top of page

Rüyada Ördek Görmek:

abroad.png

Mesajları:

 • Potansiyel

 • Yenilik

 • Mesele

 • Gelir

 • Proje

 • Bolluk

 • Bereket

 • Almak

 • Hediye

 • Çözüm

 • Fırsat

 • Nimet

 • Fikir

 • Yetenek

Bir Su Kuşu Olarak Ördek:


Rüyada ördekler ve diğer su kuşu türleri bilinçaltınızdan gelen bilgi getiriciler olarak görev yapabilirler ve hem karada hem suda yaşayan bir kuş türü olarak sudan (duygular aleminden) karaya (fiziksel aleme) geçiş ve adaptasyon kapasitenizi gösterirler. Eğer ördeği suda yüzerken gördüyseniz bu rüya duygusal aleminizdeki gelip geçici duygularla ilgilidir.


Ördeklerin Çok Yönlülüğü ve Adaptasyon Yeteneği ve Rüyanızın Mesajı


Ördekler suyun altından besin arayabilir, göğe yükselip uçabilir ve karada yürüyebilirler. Onun bu çok yönlülüğü sizin için farklı yetenekleri farklı boyutlarda kullanarak başarılı olabileceğinizi ve adaptasyonu gösteren bir mesaj olarak getirilebilir. Bir ördeği hem suda hem karada ya da havada hareket ederken görürseniz bu yaşamınızda alemlerarası geçiş ile ilgili bilgi getirici bir rüyadır. Örneğin havadan karaya inen bir örden zihinsel aleminizden (hava) gelen bir şeyin fiziksel aleminizde (kara) tezahür edebileceğini gösterir. Sudan karaya çıkan ördek ise duygusal alemin fiziksel aleme tesirini gösterir. Suda yaralı ya da ölü bir ördek gördüyseniz bu duygusal aleminizde döngüsel bir sona yaklaştığınızı gösteren bir alamettir.


Ördek Rüyasının Bilinçaltı Mesajları


Bazen ördek rüyaları bilinçaltınızın derinliklerinden mesaj getirir. Bu mesajlar savunmasız yönleriniz ya da güçlü yönlerinizle ilgili de olabilir ya da en azından bu yönleri keşfetmenize yardımcı olu. Örneğin, sadece bir ördek görmek yalnızlık ya da asosyallik işaretidir ve bu durumun artık duygusal olarak da sizi etkilediğini gösterebilir. Rüyanızda çok sayıda ördek içinde tek farklı ördek bir gruba uyumsuzluk işaretidir, ya yeni girdiğiniz gruba göre çok farklısınız ya da hala oraya ait hissetmiyorsunuz.


Rüyada ördek bazen esneklik ve adaptasyonla ilgilidir. Tıpkı ördeğin hem suda hem karada hem havada faliyet göstermesi gibi siz de farklı hayatlara ve farklı durumlara uyum sağlayan bir yapıya sahip olabilirsiniz.

Rüyada Ördek: İç Dünyanın Yansıması


Bir ördek rüyası bazen iç dünyamızdaki bilinçsiz kıpırdanmaların ve yönelmelerin işaretçisi olabilir. Kendinize bu rüya ile sormanız gereken sorular şunlardır: “Rüyamdaki ördeği nerede gördüm?” eğer örden sudaysa bu rüya duygusal aleminizle ilgili bir kıpırdanma alameti olabilir. Sudan karaya giden örnek duygusallığın (su) azalması gerçeklere dönüş (fiziksel alem) işaretçisidir. Bununla beraber, suda farklı yönlerde giden bir ördek duygusal değişimler ve farklı sulara geçiş işareti olabilir.


Rüyada Ördek Kesmek:


Bu tür bir rüya bağların koparılması ve köprülerin yakılması işaretidir. Eğer rüyanızdaki ördeğin başı gövdesinden tamamen ayrılıyorsa bu uyanık yaşantınızda birinden gerçek anlamda ayrılabileceğinizin işareti olabilir. Bu ayrılık her zaman partnerden ayrılık değil bazen bir iş ortamından ve ortamdaki birinden ya da birilerinden ayrılıktır. Bazen bu ayrılık geçmişten ayrılık ya da geçmişi geride bırakarak yeni çizilmiş bir rotada hareket etmedir.


Rüyada Ördek Pişirmek:


Ördek pişirdiğiniz bir rüya geleceğe hazırlık metaforudur. Bu aynı zamanda bir mükafatın sizin için hazırlandığına işaret eder. Eğer rüyanızda ördek etiyle nefis bir yemek pişiriyorsanız bu güzel haberlerin yolda olduğuna işarettir.


Rüyada Ördek Yemek:


Rüyasında ördek  pişirmek ve yemek bir şeyden faydalanmak alametidir. Vücuda giren her şey “almak” vücuttan çıkanlar ise “vermek” metaforudur. Eğer ördeği rüyanızda yiyor ve tadını beğeniyorsanız bu yaşamınıza giren güzel bir hediyeden dolayı mutlu olacağınız anlamına gelir.

Rüyadaki Ördeğin Fiziksel Özellikleri


Rüyanızdaki ördeğin en dikkat çekici özelliği neydi? Bu özellik günlük yaşamınızda bir durumun özelliklerine denk gelir. Örneğin, ölü ördek yaşamınızda sonlanmış (ölümü gerçekleşmiş) bir şeyin işaretidir. Çok iri ya da büyük ördek yaşamınıza giren bir şeyle ilgili bilgi getirir. İki ördek iki ayrı mesele ya da fikir ayrılığı sembolüdür. Bu fikir ayrılığı bazen içinde bulunduğunuz bir ortamda bazen iç dünyanızdadır (ikilem ya da karrasızlık).


Rüyada Ördek Sürüsü: Sosyal Bağlantılar ve Topluluk Alametleri


Ördekler, göç eden ve sürü halinde hareket eden kuşlardır. Bu özellikleri nedeniyle bazen sosyal bağlantılarınızla ilgili bilgi getiriciler olabilirler. Eğer tek başına duran bir ördek gördüyseniz bu rüya yeni insanlarla tanışma ve kendi "kabilenizi bulma” konusunda sizi teşvik eden bir mesaj olabilir. Bununla beraber, eğer bir sürü ördek içinde ölü bir ördek gördüyseniz bu bir gruptan artık ayrılma alametidir. Bu tür bir rüya bazen işten çıkma, bir arkadaş çevresiyle vedalaşma hatta gurbete gitme alameti de olabilir.


Rüyada Ördek Almak:


Rüyada bir ördek almak yaşamınıza yeni bir şey ilave etmektir. Bu bazen yeni bir yetenek kazanmak, bir miktar para kazanmak alameti olabileceği gibi bazen günlük yaşamda da bir şey satın alma alameti olabilir. Aldığınız ördek iri ve dolgun ise bu rüya size bolluk bereket getirecek yeni bir şeyin yaşamınıza ilave edilmesi işareti olabilir.

Rüyada Ördek Avlamak:


Bu tür bir rüya bşr savunmasızlık alametidir ve biri için “hedef” olabileceğiniz uyarısını getirir. Bazı zamanlarda ise bu rüya kendinizi bir kurban gibi gördüğünüzün işareti de olabilir. Tıpkı oturan ördek gibi siz de biri için av ve hedef olabilirsiniz. Oturan ördek metaforu aynı zamanda rüyanın senaryosu incelendiğinde kendinizi nasıl savunacağınızla ilgili gizli ipuçları içeriyor olabilir. Örneğin suda çok uzun süre oturan bir ördek artık sudan (duygusal aleminizden) çıkmanız ve gerçeğe (fiziksel aleme) dönmeniz konusunda uyarı olabilir.


Rüyada Ördek Beslemek:


Rüyada ördek beslemek yaşamınızda bir şeye oldukça özen göstermek, onu büyütmek ve geliştirmekle ilgilidir. Bazen bu fikir ve projeleriniz olabileceği gibi yatırımlarınız da olabilir. Rüyasında ördek besleyen bir işi ya da projesini büyütür geliştirir ve bir gün fayda sağlayacağı şekle getirir. Aklında bir fikir ya da projesi olan biri için ördek besleme rüyası bu iş fikrinde yeni bir alanı açmak ya da fikre fikir ilave etmek işaretiyken zaten şirketi olan biri için yeni bir departmanı şirkete dahil etme alameti olabilir.


Rüyada Ördek Eti Görmek:


Rüyada ördek eti bolluk bereket işaretidir. Ördek etinin rüyada bol miktarda bulunması çevrenizde size yetecek kadar fırsat ve bolluk bereket olduğunun alametidir. İş arayan biri için bu tür bir rüya aranan işin yakında olduğunun işaretiyken bir öğrenci için bu eğitim kalitesi alametidir.


Rüyada Ördek Hediye Almak:


Rüyada biri size ördek hediye getirdiyse bu yaşamınıza yeni bir şeyin dahil olacağı anlamına gelebilir. Rüyada hediye aldığımız her şey yaşamımıza ilave ettiğimiz bir unsura işarettir. Rüyasında ördek hediye alan bir yerden para alabilir, güzel bir haber alabilir ya da eğitimle ödüllendirilebilir. Alınan ördeğin iri ve dolgun olması daha iyidir çünkü alınan her ne ise bolluk bereket vadeder.


Rüyada Evde Ördek Görmek:


Rüyalar aleminde ev zihinsel durumunuzun sembolüdür ve evin içinde dolaşan her obje zihnimizde olup bitenlerle ilgili bilgi getiricidir. Eğer rüyanızda evinizde bir ördek gördüyseniz bugünlerde zihniniz bir şeye odaklanacak. Rüyadaki sembolik ördeğin hareketlerine dikkat ederek rüyanızı daha iyi analiz edebilirsiniz. Sessiz ve sakin duran bir ördek aklınızdan gelip geçen düşünceler ve fikirlerdir. Ortalığı karıştıran agresif hareketler sergileyen bir ördek o gün sizi irite eden bir durumla karşılaşabileceğinizi söyler.


Rüyada bir Ördeğin Ölmesi:


Ölüm temalı tüm rüyalar geçmişle ayrışma rüyalarıdır ve rüyanızda bir ördeğin öldüğünü gördüyseniz de farklı değildir. Rüyada ölen ördek sizin için artık kapanmış bir sayfayı sembolize eder fakat ördek sizin için çok önemli olmayan fakat aklınızda bulunan bir meseledir. Eğer ördeği rüyanızda ölüyorsa bu mesele bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kapanacaktır.


Rüyada Ördek Saldırısına Uğramak:


Eğer rüyanızda bir ördek saldırısına uğradıysanız bu bir engele takılmak ya da birinden eleştiri almak alametidir. Eğer tek bir ördeğin saldırısına uğradıysanız uyandığınız gün içinde biri tarafından eleştiri alabilir ya da ufak bir engeli aşmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer size çok sayıda ördek ya da bir ördek sürüsü saldırıyorsa o gününüz meşgul geçer ve engelleri aşmakla uğraşırsınız. Bu tür bir rüya bazen üst üste gelen sorun işaretidir fakat bu sorunlar aşılabilecek kadar küçük sorunlardır.


Rüyada Ördek Tarafından Kovalanmak:


Rüyada bir ördek tarafından kovalanmak geçmişin hala peşinii bırakmadığını gösterir. Rüyalar aleminde sırtınız daima geçmişiniz önünüz ise geleceğinizdir. Eğer rüyanızda bir ördek sizi arkadan kovalıyorsa bu büyük ihtimalle geçmişte başlattığınız ve bir türlü kurtulamadığınız bir meseleyle ilgili rüyadır. Fakat üzülmeyin, küçük ve zararsız bir hayvan tarafından kovalandığınız bir rüya daima aşılması kolay ufak tefek meselelerle ilgilidir. Bu mesele her ne ise ondan yüzleşmekten korkmayın!


Rüyada Ördek Pisliği Görmek:


Rüyada ördek pisliği rüyası çok fazla zihinsel kirlilik ve negatif düşünce işaretidir. Eğer rüyanızda sadece bir ördek pisliği gördüyseniz bu bir olaya negatif yaklaşımınız olduğunu gösterir fakat rüyanızda çok fazla ördek pisliği ya da her yerde ördek pisliği görüyorsanız bu genel olarak negatif düşündüğünüzü gösterir ve bu durumdan kendinizi kurtarmanız gerekir. Bu tür bir rüya bazen bir ortamda sevmediğiniz birileriyle zoraki bulunduğunuzun yansıması olabilir. Örneğin, bir işyerinde ördek pisliği gördüyseniz iş ortamında sizi rahatsız eden birinin varlığı söz konusu olabilir.


Rüyada Ördek Kovalamak:


Rüyada ördek kovalamak arzuların peşinden koşmak alametidir. Rüyanızda bir ördeği kovalıyorsanız birinin ya da bir şeyin peşinden gidiyor olabilirsiniz. Fakat bu rüyada ufak bir ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Eğer rüyanızda bir ördeği koşarak kovalıyorsanız bu bir amaca ulaşmak için sabırsızlık alametidir. Daha sakin ve yürüyerek kovalıyorsunuz bu hedeflerinize ulaşmak için hala zamanınız olduğunu hissettiğinizi gösterir.


Rüyada Ördek Yavrusu Görmek:


Ördek yavrusu gördüğünüz bir rüya “bebeklik çağı” rüyasıdır. Bu gerçekten de bir bebeğe işaret edebileceği gibi bilinçaltının metaforik diliyle bazen yeni bir fikir ya da projenin bebekliğine işarettir. Bu rüyada çok fazla gizli mesaj bulabilirsiniz: ördek yavruları sağlıklı ya da kilolu muydu? O halde bu güzel bir gelecek vadeden yeni bir projeye giriş alameti olabilir. Zayıf ya da hasta ördek yavrusu rüyası size bir fikir ya da projeyle ilgili hala yapılması gereken çok fazla işiniz olduğunu söyler.


Rüyada Ördek Yumurtası Görmek:


Ördek yumurtası gördüğünüz bir rüya yaşamınızdaki gizli potansiyellerin habercisidir. Güzel, iri ve sağlıklı ördek yumurtaları bazen yanınızda duran fakat hala sizin tarafınızdan keşfedilmemiş bir potansiyel ya da fırsat alametidir. Eğer ördek yumurtaları renkli ise bu çok fazla seçeneğiniz olduğunu gösterir. Tüm ördek yumurtaları içinde bir altın ördek yumurtası büyük bir fırsat veya hediye alametidir.


Rüyada ördek Öldürmek:


Rüyanızda bir ördek öldürmek “küçük bir şeyle vedalaşma” metaforudur. Bir şey bitmiş (ölmüş) ve artık fiziksel alemde sonlanmış, fakat bir şekilde zihninizde hala var olmaya devam ediyorsa rüyanızda ve onu sonlandırmaya meyilliyseniz rüyanızda bir ördek ya da küçük bir hayvanı öldürdüğünüzü görebilirsiniz. Belki bir konuya değişen bakış açınız (artık eskisi gibi düşünmeyecek olmanız), çalışma tarzınız, mesleki değerleriniz hatta biten bir ilişki bile söz konusu olabilir.


Rüyada Ördek Ölüsü Görmek:


Ördek ölüsü ya da ölüleri gördüğünüz bir rüya kapanmış sayfalar ve sonlandırılmış meseleler alametleridir. Tüm ölü rüyaları gibi bu rüyalar da ayrılık ve geçmişle ayrışma rüyalarıdır. Eğer tek bir ördeğin ölüsünü rüyanızda gördüyseniz bu rüya ufak bir meselenin artık gündeminizden çıkacağını gösterir. Fakat, çok sayıda ördek ölüsü bir gruptan ayrılıktır, örneğin bir işten çıkma ya da daha önce gittiğiniz bir ortama bir daha hiç gitmeyecek olmak gibi oradaki insanlardan ayrılacak olmanızı sembolize eder.


Rüyada Ördek Yemeği Görmek:


Rüyada ördekli bir yemek gördüyseniz bu yaşamın sunduğu nimetler ve hediyeler sembolüdür. Rüyanızda nefis bir ördek yemeği yiyorsanız güzel bir haber ya da teklif almaya hazır olun. Eğer yediğiniz ördeğin tadı bozuk ise bu kötü haber almak ya da kötü söz işitmek alameti olabilir.


Rüyada ördek Tarafından Isırılmak:


Bir ördek tarafından ısırıldığınız bir rüya düşman tarafından saldırıya uğrama alametidir. Fakat bu rüyada düşman bir ördek gibi küçük bir hayvanla ile temsil edildiği için genellikle sizden daha zayıf ya da güçsüz, bazen daha az yetenekleri olan biridir. Yine de bu kişiden bir zarar görebilirsiniz.

Yorumlar:

bottom of page