top of page

RÜYADA KAÇIRILMAK, ALIKOYULMAK, ESİR ALINMAK, REHİN ALINMAK

Temaları:

 

 • Göz hapsi

 • Geçici bir kaos

 • Güç kaybetmek

 • Bir iznin alınamaması

 • Bir sorunla karşılaşmak

 • Özgürlüğün kısıtlanması

 • Birinin eline bir koz vermek

 • Bir kişinin hayatı zehir etmesi

 • Kontrolü başkasının eline vermek

 • Bir engelin ortadan kaldırılamaması

 • Üst otorite ya da devletten gelecek bir engel

 • Hayatın gidişatının rüyayı gören kişinin istediği yönde olmaması 

 

Rüyada rehin alınmak

 

Rüyada rehin alınmak ve zorla tutulmak gerçek hayatta hayatımızın kontrolünün gerçek anlamda elimizde olmadığına karşı uyarıdır. Bu rüyayı gören kişi kendi hayat arabasında direksiyon başında değil yolcu koltuğunda oturmaktadır ve hayatına istediği şekli verememekte ve istediği yönde ilerleyememektedir. Rüyada rehin alınmak aynı zamanda özgürlüğün ve hareketlerin kısıtlanmasıyla ilgilidir. Rüyayı gören kişi gerçek hayatta birinden ya da kendisinden yüksek bir otoriteden baskı görmekte ve istediği gibi hareket edememektedir.

 

Rüyada rehin almak

 

Rüyada kendisi rehin değil de başkasını rehin aldığını gören kişi birinin hakkını yemektedir ve bu durumun bir an önce farkına varmalıdır. Bazen birine aşırı haksızlık ettiğimiz ya da birinin özgürlüğüne ya da yaşam tarzına aşırı müdahale ettiğimiz konusunda uyarıdır. Rüyayı görenin hakkı olmayan her ne ise hak sahibine bir an önce verilmesi gerekmektedir.

 

Rüyada rehin görmek

 

Rüyada birinin rehin alındığını görmek ve buna sadece şahit olmak gerçek hayatta yardım etmemiz gereken birine yardım etmediğimiz ya da vurdumduymaz davrandığımız konusunda uyarıdır. Bu rüyayı gören kişi daha fazla iyilik yapmalı ya da maddi gücü yettiğince yardıma ihtiyacı olan kişilere maddi yardımda bulunmalıdır.

 

Rüyada alıkoyulmak

 

Rüyada alıkoyulmak ve gitmek istediği halde gidişine izin verilmemesi yine rehin alınmakla benzer anlam içermektedir. Bu rüyayı gören kişinin hareketleri sınırlanmaktadır ve istediği bir şeyi yapmasına bir engel bulunmaktadır. Hayatın gidişatının istediği yönde ilerlemesini isteyen kişi bu rüyayı gördüyse öncelikle gidişata engel olan her ne ise o engeli ortadan kaldırarak işe başlamalıdır. Biri ya da yüksek rütbede oturan bir zat tarafından baskı görmek söz konusu ise bu duruma bir çare bulmak gerekmektedir.

 

Rüyada esir alınmak

 

Rüyada esir alınmak da rehin alınmak ve alıkoyulmakla benzer anlam içerse de aslında anlamı daha keskindir ve özgürlüğün tam anlamıyla başka birinin eline kaptırıldığının işaretidir. Bu rüya bazen özgürlüğün bir kişi ya da bir otoriteye kaptırılabileceği gibi bazen sadece bir problemin ya da bir durumun esiri olmak anlamına da gelebilir. Yani kişi aslında bir sorunla o kadar çok vakit geçirmektedir ki hayatın diğer alanlarını tam anlamıyla unutmuş ve farkında olmasa da vakit geçirdiği şeyin esiri olmuştur. Rüyayı gören kişi iyi düşünmeli ve neyin esareti altında kaldığını kendisi bulmalıdır.

 

Rüyada birini esir almak

 

Rüyada birini esir almak hak yemekle ilgili bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişi bazen birine haksızca baskı uygulamakta bazense birinin hakkı olan mal ya da parayı eline geçirmiş olmaktadır. Bazen esir almak bir kişiyi himaye altına almak ya da işveren için yeni bir eleman almaktır fakat böyle bir durum söz konusu ise adil olmayı hatırlamak gerekmektedir.

 

Rüyada tutsak olmak

 

Rüyada tutsak olmak özgürlüğün ya da sahip olunan boş vaktin birine ya da bir uğraşıya tam anlamıyla verilmesidir. Bu rüyayı gören kişi ya aşırı baskıya maruz kalmaktadır, hayatı istediği yönde ilerlememektedir ve kendi kararlarını kendisi vermemektedir ya da kendine ayıracak vakti yoktur çünkü tüm vakti kendisinden çalınmaktadır. Bu rüya bünyesinin kaldırabileceğinden daha fazla çalışan kişiler tarafından çok görülür. Bu rüyayı gören kişi tatile çıkmalı ve her şeyden geçici bir süre uzaklaşmalıdır.

 

Rüyada kaçırılmak

 

Rüyada kaçırılmak bazen düşmana koz kaptırmak ya da bir özgürlüğün elinden alınmasıyla alakalıdır. Bu rüyayı gören kişi mutlaka bir kayıp verir ve kaybettiği şey kendisi için çok önemlidir. Bazen bu rüya bir işi ya da çok istenilen bir partneri başkasına kaptırmak anlamına da gelebilir.

 

Rüyada alıkoyulmak

 

Yine özgürlüğün kaptırılması ve kendi kararlarını kendi başına verememekle ilgili bir rüyadır. Fakat yine de bu rüya bir amaca ulaşmak için büyük bir engelin ortadan kaldırılması gerektiği anlamına da gelebilir. Bu rüyayı gören kişi bir şey yapmayı ya da bir yere gitmeyi çok istemektedir fakat bu arzusunun olmasını engelleyen kişi ya da sebepler bulunmaktadır. Yurt dışına ya da şehir dışına çıkmak isteyen bir kişi bu rüyayı görürse büyük bir ihtimalle bir engeli ortadan kaldırmadan çıkamayacaktır.

bottom of page