top of page

Tarot kartlarının sınıflandırılması

(TAROT KURSU – DERS 3)

Tarotta 78 kart vardır fakat her kart bir kategoriye aittir. Öncelikle Tarot Büyük Arkana ve Küçük Arkana olmak üzere ikiye ayrılır. Daha sonra Küçük Arkana kendi içinde değnekler, kupalar, kılıçlar ve paralar olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Yine bu dört kategoride sıra sayı kartlarından sonra saraylı kartlar olmak üzere gelen 4 kart bulunmaktadır ki bunlar prensler, şövalyeler, kraliçeler ve krallardır.

Tarot kartlarının mensup olduğu seriye göre kategorilere ayrılmasının yanı sıra mensup olduğu 4 elemente göre sınıflara ayrılmaları da mümkündür. Bu sınıflandırmada değnekler ateş, kupalar su, kılıçlar hava, tılsımlar ise toprak elementine aittir. Fakat büyük arkana kartlarının da hangilerinin hangi elemente mensup oldukları bilinerek bu sınıflandırma yapılmalıdır.

Tarot falı öğrenmek isteyenler için kartların hangi kategoriye ait olduklarını bilmek önemlidir çünkü tarot falına bakan kişi açılımda ilk olarak bu kartları gruplara ayırarak yorumu yapmalıdır. Örneğin bir açılımda en çok kupalar belirmiş ise durum daha çok duygusaldır. Yine aynı şekilde açılımda tılsımlar çok ise yaşanan durum parasaldır. Büyük Arkana kartları bize hayatla ilgili büyük tavsiyeler sunar ve daha öğretici kartlardır. Tıpkı 0 numaralı kartımız Deli’nin yolculuğu sırasında her karttan tavsiye alması gibi her Büyük Arkana kartı açılımda belirdiğinde bize bir tavsiye getirir.

Tarot kartlarının kategorileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan ve her kartın elementi, gezegeni, numerolojik değeri ve o kartın grubunu bilen yorumcular kartları yorumlarken çok daha başarılı olacaklardır. Çünkü bu yorumcular bir kartın aslında bir kişiyi mi, olayı mı yoksa durumu mu temsil ettiğini kartları gruplara ayırarak bir bakışta yargılayabilirler. Elbette kartlar pisişiktir ve sadece gruplara ayırarak yorumlanmamaları gerekmektedir fakat kartların gruplara ayrılarak yorumlanması yorumcunun işini kolaylaştırır.

Bundan sonraki 11 dersimizde tüm bu kategorilere derinlemesine dalacağım ve çok daha ayrıntılı bir şekilde hangi kategorinin nasıl yorumlanması gerektiği ve tam olarak bize ne verdiği konusuna değineceğim.

Tarot kartları aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Büyük Arkana Kartları

Deli

Büyücü

Azize

İmparatoriçe

İmparator

Aziz

Aşıklar

Savaş Arabası

Güç

Ermiş

Kader Çarkı

Adalet

Asılan Adam

Ölüm

Denge

Şeytan

Yıkılan Kule

Yıldız

Ay

Güneş

Mahkeme

Dünya

 

Küçük Arkana kartları

Değnekler (Ateş) 14 kart

Kupalar (Su) 14 kart

Kılıçlar (Hava) 14 kart

Tılsımlar (Toprak) 14 kart

Ders 3: Büyük arkana

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page