top of page

Pentagram açılımı

pentagram.png

Pentagram açılımı:

(TAROT KURSU - DERS 26)

 

Pentagram açılımı genellikle 5 kart kullanılarak yapılan bir açılımdır fakat isteğe bağlı olarak pentagram şeklinin tam merkezine bir kart yerleştirerek kart sayısı altıya da çıkarılabilir. Bu açılımda kartların sırasal dizilişi tıpkı bir pentagram şekli çizercesine çaprazlama yapılmaktadır ve yorumcu kartları da bu sıraya göre açmalıdır. 5 kart kullanılıyor ise en tepedeki 1 numaralı kart kişiyi temsil eder 6 kartlı pentagram açılımında ise merkezdeki kart kişiyi 1 numaralı kart ise kişinin en öncelikli alanını ya da kişi için en önemli kişiyi, aşk açılımlarında partnerini temsil eder. Fakat tüm derslerde belirttiğimiz gibi hiçbir açılımda kesin ve net bir kural yoktur ve yorumcu hangi hanenin neyi temsil edeceğine kendisi karar verebilir.

Pentagram 5 köşeli bir yıldız şeklidir. Bu yüzden hayatımızın 5 alanını temsil eder. Eğer merkeze bir kart koyulursa kişinin kendisi de dahil 6 alanı temsil edecektir. Bu açılım yıldıza benzemesi sebebiyle oldukça gizemli bir açılımdır. Pentagram açılımını seçecek kişi öncelikle neden bu açılımı seçmesi gerektiği sorusuna bir cevap bulmalıdır. Yıldız şeklinin yorumcu için bir anlamı ya da bir özelliği olmalıdır. Yıldız parlak, dikkat çekici, gizemli ve aydınlatıcıdır. Bu yüzden bu açılımı seçecek kişinin soracağı soru tüm bunlarla ilişikli olmalıdır. Uzun lafın kısası, pentagram açılımını seçen yorumcu sadece bu açılımı seçmiş olmak için seçmemelidir.

Bu açılımın dört elementle büyük bağlantısı vardır. 1 numaralı ev haricinde tüm evler ateş, toprak, hava ve su elementlerinden birini temsil eder. Tıpkı insan ruhunda bu dört elementin kombinasyonunun bulunması gibi pentagram açılımında da dört elementin enerjisi hissedilmektedir.

pentagram elementler.png

Bu açılımda kartların dizilişi ve hanelerin kullanımı aşağıdaki gibidir:

1 numaralı hane (merkez kart):

Daha önce de belirttiğim gibi bu açılımın iki çeşidi vardır. Ben burada 5 kartın kullanıldığı pentagram açılımını göstereceğim fakat merkeze bir kart koyanlar bu kartı merkez kart olarak alıp 1 numaralı haneye yerleşen kartı da kendileri için en öncelikli konu olarak ele alabilirler.

1 numaralı kart tarotu bakılan kişiyi ve olaylara o kişi tarafından bakış açısını temsil eder. Bazı tarotçular bu kartı sadece saraylı kartlardan seçmeyi uygun bulsalar da ben böyle bir şart olduğunu düşünmüyorum. Buraya gelecek kart saraylı kart olmasa bile kişilik özellikleri, yaşanan zorluklar ve verilen mücadeleler, en öncelikli sorun ve gündemdeki konularla ilgili bilgi sunar.

2 numaralı hane (su – duygular alemi):

Bu haneye yerleşen kart daha çok duygusal meseleler, aşk hayatı ve bilinçaltı ile ilgili bilgi sunar. Bu hane sezgiler ve bilinçaltıyla bağlantılı olduğu için buraya yerleşen kart gizli bilinçaltı mesajları ve uyarılar içerebilir ve yorumcunun bu bölümü çok iyi okuması gerekir. Tıpkı su elementi gibi bu hane de yavaş gelişen olayların ve hassas durumların altını çizer. Yaşanan durumun duygusal hayatımızdaki etkileri ve duygusal anlamda nasıl bir çözüm bulacağımız bu hanede belirtilmiştir. Bu hanede yaşananlar fiziksel alemde görülemeyenler olup sadece duygusal alemimizde hissettiklerimizdir.

3 numaralı hane (toprak – fiziksel alemin gerçekleri):

Tüm haneler içinde en fiziksel, en maddeye dayalı ve en gerçekçi olan hanedir. Daha elle tutulur başarılardan ve daha belirgin ayrıntılardan bahseder. 2 numaralı su hanesinde 5 duyu organımızla algılayamadığımız duygusal alemimizi gördük fakat bu hanedeki kartın bahsettiği olaylar 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz ve sadece biz değil çevremizdekiler tarafından da görülen gerçeklerdir.

 

Bu hane aynı zamanda iş, kariyer ve parasal konulara da değinir. Parasal tüm kazançlar ya da kayıplar, maddi konularda yaptığımız hatalar ve iş hayatımızda yaşadığımız tüm zorluklar ya da başarılar burada belirtilir. Toprak elementi tarafından yönetildiği için bu hane aynı zamanda tüm dünyevi güzellikler ve doğayla da ilgilidir. Bu yüzden bahçe işleri, evi güzelleştirmek için yapılan çalışmalar, yaşam kalitesi, lüks ve konforla ilgili bilgi de sunar.

4 numaralı hane (ateş – hem yapıcı hem yıkıcı güçler):

Ateş elementinin en büyük özelliği hem yaratıcı hem yıkıcı güçleri içinde barındırmasıdır. Bu yüzden bu haneye gelen kart hem yaratıcılıkla ilgili güçlerden hem de hayatımızda yeni bir sayfa açmamız için kainatın gönderdiği gizli yıkıcı güçlerden bahseder. Burada bahsedilen bu yıkımlar aslında yerine yenisini koymak için yapılması gereken yıkımlardır.

Tüm haneler içerisinde en fazla enerjiyle yüklü hane ateş enerjisiyle yanıp tutuşan 4 numaralı hanedir. Buradaki değişimler aşırı derecede hızlı ve uyum sağlaması zor değişimlerdir. Ateş elementi su elementi gibi ağır ve kolay adapte olunabilecek durumlardan bahsetmez, aksine burada aniden beliren ve aniden hayatımızdan çıkan kişiler, sorunlar, olaylar ya da durumlar ele alınır.

4 numaralı ateş hanesi aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamız için karşımıza çıkacak engellerle ilgilidir. Amaçlarımıza ulaşmak için verdiğimiz tüm çabalara karşılık bu çalışmalarımızı sabote edebilecek her ayrıntı bu hanedeki kartta görülür.

5 numaralı kart (hava – gizli etkiler):

Tüm elementler içinde en görünmez olanı hava elementidir. Bu yüzden bu elementin temsil ettiği 5 numaralı kart gözümüzün görmediği gizli etkilerle ilgilenir. Bir olayın yaşanmasına sebep olan tüm sebepler ve bilmediğimiz gerçekler bu hanede ortaya çıkacaktır. Hava elementinin hızı ve değişkenliğinin etkisi de bu hanede hissedilir. Bu yüzden 5 numaralı hava hanesine gelen kart hayatımıza aniden giren ve hayatımızdan aniden çıkan her şeyden bahseder.

Hava elementi aynı zamanda ilham, iletişim ve hareketle ilgilenir. Bu yüzden birden ortaya çıkabilecek ilham ve bu ilham sayesinde elde edebileceklerimizden aynı zamanda diğer insanlarla kuracağımız tüm iletişimlerden ve alacağımız haberlerden bahseder. Diğer insanlarla bağlantılı bir hane olması sebebiyle bu haneye denk gelen kart sosyal hayattaki rolümüzden, iş hayatından ve diğer insanların bizimle ilgili düşüncelerinden de bahsedebilir.  

bottom of page