top of page

7 KART TAROTU

at nalı düz.png

7 kart tarot açılımı:

(TAROT KURSU - DERS 25)

7 kart tarot açılımı iki şekilde yapılabilmektedir. Birincisi kartları dikey ya da yatay yan yana veya üst üste dizmek ikincisi at nalı şeklinde yukarı ya da aşağı bakan pozisyonda dizmektir. Her iki şekilde de yapıldığında 4 numaralı kart her zaman açılımın merkezinde yer aldığı için merkez kart kabul edilir ve falı bakılan kişiyi ya da olayların merkezini temsil eder.

Esasında kartlar yan yana, üst üste ya da at nalı şeklinde dizildiğinde pek bir fark olmayacaktır. 4 numarada kalan merkez kartın sağında ve solunda her zaman 3'er kart bulunur. At nalı şeklinde dizildiğinde bu kartlar 4 numaralı kartı yukarıda bırakacak şekilde aşağıya çekilmiştir. Ya da bunun tam tersi olarak 4 numaralı kart tabanda duracak şekilde kartlar yukarıya çekilir. Esasında açılım aynı açılımdır fakat aradaki tek kart bu kartların aşağı ya da yukarı çekilmiş olmasıdır.

At nalının kuzey ya da güney yöne bakan iki çeşidinden hangisini kullanacağını bilemeyen kişi kendi durumuna bakarak bu seçimi yapmalıdır. Kendini diğer insanların üstünde bir pozisyonda hissediyorsa (patron, baba ya da yönetici pozisyonundaki kişiler) 4 numaralı kartı en tepeye getireceği pozisyona almalı yani güneye bakan at nalı açılımını kullanmalıdır. Eğer soracağı soru kendisinden üst seviyedeki kişilerle (patronlar, büyükler, yüksek mevkideki kişiler) ya da kariyerde yükselme ile ilgiliyse bu durumda 4 numaralı merkez kart tabanda sabitlenmelidir.

at nalı ters açılım.png
at nalı düz.png
Hanged man.png
Fool.png
Wheel of Fortune.png

Bu açılım şu ana kadar işlediğimiz açılımlar içinde en detaylı olanıdır ve dolayısıyla daha karmaşık konular için kullanılabilir ve daha fazla bilgi sunar. Daha önce de belirttiğim gibi hangi hanenin ne amaçla kullanılabileceği konusunda kesin ve net bir kural yoktur fakat ben yine de bu sayfada at nalı açılımı hanelerinin en fazla hangi alanlarda kullanıldığı konusunda bilgi sunacağım.

Kartlar yan yana ya da üst üste dizilerek öncelikle hangi hanenin hangi soruya cevap vereceği kart seçiminden önce belirlenir. At nalı açılımı kullanılacaksa bu açılımı kullanmanın 2 yolu vardır. Bu yöntemlerden biri aşağıdaki gibi yukarı bakan at nalı diğeri ise aşağı bakan at nalıdır. Kişi soracağı soruya göre hangisini kullanacağına karar verir. Bu açılımda 4 numaralı kart merkezde bulunduğu için merkez karttır.

Bu açılımdaki evlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:

Kart 1 - Geçmiş ya da sebepler:

Yaşanan durumun sebepleri, neden şu anda böyle bir durumun yaşandığı ve yapılan tüm hatalar bu kartta belirtilir. Bu hanenin amacı yapılan hataları görmek ve tekrar etmemek olmalıdır. Hepimizin bildiği gibi geçmiş artık geçmişte kalmıştır ve değiştirilemez. Yorumcu kişinin yaşadığı duruma neden geldiğini bu karta bakarak anlamalıdır.

Kart 2 - Şu anki durum:

Şu anda neler yaşandığı, gündemdeki konular ve hala yaşanmakta olan sorunlar veya geçmişin bugüne etkileri belirtilir. Yorumcunun amacı kişiye şu anda yapmakta olduğu hataları söylemek ve yol göstermek olmalıdır. Çünkü bu hanede yaşanan olaylar hala müdahale edilebilir ve değiştirilmesi mümkün davranışlardır.

Kart 3 - Gizli etkenler:

Kişinin görüş alanının dışında olan her şey, arkasından konuşanlar, gizli iş çevirenler ve kişinin tüm bilmediği gerçekler bu kartta gizlidir. Yorumcu bu kartı okurken çok dikkatli olmalı ve kişiye zarar getirebileceğini düşündüğü her gizli ayrıntıdan bahsetmelidir. Bu haneye denk gelen kart eğer çok pozitif bir kart ise anlamı yine de biraz negatifleştirilmelidir. Çünkü kart her ne kadar pozitif anlam yüklü de olsa hane daha çok negatif durumlara ışık tutar.

Kart 4 - Merkez kart:

4 numaralı haneye yerleştirilen merkez kart adından da anlaşıldığı üzere okumanın merkezindedir dolayısıyla herşeyin merkezini temsil eder. Birçok tarotçu bu kartı kişinin kendisini temsil etmesi niyetiyle çeker fakat isterseniz olayların merkezindeki kişiyi ya da hayatınızın en merkez alanını temsil etmesi niyetiyle kartı seçebilirsiniz. Bu kart bir kişiyi temsil ediyorsa aynı zamanda olaylara o kişi açısından bakışı da gösterir.

Kart 5 - Dış etkenler ya da farklı kişilerden gelecek etkiler:

Bu hane yaşanan duruma farklı kişilerden gelecek etkiler ve bakış açıları ile ilgili bilgi sunar. Bazen olayların merkezinde değil dışardan bakan kişilerden gelecek yardımları bazen bu kişilerden gelecek zararları da gösterebilir. Bu eve yerleşen kart aynı zamanda tüm dış saldırılar ve olası entrikalara da işaret edebilir. Bu eve yerleşen kart merkez karta direk bakıyor ise birinin sinsi planları olma ihtimali vardır ya da gelecekte bu kişi ile karşılaşılabilir.

Kart 6 - Tavsiye:

Yaşanan durumla ilgili yapılması gerekenler ve en uygun hareketlerin ne olduğu hakkında bu haneye yerleşen kart bilgi sunar. Bu eve yerleşen kartı yorumcu çok iyi okumalı ve yorumlamalıdır çünkü bazen bu hane çözüm ya da çıkış yolu hakkında bilgi sunar. Bu kartın tavsiyesi dinlenirse yaşanan durum negatif bir durum ise çıkış mümkün olacaktır.

Kart 7 - Olası gelecek – sonuç:

Bu gidişin bizi nereye götürdüğü, önümüze çıkabilecek olası engelleri ya da süprizleri bu kart bize gösterir. Elbette gelecek kişinin kararlarına bağlıdır ve henüz oluşmamıştır ve şartlar ya da kararlar değişirse geleceğin de değişme olasılığı her zaman mümkündür. O yüzden benim tavsiyem bu hanedeki kartın fazla dikkate alınmaması ya da yorumcunun bu hanedeki bilginin değişken olduğunu falına baktığı kişiye söylemesi çok önemlidir.

bottom of page