi ve başka insanlar üzerinde etkili kişilerdir. Kralın verdiği emir sadece kendisini değil kendi hiyerarşik sistemindeki her bireyi etkileyecektir. Bu yüzden fark yaratmayı ve dünya üzerinde bir etki yaratmayı kendilerine görev bilmişlerdir. Kontrol etmeyi  seven ve komuta yetkisi olan bireylerdir. Fiziksel olarak genellikle 40 yaş üstü kişileri temsil ederler fakat istisnai olsa da bazen daha genç birini de temsil edebilirler.

 

Krallarla ilgili en çok hatırlayacağımız şey kafalarındaki taç ve tahtlarıdır. Onlar güçlü liderler olsalar da tüm bu başarılara tek başlarına ulaşacak kadar güçlü değillerdir. Her ne kadar prensin düşündüğü, şövalyenin harekete geçtiği kraliçenin beslediği ve kralın istikrarlı hale getirdiği bu başarının oluşumunda bir çok kişi yer alsa da toplum sadece bu başarıyı kralın başarısı olarak algılayacaktır.

 

Tüm kralların birbirinden farklı özellikleri olsa da hepsinin ortak özellikleri vardır. Hepsi otoriterdir ve karar verme gücüne sahiptirler. Onların kararları sorgulanamaz ve emirleri uygulanmak zorundadır. Krallar doğuştan liderdir ve kendilerinin dışında çevrelerindeki insanların da yönlerini değiştirebilirler. Hepsinin otoritesi ve yetkisi vardır.

 

Değnek kralı yaratıcı enerji ve yaşam gücü ile yanıp tutuşur. Başlamak için sabırsızlanıyordur. O tüm krallar içinde en girişimci ve idealist olanıdır. Kupa kralı ise duyguların kralıdır. Duyguların ve bilinçaltının temsilcisi olan su elementinden dolayı o bir denizin üstünde tahtında oturur. Aşk, nostalji ve duygusal hayata dair herşey onun kontrolü altındadır. Kılıç kralı ise biraz sert bir duruşla karşımıza çıkar. Kılıcını karşısına çıkacak tüm tehlikeleri yok etmeye hazır bir şekilde tutmaktadır. Evet, kılıç kralı gerekirse zora ve şiddete başvurmaktan çekinmeyecektir. Tılsım kralı ise dünyevi işlere en yakın kraldır. Fiziksel dünyanın işleyişi ve para işleri ondan sorulur. Aynı zamanda toprak elementinin temsilcisi yaşadığımız gezegen olan dünya ve dünyevi gerçeklilerin hükümdarıdır. Doğaya, dünyevi güzelliklere, konfora ve paraya en yakın kral tılsım kralıdır.

 

Krallar Ters:

​ 

Krallar düz belirdiğinde zirve ve tavan noktaları olduğu gibi ters belirdiklerinde taban noktaları ve çöküşlerin simgesidir. Bazen bir şirketin iflası, bazen çok istediğimiz bir arzumuza veda etme anımızdır. Ters krallar kayıp ve dibe vuruşa işaret ederler ve ters belirmeleri Tarotta kötü haber olarak algılanır. Bazen ters kral kaos ve kargaşadır ve kapanması gereken bir sayfanın kapatılamamasından kaynaklanan denge bozulmalarına işarettir. Aynı zamanda taht ya da rütbe kaybı ve ani bir şekilde işten çıkarılma ve kariyer kaybına da işaret olabilirler.

 

Bir açılımda bütün kralların ters belirmesi birçok tarotçu tarafından iyi haber olarak yorumlanmaz. Ters krallar genellikle çıkmaz sokaklar ya da sonuna ulaşmayan işlerdir. Bu yüzden kralları açılımlarda çokça gören kişiler bir işin sonuna gelseler de son bir engelden dolayı o işi başaramayabilirler. Kısacası ters kral başarısızlık ya da olumsuz haberlere işaret edebilir. Krallar ters döndüğünde kral tahtından düşer ve tacını da kaybeder. Bu yüzden ödül beklerken ödülü alamamakla ilgili haberleri bize getirebilirler.

 

Krallar düz belirdiklerinde istikrar ve düzenin temsilcisidir. Fakat ters belirdiklerinde istikrarsızlık ve kötü yönetimin temsilcisi olabilirler. Ters kral kaosu engellemeyi başaramayan ve bir yanlış karar üstüne başka bir yanlış karar alan başarısız kraldır. Ayrıca onun bu başarısızlığı sadece kendini değil çevresindeki herkesi etkilemekte ve zora sokmaktadır. Ters kral yönetimle ilgili radikal değişimlerin yapılması gerektiği konusunda uyarı içerebilir.

Ders 15: Tarot kartlarının yorumlanması

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page