top of page

ŞÖVALYELER

şövalyeler.png

ŞÖVALYELER – KÜÇÜK ARKANA

(TAROT KURSU - DERS 12)

Şövalyeler prenslerden sonra karşımıza çıkarlar. Şövalye becerikli, kral tarafından onurlandırılmış ve ödüllendirilmiş kişidir. Burası prensin acemiliğini atıp artık özgüven kazandığı yerdir. Yetenekleri kanıtlanmış, başarısı duyulmuş ve krala servislerini sunmuş kendinden emin bir bireydir. Şövalye gideceği yolu bilir, planlıdır ve atacağı adımlardan emindir. Onun amacı bellidir ve amacına ulaşmak için atması gereken adımları atmaya kararlıdır. Şövalye aynı zamanda risk almayı da sever ve cesur bir savaşçıdır. Savaşa her zaman hazırlıklı ve donanımlıdır, bu yüzden şövalyelerin bol olduğu açılımlar bazen zaferin ufukta olduğunun göstergesidir.

 

Bir kişiyi temsil ettiğinde şövalye prense göre daha eyleme yönelik hareket eder. Prens bir işe yeni girişmiş ve henüz planını bile yapmamıştır. Fakat şövalye planı elinde ve ileriye doğru adım atmaya hazır motivasyonu yüksek bir bireydir. Prensin başlattığı yolculuğun devam etmesini sağlayan kişi şövalyedir. İlk adımı prens atar devamını ise şövalye getirir. Prens belki başlattığı işi bitirmeyecektir fakat şövalye bitirmeye oldukça kararlıdır.

 

Şövalyeler aynı zamanla gençlik ve yaşlılık arasında kalan olgunluk sürecine işaret ederler. Prenslerden daha olgun ve tecrübeli olmalarına rağmen asla kraliçe ve kral kadar olgun değildirler ve onların yaşam deneyimine sahip değildirler. Tecrübeleri başarılı olmalarına ve başlayan yolculuğu devam ettirmelerine yetecek kadardır. Şövalyeler aynı zamanda ilerlemek istedikleri alanda eğitim almış ve ne yapacağını çok iyi bilen bireylerdir.

 

Bütün şövalyelerde ortak özelliklerin yanısıra onları birbirinden ayıran özellikler de vardır. Örneğin kupa şövalyesi duygusaldır ve kalbinin sesini dinlemeyi her zaman tercih eder. Bütün şövalyeler savaşçıdır fakat kupa şövalyesinin duygusallığı savaşçılığının önüne geçer. Kılıç şövalyesi tüm şövalyeler içinde en savaşçı ve en hırslı olanıdır. Bu yüzden amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kılıç şövalyesine göre savaşta her şey mubahtır. Tılsım Şövalyesi paranın her kapıyı açabileceğini düşünür bu yüzden yolculuğu esnasında biraz rüşvetçi olabilir. Cömerttir ve bir amaca ulaşmak için herkese maddi menfaat sunar. “Bu iş olursa sana da şu kadar para veririm” diyen şövalye kesinlikle tılsım şövalyesidir. Değnek şövalyesi ise girişimcilikle yanıp tutuşmaktadır. En parlak fikirler her zaman ondadır.

 

Fiziksel düzeyde şövalyeler her zaman olmasa da genellikle 20-40 arası kişileri temsil ederler. Daha önceki konularda da belirttiğimiz gibi saraylı kartlarda 3 erkek 1 kadın belirerek cinsiyet konusunda biraz haksızlık yapılmıştır. Bu yüzden erkek figürler her zaman erkekleri temsil etmek zorunda değildirler. Şövalye bazen genç-olgun ve amaçlarına ulaşmak için motivasyonu yüksek bir kadını da temsil edebilir.

 

Bütün şövalyelerin bir ortak özellikleri durağan değil hareketli olmalarıdır. Hepsinde bir at, yani amaçlarına onları ulaştıracak araçları ve donanımları bulunmaktadır. Şövalye başarıya tam anlamıyla hazır ve başarıyı almaya hevesli bir kişidir. Aynı zamanda acemi değil eğitimli ve başarı için yetiştirilmiştir. Atlardaki bu hareketlilik sürekli iyiye gidiş ve her günün bir öncekinden daha iyi olacağının ve yarın zirveye bugünkünden daha yakın olunacağının müjdecisidir.

 

Şövalyeler birçok Tarotçu tarafından mesajcı olarak da nitelendirilmektedir. Her şövalye ait olduğu gruba ait bir mesaj getirmektedir. Bir konuda büyük bir gelişme ya da güzel bir haberin müjdecisi de olabilirler. Örneğin Tılsım Şövalyesi iş ya da kazançla ilgili güzel bir haberin işareti olabilir. Kupa Şövalyesi hayatımızın duygusal yanıyla ilgili bir mesaj getirecektir. Kılıç Şövalyesi ise bizi savaşa ve mücadeleye davet eder.

 

Şövalyeler aynı zamanda aksiyon kartlarıdır ve durağan dönemden artık hareketli döneme girişi temsil ederler. Tüm şövalye kartlarında bir at bulunur ve atın bir bacağı bir adım öne gitmeyi temsil edecek şekilde kıvrıktır. Ya da at mutlaka hareket halindedir. Bu da şövalye kartlarını gören kişi için kaderde büyük bir atılım yapmanın ya da merdivende bir basamak yukarı çıkmanın zamanı geldiğini gösterir. Şu kesindir ki bu kartlarda gençlik enerjisi vardır ve uyuşuk ya da durgun kartlar değildir ve mutlaka bir ilerleme vadederler.

 

Şövalyeler Ters:

 

Şövalye kartları ters belirdiklerinde atın üzerindeki şövalye düşer ve ilerleme bir süreliğine durma noktasına gelir. Karizmatik şövalye kısa bir süreliğine de olsa ya karizmasını çizmiş ya da toplumca fark edilen bir utanç yaşamaktadır. Ters Şövalye kartları bu yüzden prestij kaybı, rütbe kaybı, başarının önünde duran bir engele takılmak gibi anlamlarla yüklü olabilir. Prensin başlattığı süreçte amaca emin adımlarla giden şövalye belki de bir özgüven patlamasının sonucu bu hale gelmiştir. Her ne kadar şövalye savaşmayı çok iyi de bilse belki de kendi kapasitesinin bile üstünde bir engele ya da düşmanla karşı karşıya geldiği bir noktaya varmıştır.

Kral tarafından ödüllendirilmiş becerikli ve donanımlı şövalye ters belirdiğinde planları suya düşmüş ya da umduğunu bulamamış bir bireye dönüşür. Evet, şövalye hala şövalyedir ve hala donanımlı ve savaşçıdır fakat ufak bir aksilik yaşamış ya da bir şeyler umduğu gibi gitmediğinden savaştan kaybederek dönmüştür. Bu yüzden şövalye kartları ters belirdiğinde geçici hayal kırıklıkları ya da geçici motivasyon kaybına da işaret edebilirler. Bu kartları ters görenlerin yapması gereken tekrar hazırlanarak aynı şeyin bir daha denenmesinde bir sakınca olmadığıdır. Yapılan hatalardan ders alınarak bir deneme daha yapılmalı.

 

Ters şövalye bazen iş gücünün ve gençlik enerjisinin boşa harcandığı konusunda uyarı da içerebilir. Ortada bir diploma, yetenek ya da gençliğin enerjisi bulunmaktadır fakat bu enerji ya kullanılmamakta ya da faydasız işler için tüketilmektedir. Şövalyenin yapması gereken atına binmek ve amacına odaklanmaktır. Fakat bu kart ters belirdiğinde kartı gören kişi belki de amacına ulaşmak için her şeye sahip buna rağmen amacına doğru hamle yapmaktan çekinmektedir. Bu yüzden krala yani merdivenin basamaklarında yukarı çıkma yolculuğu geçici olarak durdurulmuştur. Bu yolculuk sadece şövalyeler düz belirdiğinde devam eder.

 

Her şövalyenin ortak özellikleri vardır fakat yine de birbirinden farklı alanlara değinirler. Bu yüzden ters gelmeleri durumunda da anlamları farklı olabilir. Örneğin ters kupa şövalyesi duygusal hayatımızda bir engele takılmamıza işaret olabilirken tılsım prensi parasal konulardaki aksiliklere işaret edebilirler. Bununla beraber kılıç şövalyesi kesin ve net yenilgilere, değnek şövalyesi motivasyon kaybına işaret edebilir. Bu kartların yorumları çevre kartlar ve kart bakış yönleri de dikkate alınarak yapılmalıdır.

Ders 13: Kraliçeler

Tarot kursuna baştan başla

bottom of page