top of page

PRENSLER

prensler.png

PRENSLER – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 11)

Prensler tarotta karşımıza çıkan ilk saraylı kartlardır. Bu yüzden her zaman ilklerin ve yeniliklerin temsilcileridir. Onlar bize sarayın kapısını açan ve sarayda ilk yüzünü gördüğümüz kişilerdir. Bu yüzden zirveye yani krala giden yolda basmamız gereken ilk merdiven basamağı ya da yakalanan ilk fırsatların temsilcileridir. 1 ile başlayan sayılar 10 ile son bulurlar ve saraylı kartlar bu sayıların üstünde yer alırlar. Bu yüzden rütbe artışı, terfi, yükselme ve olgunlaşma sürecinin başlangıcını temsil ederler.

Prensler sarayda ilk karşımıza çıkan kişiler olduğu için genç, enerjik ve pozitif insanları temsil ederler. Aynı zamanda kral gibi yaşlı değildirler ve yorgun değildirler. Bu yüzden gençlik enerjileri bol, hırslı ve motivasyonları yüksektir. Aşırı derecede öğrenmeye meraklı ve hevesli kişilerdir. Kafaları yorgun değildir ve bilgi almak için can atmaktadırlar. Genellikle genç kişileri temsil etseler de bazen olgun yaşta fakat hayatında yepyeni bir sayfa açmış ve yükselme arzusuyla yanıp tutuşan kişileri de temsil edebilirler. Prensler acemi ve henüz yönünü keşfetmemiş kişilerdir, hangi yönde ilerleyeceklerini henüz bilmemektedirler. Aynı zamanda yenilikçi ve özgürlüklerine düşkün kişilerdir.

Prensler aynı zamanda genç ve idealistlerdir. 1-10 serisinin tamamlanmasından sonra prens tıpkı sürüden ayrılan kuzu gibi kendi çizgisinde ilerleyen ve eskiden bağımsız yeni bir sürecin temsilcisi de olabilir. Bu yüzden hem yenilik hem de özgürlük temasını içerirler. Her prensin elinde kendi serisini temsil eden obje bulunmaktadır. Örneğin tılsım prensi elinde bir tılsım tutarak onunla ne yapmak istediğine karar vermemiş gibi bakar. Tılsımı incelemekte ve anlamaya çalışmaktadır. Aslında onun elinde tuttuğu bu tılsım 1-10 sayıları arasında kazanılan birikimlerdir ve bu birikimler prense bir miras olarak aktarılmıştır.

1 ile başlayıp 10 ile tamamlanan seriden hemen sonra gelen prensin amacı radikal değişimleri getirmek ve eski düzenden daha iyisine yani krala (zirveye) ulaştırmaktır. Prens bizim kralla yani zirveyle tanışmamızı sağlayacak çok önemli bir kişi ya da olayı da simgeleyebilir. Çünkü prens aslında sarayda krala giden ilk basamaktır. Bu yüzden bazen bizi zirveye taşıyacak olaylar zincirinin bazen zirveye ulaşmamıza yol açacak bir olayın vesilesidir. “Her işte bir hayır vardır” dediğimiz zamanlar çoktur. İşte prens de tam kendimize bunu söylediğimizde ve zirveye gitmemize yol açacak olayın temsilcisidir. Tılsım prensini gören için belki zenginlik kapıyı çalıyordur, kupa prensini gören ise hayatının aşkıyla tanışmak üzeredir.

Prensler adeta bize “git” diyen yeşil ışıklar gibi yolumuzu açan ve ilerleme izni veren etkiyi yaparlar. Ayrıca iletişim, fikir ve bilgi kartlarıdır. Bazen bir prens sadece aklımıza gelecek ufacık bir fikirdir fakat bu fikir ciddiye alındığında bize çok büyük menfaatler sunabilir. Çünkü prens bizi krala bağlayan çok önemli bir kilometre taşıdır. Bazen asıl ve nihai amaca ulaşmak için aşılması gereken bir engel ya da bir yolun temizlenme çalışmasıdır. Yolda hızlı ilerlemek için öncelikle önümüze çıkabilecek engelleri kaldırmamız gerektiğini de bize hatırlatabilir. Prense göre amaca ulaşmak mümkündür ve prensler bize yeşil ışık yakan kartlardır fakat yine de bir öğrenme ve uygulama sürecinden geçmenin zorunlu olduğunun altını çizerler.

 

Prensler aynı zamanda 1-10 sayıları arasında alınan bilgi ve tamamlanan seri sonrası süreçte geçmişe kesin ve net bir set çekerek geleceğe attığımız ilk büyük adımdır. Bu yüzden bazen bir kişiyi temsil etmezler ve bunun yerine ilham ya da verilen önemli kararların temsilcileridir. Tamamlanmış bir süreç sonrası ‘evet yapmaya kararlıyım’ dediğimiz anda beliren kartlar olabilirler. Fikir ve teorilerin birileriyle paylaşıldığı, büyük bir projenin taslağının çizildiği ya da fizibilite çalışması yapılan dönemlerde beliren kartlardırlar. Kısacası bilginin ya da akıldaki projenin somutlaştırılması için atılan ilk önemli adımların simgesi olabilirler.

Prensler aynı zamanda umut ışığı ya da hayallerin gerçek olmasına yol açabilecek fırsatları temsil ederler. Bu kartları görenlerin tek yapması gereken düzgün bir plan yapmak ve bu planı uygulamaktır. Bazen umulmadık bir zamanda aniden beliren haber, müjde ya da kaynaklardır. Yeni projeler, fikirler, eldeki birikimin değerlendirilmesi ile ilgili düşünceler ve tüm yatırım imkanları prens kartları ile bize sunulabilir. Kişi hayatında açacağı bu yeni sayfaya çok yüksek enerji ve motivasyonla başlar.

Prensler Ters:

Prensler yeniliklerin ve idealistliğin temsilcisidir. Fakat bu kartlar ters belirdiğinde kötü başlangıçların ya da kötüye gidiş sürecinin başlangıcına işaret edebilirler. Prensler 1-10 serisinin üzerinde yer alırlar fakat prens kartları ters geldiğinde bu durum değişmiştir ve prensler as kartlarının bile aşağısına düşmüşlerdir. Bu yüzden yükselme yerine alçalma, birikim yapmak yerine birikimlerin harcanması ya da kariyerde merdivenin basamaklarını tırmanmak yerine düşüş gibi anlamlar içerebilirler.

Bazen ters prens kartları enerjinin açığa çıkarılamaması ya da yanlış alanlara aktarılmasına karşı bizi uyarır. Prenslerin sahip olduğu gençlik enerjisi ya boş işlerde kullanılmakta ya da kişi bu enerjiyi hiç kullanmayarak ziyan etmektedir. Bu kartları ters gören kişiler “ne ekersen onu biçersin” sözünü hatırlamalı ve geleceğe yönelik adımlar atmalıdırlar. Prensler krallar gibi yaşlanmamış ve enerjisi henüz tükenmemiş kartlardır ve bu enerji mutlaka güzel ve faydalı işler için kullanılmalıdır. Prensler ayrıca genç, enerjik, hırslı, pozitif ve motivasyonu yüksek kartlardır fakat ters belirdiklerinde kişi tüm bu özellikleri taşımak yerine negatif düşünceler batağına batmıştır.

Ters prensler aynı zamanda özgürlüğün kısıtlanması ve kişinin içindeki potansiyelin ortaya çıkmamasıyla ilgilidir. Belki kartı görenin parlak fikirleri ve planları vardır fakat bu planları ortaya koyabileceği bir şehir ya da ülkede yaşamamaktadır ve fırsat kıtlığı ile karşı karşıyadır. Prensler ayrıca yenilikçi ve reformcudur fakat ters belirdiklerinde kişi yapmak istediği bu yenilik ya da reformları yapamamakta belki de geçmişe bağlı bir hayat yaşamaya mahkum edilmektedir. Eski kafalı veya yeniliğin kişinin hayatına girmesine izin vermeyen kişilerin varlığı da bu kartlar belirdiğinde olasıdır.

Her prens kartında prens elinde bir obje taşır ve bu objeye ne yapacağını bilmez gibi bakar. Fakat kart ters döndüğünde prens elindeki bu objeyi kaybeder. Bu yüzden prens kartları çok büyük bir enerji ve hırs ile başlanılan yeni bir işte kaybederek başlamak ve motivasyon yitimi anlamı ile de yüklü olabilir. Prensleri daha iyi yorumlamak isteyen karttaki prens figürünün bakış yönüne ve bu yönün tam tersine dikkat etmelidir. Çünkü bakış yönü kartın olası geleceği bakış yönünün tersi ise şu an yaşananların sebepleri ya da geçmiştir.

Ders 12: Şövalyeler

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page